Profiel

• Minstens 3 jaar ervaring in projectbeheer: organisatie, resultaatgericht, coördinatie, strategische visie;
• Bewezen professionnele rrvaring in leadership: motiveren, coachen, opleiden, coördineren;
• Een kennis van Human Resources is nodig;
• Ervaring met een kwetsbaar publiek is noodzakelijk;
• De kennis van het Brusselse gezondheidszorgbeleid is een troef;
• Universitair diploma of gelijkaardig door ervaring;
• Talen: perfecte kennis van het Frans is noodzakelijk, goede kennis van het Nederlands, het Arabisch en het Engels is een troef;
• Informatica: een goede kennis van het pack Office;
• Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
• Je hebt ook deze vaardigheden : zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen, analytisch, procesgericht, visiegericht, empatisch, luistervaardigheden, leadership.

Organisatie

Dokters van de Wereld België
Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen. Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken. Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten. Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

• Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
• Een voltijds contract (100% - 5 dagen per week – 39u) van onbepaalde duur.
• Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
• Een brutosalaris van € 3.127,86 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.440,65 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE
Je bent verantwoordelijk voor het Programma Toegang tot Zorg in Brussel, onder supervisie van de Directeur Operaties. Je leidt een team van 5 à 10 werknemers.
Als Programmacoördinator :
• draag je bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van de activiteiten en projecten binnen het Programma;
• ben je verantwoordelijk voor de relaties met lokale overheden, partners en donoren;
• beheer je het budget, garandeer je de veiligheid, leid je alle operaties in goede banen;
• superviseer je een gemotiveerd en professioneel team;
• draag je bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen.

TAKEN
Verantwoordelijke Programma Toegang tot Zorg:
• Je stelt het Programmatorisch Strategisch Plan, de jaarlijkse actieplannen en de bijhorende budgetten op.
• Je vertaalt de strategische doelstellingen in werkbare processen en bewaakt de naleving hiervan.
• Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, partnerschappen, interventiemodaliteiten, verkenningsmissies en stuurt bij, heroriënteert of verandert waar nodig.
• Je werkt mee aan het definiëren en uitwerken van de pleitbezorging binnen het programma, doet aan politieke belangenbehartiging, en betrekt alle stakeholders hierin.
• Je geeft de gebruikers een stem binnen de organisatie.
• Je zorgt voor regelmatige feedback en rapportering over de projecten en activiteiten.
• Je monitort de context (omgevingsanalyse) en zorgt voor samenhang tussen thematische aanpak, regionale ontwikkeling, teaminspraak, gebruikersevaluatie en strategisch plan.
• Je onderhandelt samenwerkingsverbanden met partners, zorgt voor de naleving van de operationele en contractuele verplichtingen.
• Je beheert de projectcycli, zorgt voor de nodige budgettaire en programmatische omkadering ervan.
• Je zoekt actief naar nieuwe financieringsmogelijkheden, werft lokale sponsors, stelt strategieën voor voor potentiële donoren. Je vult subsidiedossier in en dient ze in en zorgt voor de rapportering.
• Je maakt de evaluatie en evolutie van het klinisch werk met patiënten, met bijzondere aandacht voor empowerment.
• Je rapporteert regelmatig over de activiteiten van het programma aan het Directiecomité, aan de hand van relevante indicatoren, interne rapportagetools (timeline van activiteiten, managementverslag, dashboards,...).
• Je volgt de regionale ontwikkelingen met betrekking tot zorg en welzijn op de voet, en neemt deel aan vergaderingen hierrond.
• Je verzorgt de interne communicatie tussen alle belanghebbenden (programmateam, Belgische programma’s, directiecomité en andere afdelingen / diensten van het hoofdkantoor).

Manager van het team Programma:
• Je plant, organiseert, animeert teamvergaderingen, zorgt voor de verslagen, de communicatie en opvolging van beslissingen.
• Je definiërt de specifieke doelstellingen voor elke medewerker en ontwikkelt op basis hiervan individuele actieplannen.
• Je mobiliseert, motiveert, coacht, ondersteunt, evalueert en stuurt de teams. Je geeft regelmatig feedback en voert jaarlijks de evaluatiegesprekken.
• Je valoriseert en versterkt de vaardigheden en competenties binnen het team, doormiddel van coaching en vorming.
• Je zorgt voor werkbare takenpakketten en organiseert de nodige back-ups.
• Je bewaakt het welzijn in het team, formuleert voorstellen om het welzijn te verbeteren, detecteert en rapporteert problemen en pakt ze aan.

Uitgenodigd lid van het Directiecomité:
• Je neemt actief deel aan interne vergaderingen (maandelijkse teamvergadering Brussel, lenteuniversiteiten, Algemene Vergadering ...) en ad hoc met het Directiecomité.
• Je agendeert bij noodzakelijke heroriëntering van activiteiten of projecten Programmatorische Comités, en bereidt ze voor.
• Je vertegenwoordigt DvdW in externe vergaderingen, overlegorganen of evenementen.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest