Organisatie

LUCA School of Arts

Coördinator en medewerker productiebureau Muziek

Opdracht 70% bepaalde duur

Hoofdlocatie: campus Lemmens, Leuven

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraag gestuurde initiatieven, en onze multicampus realiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

De opleiding muziek biedt diverse afstudeerrichtingen aan op academisch bachelor- en masterniveau: compositie, directie, instrument/zang, jazz, muziekpedagogie en muziektherapie. Op masterniveau biedt de opleiding zowel een domeinmaster als een geïntegreerde educatieve master aan. Vervolgtrajecten zijn onder meer de masterspecialisatie kamermuziek, de verkorte educatieve master en de master-na-masteropleiding 'Voortgezette studies muziek'. De opleiding wordt georganiseerd op campus Lemmens in Leuven, waar ook de opleiding Drama huist.

Functieomschrijving

Als coördinator van het productiebureau (50%) heb je o.m. volgende verantwoordelijkheden:

 • Coördinatie, planning en communicatie van producties en evenementen.
 • Je werkt creatieve formats uit naar publiekswerking en instroom.
 • Je stuurt de dagelijkse werking van het productiebureau en de productiemedewerkers aan.
 • Je coördineert en optimaliseert de administratieve en productionele processen.
 • Je delegeert of verwijst door naar het juiste oplossingsniveau.
 • Je bewaakt het evenwicht tussen de relevantie en haalbaarheid van producties.
 • Je maakt (deel)begrotingen op en monitort het productiebudget.
 • Je bent een schakel tussen het onderwijzend en ondersteunend personeel.
 • Je bouwt aan een netwerk van partners in het werkveld.
 • Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor de dienst Communicatie van LUCA School of Arts.
 • Je werkt nauw samen met het opleidingshoofd, de campusmanager, en het onderwijzend personeel.
 • Je verzorgt permanentie tijdens producties en andere evenementen.

Als medewerker van het productiebureau (20%) kan je o.m. volgende verantwoordelijkheden opnemen:

 • Planning, opvolging, uitvoering en technische realisatie van curriculaire en niet-curriculaire evenementen, activiteiten en producties (productiefiches, repetitieplanning, lokalenplanning, enz.).
 • Je beheert de administratieve flow van de ticketing.
 • Je beheert de administratieve flow van de huur/aankoop van partituren.
 • Je verzorgt permanentie tijdens producties en andere evenementen.
 • Je beheert de algemene mailbox van het productiebureau.
 • Je staat in voor de externe communicatie van producties via diversie media.
 • Je plaatst bestellingen in samenwerking met de financiële dienst.
 • Je volgt de uitbetaling van externe musici op.

Profiel

 • je behaalde een bachelordiploma, bij voorkeur in de podiumkunsten;
 • je bent in zekere mate vertrouwd met de onderwijsadministratie van LUCA School of Arts;
 • je bent loyaal ingesteld en onderschrijft de opdracht, de missie, de visie en het beleid van LUCA;
 • je hebt een collegiale ingesteldheid en je bent een teamspeler;
 • je bent bereid om blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;
 • je bent communicatief en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het Vlaamse hoger onderwijs;
 • je hebt ervaring met het organiseren van concerten en evenementen;
 • je bent ondernemend en hebt een hands-on aanpak;
 • je hebt een sterk probleemoplossend vermogen;
 • je durft beslissingen nemen, verdedigen en argumenteren;
 • je kan collega’s aansturen en motiveren;
 • je kan helder en direct communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • je bent dienstverlenend ingesteld;
 • je werkt proactief, nauwkeurig en zelfstandig.

Aanbod

 • LUCA biedt een deeltijdse aanstelling van bepaalde duur in het vacant ambt als ATP medewerker met B12 barema. Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (ond.vlaanderen.be). Verlenging mogelijk mits positieve evaluatie.
Solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek: thomas.debaets@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 1/6/2023 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een sollicitatiegesprek vindt plaats op 6/6/2023 in de VM met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier.

Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

Reageren voor: 01/06/2023
Solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek: thomas.debaets@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 1/6/2023 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een sollicitatiegesprek vindt plaats op 6/6/2023 in de VM met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op dossier.

Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

Reageren voor: 01/06/2023
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant