Voltijds Vast


Organisatie
Stad Brugge
Stad Brugge is een centrumstad met meer dan 1500 medewerkers die heel diverse opdrachten vervullen. Bij Stad Brugge worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof, levensbeschouwing of seksuele voorkeur.
Functie
Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Coördinator Marketing & Communicatie bij Cultuurcentrum Brugge (salarisschaal A1a-A2a – deadline 7 april 2019).

• Je werkt mee aan de algemene missie en visie van het Cultuurcentrum en bepaalt de marketing- en communicatiestrategie.
• Je bent verantwoordelijk voor alle externe communicatie, coördineert acties en promotieactiviteiten, bouwt een communicatienetwerk uit en representeert het Cultuurcentrum Brugge bij evenementen.
• Je verkent en implementeert nieuwe media en andere kanalen die de strategie kunnen versterken.
• Je volgt alle administratieve en financiële taken die vallen binnen jouw werkveld.
• Je ziet toe op een efficiënt gebruik van de CRM tools.
• Je motiveert jouw team, verdeelt de taken en verantwoordelijkheden en zorgt voor een goede interne communicatie.
• Je bent lid van de staf en springt indien nodig in voor de Cultuurfunctionaris-Directeur of collega’s.
• Je volgt de klachtenbehandeling op en bent het aanspreekpunt bij klachten van publiek.
Profiel
• Je beschikt over een masterdiploma in marketing- of communicatiegerichte opleiding OF je beschikt over een generiek masterdiploma en hebt daarnaast 2 jaar relevante professionele ervaring.
• Je bent grondig vertrouwd met de culturele sector en het regionale tot internationale perslandschap.
• Je bent een expert inzake pers, promotie, communicatie en nieuwe media.
• Je redactionele en communicatieve vaardigheden koppel je aan een goede talen- en PC-kennis.
• Je geeft leiding aan jouw team met kennis van relevante HRM-technieken. Je hanteert de nodige luisterbereidheid en schept ruimte voor verantwoordelijkheid en overleg.
• Je bent een creatieve en analytische probleemoplosser die kan omgaan met deadlines.
• Avond- en weekendwerk horen bij het takenpakket.
Aanbod
Bruto maandsalaris op niveau A1a-A2a (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling met 2 jaar ervaring: 3.321,34 euro.
Voor deze functie kan er tot max. 2 jaar relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige verrekend worden. Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over de relevantie.
Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.
Solliciteren
Contactpersoon: Sijke Poorters
Reageren voor: 08/04/2019

DEADLINE: 7 april '19 Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”. Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV (met gedetailleerde opsomming van de gevraagde ervaring), motivatiebrief en kopie van het gevraagde diploma toe. OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking. Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be. Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma vind je ook terug op www.brugge.be/vacatures.