Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en procedurele obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: sociale rechtvaardigheid, engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Je bent verantwoordelijk voor de Programma’s in Vlaanderen.


Als Programmacoördinator :


 • draag je bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van de activiteiten en projecten binnen het Programma;
 • ben je verantwoordelijk voor de relaties met lokale overheden, partners en donoren;
 • beheer je het budget, garandeer je de veiligheid, leid je alle operaties in goede banen;
 • superviseer je een gemotiveerd en professioneel team;
 • draag je bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen.

Het programma Outreach omvat de volgende projecten:


 • Herstelopvang Antwerpen
 • COZO Antwerpen
 • Tooline1 Antwerpen + ontwikkeling Vlaanderen
 • Antennes Vlaanderen (Brugge, Zeebrugge, Oostende)

TAKEN


Verantwoordelijke Programma:


 • Je stelt het Programmatorisch Strategisch Plan, de jaarlijkse actieplannen en de bijhorende budgetten op.
 • Je vertaalt de strategische doelstellingen in werkbare processen en bewaakt de naleving hiervan.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, partnerschappen, interventiemodaliteiten, verkenningsmissies en stuurt bij, heroriënteert of verandert waar nodig. Je bouwt een regionaal netwerk uit.
 • Je werkt aan de strategische uitbouw van reproduceerbare modellen/antennes in Vlaanderen.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de naambekendheid en geloofwaardigheid van Dokters van de Wereld in Vlaanderen en occasioneel Brussel (Nederlandstalige doelgroepen en actoren)
 • Je werkt mee aan het definiëren en uitwerken van de pleitbezorging binnen het programma, doet aan politieke belangenbehartiging, en betrekt alle stakeholders hierin.
 • Je geeft de gebruikers een stem binnen de organisatie.
 • Je zorgt voor regelmatige feedback en rapportering over de projecten en activiteiten.
 • Je monitort de context (omgevingsanalyse) en zorgt voor samenhang tussen thematische aanpak, regionale ontwikkeling, teaminspraak, gebruikersevaluatie en strategisch plan.
 • Je onderhandelt samenwerkingsverbanden met partners, zorgt voor de naleving van de operationele en contractuele verplichtingen.
 • Je beheert de projectcycli, zorgt voor de nodige budgettaire en programmatische omkadering ervan.
 • Je zoekt actief naar nieuwe financieringsmogelijkheden, werft lokale sponsors, stelt strategieën voor potentiële donoren. Je vult subsidiedossier in en dient ze in en zorgt voor de rapportering.
 • Je maakt de evaluatie en evolutie van het klinisch werk met patiënten, met bijzondere aandacht voor empowerment.
 • Je rapporteert regelmatig over de activiteiten van het programma aan het Directiecomité, aan de hand van relevante indicatoren, interne rapportagetools (timeline van activiteiten, managementverslag, dashboards,...).
 • Je volgt de regionale ontwikkelingen met betrekking tot thuisloosheid, zorg en welzijn en neemt deel aan vergaderingen, netwerkmomenten, enz. hierrond.
 • Je verzorgt de interne communicatie tussen alle belanghebbenden (programmateam, Belgische programma’s, directiecomité en andere afdelingen / diensten van het hoofdkantoor).

Manager van het team Programma:


 • Je plant, organiseert, animeert teamvergaderingen, zorgt voor de verslagen, de communicatie en opvolging van beslissingen.
 • Je definiëert de specifieke doelstellingen voor elke medewerker en ontwikkelt op basis hiervan individuele actieplannen.
 • Je mobiliseert, motiveert, coacht, ondersteunt, evalueert en stuurt de teams. Je geeft regelmatig feedback en voert jaarlijks de evaluatiegesprekken.
 • Je superviseert het vrijwilligerswerk in de verschillende projecten
 • Je bent bereid om je te verplaatsen naar de verschillende antennes in Vlaanderen, wanneer nodig, alsook om occasioneel weekend- en avondwerk te verrichten
 • Je valoriseert en versterkt de vaardigheden en competenties binnen het team, doormiddel van coaching en vorming.
 • Je zorgt voor een optimaal werkkader voor de teams en de vrijwilligers in de verschillende projecten, je activeert hiervoor de nodige middelen en competenties binnen en buiten de organisatie
 • Je zorgt voor werkbare takenpakketten en organiseert de nodige back-ups.
 • Je bewaakt het welzijn in het team, formuleert voorstellen om het welzijn te verbeteren, detecteert en rapporteert problemen en pakt ze aan.

Uitgenodigd lid van het Directiecomité:


 • Je neemt actief deel aan interne vergaderingen (maandelijkse teamvergadering Brussel, lenteuniversiteiten, Algemene Vergadering ...) en ad hoc met het Directiecomité.
 • Je agendeert bij noodzakelijke heroriëntering van activiteiten of projecten Programmatorische Comités, en bereidt ze voor.
 • Je vertegenwoordigt DvdW in externe vergaderingen, overlegorganen of evenementen.

INTERESSE ?


Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.


Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.


Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.


Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.


De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.


Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.


Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Profiel

 • Minstens 3 jaar ervaring in projectbeheer: organisatie, resultaatgericht, coördinatie, strategische visie;
 • Bewezen professionnele ervaring in leadership: motiveren, coachen, opleiden, coördineren;
 • Ervaring met een kwetsbaar publiek is noodzakelijk (dak- en thuislozen, migranten,…);
 • Ervaring in Outreachprojecten en vrijwilligerswerk is een troef;
 • De kennis van het Vlaamse gezondheidszorgbeleid is een troef;
 • Universitair diploma of gelijkaardig door ervaring;
 • Een kennis van Human Resources is nodig;
 • Talen: perfecte kennis van het Nederlands is noodzakelijk, goede kennis van het Frans en/of het Engels, kennis van andere talen is een troef;
 • Informatica: een goede kennis van het pack Office;
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Je hebt ook deze vaardigheden : zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen, analytisch, procesgericht, visiegericht, empathisch, luistervaardigheden, leadership.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Startdatum : zo snel mogelijk
 • Een voltijds contract (100% - 5 dagen per week – 39u) van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 3.254,26 € voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van 3.579,69 € voor 10 jaar ervaring; een brutosalaris van 3.905,11 € voor 20 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.


Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen