Organisatie

Gemeentebestuur Sint-Joost-ten-Node

Brede School Sint-Joost-ten-Node coördineert en organiseert in samenwerking met scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers, …) uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) een vrijetijdsaanbod om de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Sint-Joost te verbeteren. Sint-Joost-ten-Node is een gemeente vol contrasten. Er wonen veel jonge gezinnen waarvan er zich best wel wat in een uitdagende levenssituatie bevinden. Tegelijk is de gemeente rijk aan verenigingen, instellingen, sociaal-culturele actoren, experts, creatievelingen, enz. De Brede School wil zich inzetten om kinderen in deze context aan te moedigen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
We zoeken in Sint-Joost-ten-Node daarom iemand met een groot hart voor kinderen en jongeren, die oog heeft voor de vele aspecten van het opgroeien in de stad. Iemand die met professionelen, met kinderen en gezinnen kan samenwerken, die een actieve rol speelt in de lokale netwerken, die zowel een subsidiedossier als spelletjes kan uitwerken. De Brede School coördinator is vooral een netwerker. Wil jij deze spilfiguur, de verbindingspersoon tussen alle partners worden?

Functieomschrijving

De lokale coördinator heeft een publieksgerichte en netwerkende opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Je werkt vanuit de visie en doelen die door de VGC werden onderschreven. Je houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, bent een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op je.

Taakomschrijving

 • Uitdragen van de gehanteerde Brede School visie, vertalen naar de lokale praktijk en de verdere lokale inhoudelijke ontwikkeling stimuleren en coördineren;
 • Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden;
 • Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerking m.b.t. toeleiding naar het vrijetijdsaanbod met als uitgangspunt de brede leer- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren;
 • Een actieve rol spelen in bestaande netwerken, zoals het partnerschap Lokaal Cultuurbeleid, Netwerk van het Huis van het Kind Noord, enz.
 • Opzetten en ondersteunen van aanbod voor kinderen en ouders/gezinnen, om ook met die laatste verbinding aan te gaan.
 • Opvolgen en evalueren van de korte-en langetermijnplanning. Dit in afstemming met een enthousiaste stuurgroep brede school en met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;
 • Versterken van kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers aan het netwerk met betrekking tot opgroeien in een grootstedelijke en meertalige context;
 • Inschakelen van bestaande expertisecentra in het netwerk ter ondersteuning van deelaspecten binnen de brede schoolwerking en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering;
 • Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau;
 • Aanvragen, opvolgen en rapporteren van subsidies die kaderen binnen de Brede School visie in overleg met de partners uit het netwerk;
 • Administratieve en zakelijke opvolging van het gehele project in het kader van de convenant met de VGC.

Profiel

Competentieprofiel

 • Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden, overweg kunnen met diverse doelgroepen;
 • Pro-actief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
 • Zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden;
 • Initiatief nemen en autonoom tot een resultaat kunnen komen;
 • Sterke affiniteit met de doelstellingen van Brede School en met de leefwereld van kinderen en jongeren in Brussel;
 • Praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;
 • Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder;
 • Kennis hebben van de voorschoolse (bv. kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s) en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren;
 • Kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving kan bieden in functie van brede ontwikkelingskansen;
 • Goede kennis van Word, PowerPoint, Outlook en Excel, kennis van multimedia en sociale media is een pluspunt;
 • Zeer goede beheersing van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven en kennis van het Frans en/of andere talen is is een meerwaarde;
 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring.

Aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur; verlengbaar indien gunstige evaluatie
 • Voltijds werkregime (36u) met occasioneel avond- en weekendwerk;
 • valorisatie van eerdere beroepservaring ;
 • 25 verlofdagen per jaar ;
 • 100% vergoeding van openbare vervoerskosten tussen woon-werkplaats ;
 • maaltijdcheques van 8,00 € (6,75 € gedeelte werkgever) ;
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest