Organisatie

Toneelhuis s.o.n.

Toneelhuis is een van de drie stadstheaters van Vlaanderen en huist in de Bourlaschouwburg, gelegen in het hart van Antwerpen. Toneelhuis brengt eigenzinnige en diverse kunstenaars, theatermakers, acteurs, medewerkers en toeschouwers van alle generaties bij elkaar. Als belangrijke productie- en presentatieplek van theater biedt Toneelhuis onderdak aan makers die eigentijds en innoverend werk maken dat een evenwicht zoekt tussen lokale vingerafdruk, nationale bekendheid en internationale uitstraling. Toneelhuis maakt theater bij een zo breed mogelijk publiek bekend én geliefd. Naast topproducent speelt Toneelhuis ook een rol als inspiratiebron, professionele standaard van nieuwe en gevestigde theatermakers en broedplaats voor innovatie en ontwikkeling.

Vanaf najaar 2022 treden Lisaboa Houbrechts, Benjamin Abel Meirhaeghe, Olympique Dramatique, Gorges Ocloo en FC Bergman aan als vaste artistieke kern van Toneelhuis. Jaarlijks geeft Toneelhuis binnen de vrije ruimte kansen aan uiteenlopend talent om nieuwe perspectieven binnen te brengen, te vervrouwelijken, verkleuren en vervormen.Functieomschrijving

Personeelsadministratie

● Je staat in voor een correcte verwerking van de loons- en personeelsadministratie i.s.m. het sociaal secretariaat.

● Je bent op de hoogte van de sociale wetgeving en kan hiervan een vertaalslag maken voor het personeel.

● Je verzorgt contacten met de bevoegde administraties en netwerkorganisaties.

● Je onderhandelt contracten binnen de reglementaire en budgettaire grenzen en giet de afspraken in een contract.

Werving en selectie

● Je coördineert en begeleidt de werving en selectieprocedures.

● Je verzorgt het onthaal van nieuwe medewerkers.

● In samenwerking met de verschillende afdelingen binnen de organisatie, stippel je het stagebeleid mee uit en zorg je voor de implementatie binnen de organisatie.

Interne organisatie

● Je coördineert de personeelsvergaderingen.

● Je organiseert - i.s.m. opleidingsverstrekkers - opleidingen voor medewerkers op aangeven van diensthoofden, gericht op optimalisatie van de arbeidsorganisatie op korte en lange termijn.

● Je beheert de toegewezen budgetten en werkt hiertoe nauw samen met en rapporteert aan de coördinator financiën.

● Je neemt deel aan de ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

● Je coördineert de functioneringsgesprekken.

● Je stippelt, in samenwerking met de zakelijk directeur, een beleid uit rond psychosociaal welzijn en zorgt voor de implementatie.

● Je verleent medewerking bij het opstellen van (inter)nationale dossiers, waarbij je je eigen werkdomein voor je rekening neemt.

● Je coördineert de arbeidsongevallen dossiers en volgt samen met de intern preventieadviseur het veiligheidsbeleid op.

● Je bent in huis het aanspreekpunt voor juridische vragen omtrent tewerkstelling en kent de wegen om tot correcte adviesverlening te komen.

● Je bent de contactpersoon voor alle personeelsvragen.

Waar vind jij je plaats in de organisatie?

● Je rapporteert rechtstreeks aan de zakelijk directeur.

● Je vormt een tandem met de coördinator financiën. Samen sturen jullie een team van medewerkers aan.

● Je zetelt namens de werkgever in de ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.Profiel

Competenties en jobvereisten

● Je hebt een hart voor de podiumkunsten.

● Kennis van arbeidswetgeving is noodzakelijk.

● Je bent communicatief én discreet.

● Je hebt organisatorisch talent, inlevingsvermogen, zin voor samenwerken en onderhandelen.

● Je neemt initiatief en bent besluitvaardig.

● Je kan zelfstandig werken én bent tegelijk een uitgesproken teamplayer.

● Je bent meertalig (NL, FR, EN)

● Kennis van eBLOX payroll van SD en Protime is een sterke meerwaarde

● Een juridische achtergrond is een sterke meerwaarde.


Aanbod

Wat biedt Toneelhuis ?

● Een uitdagende job met veel autonomie binnen een dynamische, diverse en toonaangevende culturele organisatie.

● Een voltijds contract van onbepaalde duur ; onmiddellijke indiensttreding

● Verloning in barema A volgens CAO Podiumkunsten – PC 304, rekening houdend met relevante anciënniteit.

● hospitalisatieverzekering

● 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen