Profiel

Je begeleidt het team ‘Screening & Oriëntering’, met hulp van 2 teamcoaches.


 Je garandeert samen met 4 stafmedewerkers een kwaliteitsvolle dienstverlening.


 Je waakt over een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) in Brussel.


 Je onderhoudt via overleg het netwerk van NT2-aanbodverstrekkers en -toeleiders.


 Je zorgt voor de inbedding van de eigen teamwerking in de organisatie.


 Je neemt actief deel aan het Coördinatorenteam (managementteam).


 Je werkt mee aan de meerjarenplanning van de organisatie en rapporteert over ‘screening & oriëntering’ aan de directie, het Coördinatorenteam en het bestuur.

Organisatie

Huis van het Nederlands Brussel

Brussel

Aanbod

STATUUT EN LOON


Je krijgt een voltijds contract, van bepaalde duur met:


 een loon volgens barema K3 van paritair comité 319.01 (brutoloon: 3.940 euro bij 10 jaar anciënniteit; 4.463 euro bij 15 jaar anciënniteit).


 1 maaltijdcheque van 6 euro per 8 gewerkte uren.


 gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding.


 20 dagen vakantie; collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar; extra verlofdagen voor 35+, 45+, 50+ en 55+


 12 dagen compensatieverlof op jaarbasis. Je werkt in principe 38 uur. In de praktijk werk je 40 uur. Daarvoor krijg je 1 dag compensatieverlof per maand.

Functieomschrijving

Als coördinator leidt jij de werking ‘Screening & Oriëntering’ in goede banen en vertegenwoordig je het Huis daarin ook extern. Je stuurt het team aan en je begeleidt de medewerkers in het volbrengen van de volgende deelopdrachten:


 klanten begeleiden in hun zoektocht naar de taalopleiding of de oefenkans die het best bij hen past.


 het taalniveau en de leervaardigheid van klanten testen, met eventuele attestering.


 de registratie van klantgegevens en -trajecten in een kruispuntdatabank.


Het team ‘Screening & Oriëntering’ bestaat uit 34 medewerkers: 1 onthaalmedewerker, 23 educatief consulenten, 3 administratief medewerkers, 4 stafmedewerkers, 2 teamcoaches en 1 teamcoördinator.


De stafmedewerkers (4) en teamcoaches (2) vormen samen met de teamcoördinator de dragende structuur van het team.Solliciteren

MEER INFO

Meer informatie over het Huis vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.

Heb je vragen over de job? Neem contact op met Maarten Mommaerts, zakelijk directeur, via maarten.mommaerts@huisnederlandsbrussel.be.

SOLLICITEREN

Heb je interesse? Stuur je motivatie en je cv naar talent@huisnederlandsbrussel.be, ten aanzien van Kristien Verheyen.

Je kan rekenen op onze discretie.

Reageren voor: 24/07/2020
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest