Profiel

  • Je bent gedisciplineerd, punctueel en in staat om zelfstandig te werken;
  • Je hebt zin voor initiatief en bent flexibel;
  • Je bent communicatievaardig. Je bent in staat om elektronische nieuwsbrieven op te stellen, je kan overweg met websitebuilders (zoals Wix) en bent bedreven in het communiceren via sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Je slaagt erin tot wervende gesprekken te komen met de buitenwacht en geïnteresseerden enthousiast te maken over onze organisatie;
  • Je hebt affiniteit met en interesse in de muzieksector;
  • Je kunt je inwerken in juridische materies die de muziekbranche betreffen, zoals auteursrechten, naburige rechten, fiscaliteit, kunstenaarsstatuut …;
  • Je hebt ervaring met het organiseren van events (sprekers contacteren, logistiek, opstellen draaiboek …);
  • Je beschikt over een goede talenkennis (NL, FR, ENG);
  • Je hebt ervaring met CRM-systemen zoals Podio voor het ledenbeheer, CMS-systemen zoals WordPress en Office-toepassingen;
  • Je bent stressbestendig en weet om te gaan met strakke deadlines als de actualiteit dat vereist.

Organisatie

GALM vzw

GALM vzw is een organisatie die de belangen verdedigt van auteurs, componisten en uitvoerders in de lichte muziek, en dit in relatie tot de beheersvennootschappen Sabam en PlayRight, muziekuitgevers en producenten, het Vlaams MuziekOverleg, de Artiestencoalitie, federale- en gemeenschapsoverheden en de media.

Aanbod

We bieden je een deeltijdse arbeidsovereenkomst (2/5) van onbepaalde duur, hetzij een overeenkomst als zelfstandige. In het eerste geval wordt je vergoeding bepaald volgens de CAO Podiumkunsten (categorie B). Je werkt voornamelijk van thuis uit, in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een allround-medewerker (coördinator) die de werking van onze organisatie in goede banen kan leiden. Aldus sta je in voor een brede waaier aan taken.

Administratie
• Je bent verantwoordelijk voor het administratief beheer van GALM vzw: je verzorgt de boekhouding en het ledenbeheer en volgt de betalingen van lidgelden en facturen op;
• Je maakt een jaarlijks werkingsbudget op en houdt alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig in de gaten;
• Je bent verantwoordelijk voor de planning en de organisatie van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan (al dan niet digitaal).
• Je vervult nauwkeurig de opgedragen taken, in functie van de gestelde deadlines.

Communicatie & Promotie
• Je mobiliseert de leden van GALM voor drie belangrijke bijeenkomsten per jaar: de Algemene Vergadering van Sabam, de Algemene Vergadering van PlayRight en de jaarlijkse studiedag en Algemene Vergadering van GALM;
• Je werkt een beleid uit om nieuwe leden te werven: via e-mail, telefoon, Facebook, LinkedIn en persoonlijke contacten op events waar artiesten aanwezig zijn;
• In overleg met het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan informeer je onze leden via de website, de nieuwsbrief en sociale media;
• Je bent de contactpersoon voor nationale en internationale partners en zusterorganisaties zoals Facir, Sabam, PlayRight, ECSA en IAO.

Event management
• Je organiseert een jaarlijkse studiedag/ledendag die samenvalt met de Algemene Vergadering van GALM,
• Je organiseert leden- en sectormomenten in de vorm van infossesies, conferenties en open debatavonden.

Beheer dossiers
• Je schrijft en stoffeert steunaanvragen en subsidiedossiers en volgt deze op;
• Samen met het Dagelijks Bestuur maak je een communicatieplanning op bij aanvang van een nieuw werkjaar;
• Je bereidt dossiers en topics voor met het oog op standpuntbepaling en lobbying;
• Je maakt, samen met het Dagelijks Bestuur, de agenda op van de vergaderingen van het Bestuursorgaan. Je notuleert tijdens de vergaderingen.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant