Organisatie

LUCA School of Arts

Campusbibliothecaris

50% bepaalde duur

Locatie campus C-mine Genk

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de

onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700

personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut

onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de

meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

Functieomschrijving

Functiecontext

De LUCA-bibliotheken zijn wetenschappelijke kunstbibliotheken. Ze leveren een wezenlijke bijdrage aan het onderwijs en onderzoek binnen LUCA School of Arts en de Faculteit Architectuur (KU Leuven), zowel door de hoogstaande kwaliteit

van hun rijke collecties als door de uitstekende dienstverlening en de expertise van de bibliotheekmedewerkers.

De collecties van de LUCA-bibliotheken zijn afgestemd op de architecturale en artistieke vakgebieden die in de curricula van de faculteiten aan de orde komen, met bijzondere aandacht voor de actuele ontwikkelingen binnen de kunsten en

architectuur. Ze stellen de fysieke en online bronnen ter beschikking van studenten, docenten en onderzoekers.

De LUCA-bibliotheken bevinden zich op verschillende campussen in Gent, Brussel, Leuven en Genk. De volledige collectie is opzoekbaar via het zoekplatform LIMO.

Functie en verantwoordelijkheden

Je bent, samen met de andere campusbibliothecaris, verantwoordelijk voor de verder ontwikkeling van de LUCA-bibliotheek op campus C-mine tot een hoogwaardige bibliotheek die haar uitstekende collecties zo efficiënt mogelijk ten

dienste stelt van haar diverse gebruikers: studenten, docenten en onderzoekers.

Je zal alle aspecten van het bibliotheekwerk behartigen: dienstverlening aan de balie, catalografie, aankoopbeleid, collectievorming, materiële boekverwerking …

Je rapporteert aan de campusmanager en vicedecaan onderzoek en werkt samen met de andere LUCA bibliothecarissen. Je bent lid van de bibliotheekcommissie van LUCA.

 • Je volgt op en analyseert proactief de ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector en de disciplines design, beeldende en audiovisuele kunst met het oog op het aanleggen van de bibliotheekcollectie.
 • Je onderzoekt de noden, mogelijkheden en haalbaarheid in kader van extra activering van het gebruik van de bibliotheek.
 • Je gaat hiervoor o.a. in overleg met collega’s binnen de bibliotheken en de opleidingshoofden en onderzoekshoofd op de campus.
 • Je formuleert vanuit je eigen specialisatie organisatiebreed beleidsvoorstellen in het kader van een verdere ontwikkeling en extra activering van de bibliotheek. Dit gebeurt in de commissie bibliotheken waarvan je lid bent.
 • Vanuit je (op te bouwen) expertise bouw je de collectie binnen het gebied van audiovisuele kunsten uit.
 • Je staat in voor het aankoopbeleid en zorgt voor een nauwkeurige budgetopvolging.
 • Je adviseert en ondersteunt vanuit je expertise studenten, docenten en onderzoekers van LUCA.
 • Je staat in voor catalografie en verdere boekverwerking.
 • Je verzorgt mee de dienstverlening aan de bibliotheekbalie.
 • Je werkt mee aan de besteladministratie/budgetbeheer in Procure.
 • Je voert allerhande operationeel ondersteunende taken uit teneinde bij te dragen tot een optimale ondersteuning van de werking van de bibliotheek.
 • Je draagt zorg voor een goede dagelijkse samenwerking en draagt bij aan een positieve uitstraling van de bibliotheek.
 • Je bent, als lid van het campusteam, bereid om mee in te springen bij de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten op de campus
 • Indien gevraagd vertegenwoordig je LUCA binnen je eigen vakgebied in bijvoorbeeld werkgroepen en externe overlegplatformen.

Profiel

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je hebt een goede kennis van de domeinen design, beeldende en audiovisuele kunst. Daarbij ben je gespecialiseerd in een deelgebied ervan (bij voorkeur audiovisuele kunsten en gamedesign) of ben je bereid je hierin te specialiseren.
 • Je beschikt over een bibliotheekopleiding (universitaire bibliotheekopleiding of volledige cyclus bibliotheekschool) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt ervaring met catalografie.
 • Je beschikt over een goede kennis van de courante MS office toepassingen en kan goed overweg met het gebruik van sociale media. Kennis van bibliotheeksoftware ALMA (of ALEPH) is een pluspunt.
 • Je bent vlot in de omgang, flexibel en dynamisch.
 • Je gaat respectvol om met anderen;
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren.
 • Je kan resultaatgericht en constructief overleggen.
 • Je bent proactief, nauwkeurig en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent een initiatiefnemer en toont verantwoordelijkheid. Je bent klantvriendelijk en dienstverlenend.
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool.
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.

Aanbod

Aanbod en voorwaarden

LUCA biedt een deeltijdse (50%) contractuele aanstelling van bepaalde duur (barema A11). Verlenging is mogelijk na een positieve evaluatie, zo spoedig mogelijk op te starten.

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

Solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij Lut Beerten, campusmanager: lut.beerten@luca-arts.be of bij Veerle Van der Sluys, vice decaan onderzoek: veerle.vandersluys@luca-arts.be

Voor informatie over de procedure kan je terecht bij de personeelsdienst: personeelsdienst@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste ronde bestaat uit een sollicitatiegesprek op 16 februari 2023 op campus C-mine, met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op

dossier. De tweede ronde bestaat uit het afleggen van een assessment met psychotechnische proeven via KU Leuven.

Aanstelling gebeurt via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

Reageren voor: 06/02/2023
Solliciteren

Meer informatie is te verkrijgen bij Lut Beerten, campusmanager: lut.beerten@luca-arts.be of bij Veerle Van der Sluys, vice decaan onderzoek: veerle.vandersluys@luca-arts.be

Voor informatie over de procedure kan je terecht bij de personeelsdienst: personeelsdienst@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief
 2. een curriculum vitae
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Een eerste ronde bestaat uit een sollicitatiegesprek op 16 februari 2023 op campus C-mine, met kandidaten die weerhouden worden na een preselectie op

dossier. De tweede ronde bestaat uit het afleggen van een assessment met psychotechnische proeven via KU Leuven.

Aanstelling gebeurt via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

Reageren voor: 06/02/2023
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Limburg