Organisatie

De Molenketjes vzw

De eerste duizend dagen zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Kinderarmoede vroeg, structureel en nabij tegengaan is dan ook cruciaal. Het initiatief “Kansrijk Opgroeien in Molenbeek” focust zich op ondersteuning aan gezinnen die het moeilijk hebben, zodat ze zelf opnieuw meer regie over hun leven krijgen. Potentiële partners uit verschillende sectoren (welzijn, gezondheid, vrije tijd, kinderopvang, …) zullen daarvoor nauw met elkaar samenwerken om het bestaande aanbod te versterken en nieuwe initiatieven op poten te zetten.

De Molenketjes vzw zoekt een gedreven

Coördinator van het project ‘Kansrijk Opgroeien’

De Molenketjes vzw

De Molenketjes vzw is een dynamische organisatie met tal van werkingen: Nederlandstalige buitenschoolse opvang en speelweken, 4 kinderdagverblijven, babytheek Molenbeek en een consultatiebureau. Hiernaast streven we ook op andere manieren (vb. Brede Schoolproject) naar maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en gezinnen in Sint-Jans-Molenbeek.

Buurtgerichtheid, toegankelijkheid en diversiteit bepalen het gezicht van onze organisatie.

Functieomschrijving

Wat verwachten we van jou?

Jij bent het aanspreekpunt en drijvende kracht achter dit project en hebt een publieksgerichte opdracht binnen twee domeinen:

Als coördinator van kansrijk opgroeien vertaal je de visie en missie van “Kansrijk opgroeien in Molenbeek” naar de lokale praktijk. Je stimuleert en coördineert het initiatief. De doelstellingen van het project indachtig, houd je overzicht op het totaal van activiteiten. Je kan zowel inhoudelijk als praktisch meedenken en uitvoeren. Je bewaakt de taken en de werking van het partnernetwerk, en neemt zelf ook praktisch-organisatorische taken op jou. Je besteedt aandacht aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau. Je doet de administratieve en zakelijke opvolging van het project naar VGC. Je stemt af met de adviesraad van het project, bent staflid van De Molenketjes. Als oplossingsgerichte denker en doener handel jij proactief waarbij je steeds een gezonde balans weet te bewaren tussen de doelen van het project en de noden van de betrokken partners.

Je hebt ook een stimulerende, ondersteunende en sturende rol binnen het lokale partnernetwerk. Je kan (lokale) partners samenbrengen met het oog op het analyseren van lokale noden, problemen en kansen en mogelijkheden. Het bestaande lokale netwerk bouw je verder uit om relevante acties op te zetten die de doelgroep versterken. Je initieert, faciliteert en evalueert deze doelgerichte samenwerkingsverbanden.

Binnen het lokale partnernetwerk zet je in op goede individuele contacten met de partners en heb je steeds bijzonder aandacht voor een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken organisaties

Een greep uit het te realiseren aanbod:

 • Verdere uitbouw van de babytheek en van de pamperbank
 • Organisatie van spel- en ontmoetingsmomenten
 • Organisatie van opvoedingsondersteuning
 • Betere toegang tot gezondheidszorg mogelijk maken
 • Toegang tot en kwaliteit van huisvesting vergroten
 • Verhoogde toegang tot kinderopvang en kleuterparticipatie
 • Gezinnen krijgen informatie over (nog) niet benutte rechten en/of sociale voordelen en worden proactief ondersteund om sociale onderbescherming tot een minimum te herleiden.
 • Je organiseert activiteiten en/of overlegmomenten voor een goede vooruitgang en kan zowel inhoudelijk als praktisch meedenken en uitvoeren.

Profiel

Wat maakt van jou de ideale kandidaat?

Je hebt een hart voor de Brusselse context en hebt goesting om een netwerk bijeen te brengen en daadwerkelijk een verschil te maken door het opzetten van een aanbod voor de meest kwetsbare jonge gezinnen en kinderen in Molenbeek. Je houdt van netwerken, initiatief nemen en bent sterk in projectmatig en gestructureerd werken. Je begrijpt dat een idee niets is zonder planning en uitvoering. Administratie en rapporteren schrikken je niet af.


Een goede kennis van het Brusselse werkveld is een pluspunt, net als een sterke affiniteit met preventieve gezondheidszorg en relevante beleidsdomeinen. Je communiceert verbindend en inclusief en neemt een neutrale en integere positie in ten aanzien van partners en stelt "samenwerking" voorop.

Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of je kan je ervaring en kwaliteiten aantonen met een relevante werkervaring (minimum 3 jaar).

Kerncompetenties

 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Eigenaarschap
 • Openheid
 • Cliënt- en klantgerichtheid
 • Integriteit

Functiespecifieke competenties

 • Coördineren
 • Netwerken
 • Samenwerking stimuleren
 • Zelfstandigheid
 • Innoveren
 • Strategisch handelen

Aanbod

Wij bieden

 • Verloning volgens loonbarema’s van PC 331
 • Voltijds contract van onbepaalde duur (38u), deeltijdse (4/5) bespreekbaar
 • Volledige terugbetaling woon-werk verkeer, dagelijks fietsvergoeding, mogelijkheid tot voordelige parkeerkaart.
 • Eindejaarspremie
 • 20 wettelijke verlofdagen, 10 wettelijke feestdagen, aangevuld met 2 extra verlofdagen. Vanaf 35 jaar verdere opbouw van extra CAO-verlof
 • Mogelijkheid tot bijscholing
 • Mogelijkheid tot opvang van eigen (klein)kinderen
 • Jaarlijks sinterklaascadeau voor je jonge kinderen
 • Informele en familiale werksfeer met erkenning voor inbreng en creativiteit
 • Dynamische werkomgeving en job waarin je een verschil kan maken

Indiensttreding: zo snel mogelijk

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
80% - 100%
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest