Organisatie

projectvereniging de Merode

Cultuur & Erfgoed de Merode is een intergemeentelijke samenwerking die instaat voor de bovenlokale werking rond cultuur, cultureel erfgoed en onroerend erfgoed voor meerdere gemeenten in de Merode. De projectvereniging bestaat uit 7 Merodegemeenten: Aarschot, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. Elke deelwerking stelde een ambitieus beleidsplan op en wordt daarvoor gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst of IOED de Merode is een samenwerking tussen de gemeenten Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo. IOED de Merode is het aanspreekpunt in de regio voor gemeenten en particulieren met vragen betreffende bouwkundig erfgoed, archeologie en landschappelijk erfgoed. Zij ondersteunt de gemeenten in hun onroerend erfgoed beleid en werking. Daarnaast neemt de IOED de Merode ook initiatief om het onroerend erfgoed van de regio te promoten, bv. via de organisatie van de archeologiedagen.

Functieomschrijving

 • Je beschikt al over expertise m.b.t. onroerend erfgoed (bouwkundig, archeologisch en/of landschappelijk) en de huidige regelgeving. Je bouwt deze expertise verder uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de erkenningsvoorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst van IOED de Merode. Je beheert het budget en bent verantwoordelijk voor de opmaak van het jaaractieplan en de verantwoording daarvan. Je vertaalt de strategische doelstellingen van het beleidsplan in concrete acties.
 • Je ondersteunt de betrokken gemeenten vanuit jouw expertise bij de uitbouw van een onroerend erfgoedbeleid, bij gemeentelijke projecten waar onroerend erfgoed betrokken is, bij vergunningsaanvragen, bij opmaak van RUP’s en beheersplannen en adviseert hen bij vragen met betrekking tot concrete en complexe dossiers. In advisering zal er een focus liggen op bouwkundig erfgoed.
 • Je bent het centrale aanspreekpunt en bouwt een kennis- en consultatienetwerk uit voor de gemeentebesturen, eigenaars en het brede publiek.
 • Je gaat actief op zoek naar noden en projecten. Helpt bij de zoektocht naar middelen en geeft de gepaste ondersteuning en advies.
 • Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren.
 • Je verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak op vlak van onroerend erfgoed.
 • Je organiseert infosessies en vormingen wanneer hier nood aan is.
 • Je moedigt historisch onderzoek en kennisbeheer betreffende het onroerend erfgoed in het werkingsgebied aan en ontsluit dit voor een breed publiek.
 • Waar nodig besteed je specifieke vragen of projecten uit. Je blijft verantwoordelijk voor de opvolging.
 • Je denkt na over de ontsluiting van onroerend erfgoed. Voor de organisatie van de archeologiedagen en/of Open Monumentendag neem je een trekkersrol op.
 • Samen met de andere 2 coördinatoren (van de cultuurregio en de cultureel erfgoedcel) volg je de zakelijke werking van de projectvereniging op.
 • Samen met de andere 2 coördinatoren zoek je naar synergiën tussen de 3 deelwerkingen van de projectvereniging en zetten jullie samen projecten op.
 • Je neemt deel aan studie- en netwerkdagen van de onroerend erfgoedsector.
 • Je ontwikkelt een langetermijnvisie voor IOED de Merode.

Profiel

Voorwaarden

 • Je bent in bezit van een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) in één van de volgende richtingen of gelijkaardige richtingen aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:
  Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
  Monumenten- en landschapszorg/ Erfgoedstudies
  Geschiedenis
  Archeologie
  Kunstwetenschappen
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen
 • Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken
 • Je slaagt voor de volledige aanwervingsprocedure

Competenties

 • Je beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin en besluitvaardigheid
 • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig je plan trekken
 • Je bent een netwerker die beschikt over overtuigingskracht
 • Je bent communicatief sterk zowel in argumentatie als mondeling en schriftelijk
 • Je bent een probleemoplosser
 • Je werkt klantgericht, behulpzaam en gaat integer om met de verworven informatie
 • Je gaat vlot om met de courante computerprogramma’s en digitale media
 • Je bent nauwkeurig en werkt planmatig

Aanbod

 • Een uitdagende job met ruimte voor eigen inbreng en veel autonomie
 • Een contract van onbepaalde duur voor 80% vte. zolang onze subsidies lopen (minimaal tot eind 2025).
 • Een loon vergelijkbaar met de gemeentelijke barema’s niveau A1.
  Er kan max. 10 jaar relevante ervaring ingebracht worden voor de berekening van anciënniteit.
 • Volledige vergoeding van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Maaltijdcheques van 8€ per werkdag.
 • Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
 • Smartphone.
 • Fietspremie.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 • 2de pensioenpijler .
 • Plaats van tewerkstelling: Pater Beckxstraat 3, 3271 Zichem.
 • Het is mogelijk om gedeeltelijk van thuis te werken wanneer de agenda dat toelaat.
Solliciteren

Solliciteer uiterlijk op zondag 2 oktober 2022 voor 20u00 door je CV en motivatiebrief, alsook een kopie van je diploma te verzenden naar falke.lambrechts@de-merode.be .

Gelieve de volgende benamingen te geven aan deze bestanden: ‘IOED de Merode_familienaam_voornaam_cv’, ‘IOED de Merode_familienaam_voornaam_brief’ en ‘IOED de Merode_familienaam_voornaam_diploma’.

De selectieprocedure bevat een screening van CV & motivatiebrief, gevolgd door een thuisopdracht begin oktober. De sterkste kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een mondelinge proef in de eerste helft van oktober.

Meer info?

Projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode

Coördinator cultuurregio de Merode

Falke Lambrechts

falke.lambrechts@de-merode.be

0472/294031

Reageren voor: 02/10/2022
Solliciteren

Solliciteer uiterlijk op zondag 2 oktober 2022 voor 20u00 door je CV en motivatiebrief, alsook een kopie van je diploma te verzenden naar falke.lambrechts@de-merode.be .

Gelieve de volgende benamingen te geven aan deze bestanden: ‘IOED de Merode_familienaam_voornaam_cv’, ‘IOED de Merode_familienaam_voornaam_brief’ en ‘IOED de Merode_familienaam_voornaam_diploma’.

De selectieprocedure bevat een screening van CV & motivatiebrief, gevolgd door een thuisopdracht begin oktober. De sterkste kandidaten worden nadien uitgenodigd voor een mondelinge proef in de eerste helft van oktober.

Meer info?

Projectvereniging Cultuur & Erfgoed de Merode

Coördinator cultuurregio de Merode

Falke Lambrechts

falke.lambrechts@de-merode.be

0472/294031

Reageren voor: 02/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen