Voltijds Vast


Organisatie
vzw Sint-Goedele Brussel
De vzw Sint-Goedele Brussel werkt in Brussel als bestuur van 21 scholen (basisscholen, secundaire scholen en volwassenonderwijs), 6 kinderdagverblijven en 1 initiatief voor buitenschoolse opvang. We organiseren tevens brede scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking.

De vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten. Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding wil bieden. We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.
Functie
De vzw Sint-Goedele Brussel zoekt een coördinator speelpleinwerking. In deze functie coördineer je de werking van een zestal speelpleinen tijdens de paas- en zomervakantie.
- je voert het beleid m.b.t. de speelpleinwerking uit;
- je promoot de speelpleinwerking naar ouders, kinderen en jongeren;
- je verzorgt mee de inschrijvingen en het contact met de ouders;
- je volgt de uitvoering van afspraken, stappenplannen en overeenkomsten nauwgezet op;
- je onderhoudt contacten en maakt afspraken met de betrokken schooldirecteuren;
- je begeleidt en ondersteunt mee de speelpleinteams tijdens de werking;
- je organiseert mee de startdagen van de (hoofd)animatoren;
- je verzorgt de administratie van de speelpleinwerking;
- je bent medeverantwoordelijk voor het (spel)materiaal (aankoop, beheer, stockage, uitleen);
- je zorgt voor het onderhoud van de speelpleininfrastructuur;
- je beheert de inkomsten en uitgaven van de speelpleinwerking en volgt het subsidiedossier op;
- je bewaakt de kwaliteit van de speelpleinwerking.
Profiel
- je kan leiding geven;
- je kan (hoofd)animatoren begeleiden en ondersteunen;
- je kan beleidsbeslissingen implementeren;
- je bent sterk in organiseren;
- je kan prioriteiten leggen en uitvoering bewaken;
- je kan je eigen deskundigheid opbouwen;
- je hebt affiniteit met Brussel en de Brusselse kinderen;
- je bent flexibel;
- je hebt inzicht in digitale toepassingen;
- je bent communicatief en sociaal vaardig.
Aanbod
- voltijdse tewerkstelling;
- contract van onbepaalde duur;
- PC 331, barema B1b;
- je werkt op het centrale secretariaat van vzw Sint-Goedele Brussel met verplaatsingen naar lokale werkingen;
- we betalen woon-werkverkeer volledige terug;
- we stellen gsm en computer ter beschikking;
- we verwachten en geven flexibiliteit.
Solliciteren
Contactpersoon: ellenruelens@sint-goedele.be
Reageren voor: 19/02/2018

Je kan je schriftelijk kandidaat stellen door je motivatie en cv te versturen naar vzw Sint-Goedele Brussel t.a.v. Piet Vandermot (per mail én per post). Dit kan tot zondag 18 februari 2018. Als we je kandidatuur weerhouden, nodigen we je uit voor een selectieproef en –gesprek op donderdag 22 februari 2018 (namiddag vanaf 15.30 uur).