Deeltijds Vast


Organisatie
vzw Buurthuis Bonnevie
Actief sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen en kansen.
Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft en bieden we antwoord op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewoners-initiatief. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten.
Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke verandering door het uitbouwen van voorbeeldprojecten en door beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerking met andere organisaties is belangrijk in onze aanpak.
Functie
De ‘basis – en beleidsmedewerker’ ondersteunt een aantal lopende activiteiten en projecten en bouwt die verder uit of stuurt die bij in overleg met de collega’s en de coördinatie.

1. Uitbouwen van het onthaal en toeleiden van bewoners naar aangepaste dienstverlening:
Het dagelijks onthaal gebeurt door een medewerker in opleidingscontract en door vrijwilligers. Zij onthalen bezoekers, verwijzen intern door of maken hen wegwijs in het sociaal landschap.
U staat in voor de globale uitbouw van dit onthaal met als volgende aandachtspunten:
- De inwerking en omkadering van de onthaalmedewerkers voor interne doorverwijzing, de ondersteuning van onthaalmedewerkers om problemen te kunnen detecteren en om een kennis op te bouwen van de sociale kaart;
- Het onthaal uitbouwen als een project in het kader van sociaal beleid;
- Zorgen voor de praktische organisatie waar nodig en het opvolgen van de registratie.

2. Taalactivering en burgerschap:
Wekelijks verzorgen 2 vrijwilligers taaltafels waar bewoners hun eerste stappen in een andere taal leren zetten. U zal instaan voor:
- Het ondersteunen van de huidige en toekomstige vrijwilligers voor de taaltafels ;
- Het verder kwalitatief uitbouwen van een Taaltafel Nederlands met (nieuwe) vrijwilliger(s);
- Het uitwerken –samen met de vrijwilligers- van een aanpak om bewoners te laten doorstromen naar reguliere taallessen.

3. Het laten groeien van de doelgroepmedewerkers in hun werktraject:
Via opleidingscontracten kunnen 5 laaggeschoolde Molenbekenaars werkervaring opdoen in onthaal en de technische dienst ‘Bonfix’. U staat in voor:
- Het organiseren van een vormingsaanbod voor de doelgroepmedewerkers (op en buiten de werkvloer), dit in samenspraak met de coördinator Bonfix;
- Het in orde houden van praktische aspecten ivm aanwerving, omkadering en doorstroom;
- Het ondersteunen van hun leerproces tijdens hun tewerkstelling

4. Ondersteunen van bewonersinitiatieven in de wijk:
Samen met bewoners organiseren we jaarlijks activiteiten om de wijk en leefomgeving aangenamer te maken.
U staat in voor:
- Het ondersteunen van bewonersgroep(en) bij hun initiatieven;
- Het meewerken aan het jaarlijks wijkfeest op het Bonnevieplein;
- Het detecteren van nieuwe initiatieven en deze mee ondersteunen

5. Versterken van (buurt)netwerken en sociale cohesie
U staat in voor:
- De uitbouw - met de coördinatie- van 2 open algemene vergaderingen op jaarbasis;
- Linken leggen tussen de eigen werking en andere groepen/ verenigingen
Profiel
We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving . U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.
- U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichting en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.
- U bent Nederlandstalig en hebt een goede basiskennis Frans (of die u wilt verbeteren), tweetaligheid is een pluspunt
- U kan zelfstandig aan de slag én werkt vlot samen in teamverband
- U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst (aspecten van) groepsbegeleiding
- U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek
- U kan structureel denken U hebt zin voor initiatief
- U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s
- U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken
- U kent de Brusselse situatie, heeft kennis van de sociale kaart wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een pluspunt
Aanbod
• Een contract van onbepaalde duur, deeltijds (0,8 vte)
• Een aangename werkomgeving, flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden
• De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen
• Betaling op basis van sectorale barema’s B1C of B1B, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit

Solliciteren
Contactpersoon: Lieven Monserez
Reageren voor: 15/02/2018

1. Kandidaturen (motivatiebrief en CV) tegen ten laatste 15/02/2018 doorsturen lieven.monserez@ bonnevie40.be of per post naar Buurthuis Bonnevie, ter attentie van Lieven Monserez, Bonneviestraat 40, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 2. Eerste selectie op basis van motivatiebrief en CV 3. Tweede selectie op basis van schriftelijk inhoudelijke proef (16/02/2018) 4. Indien u op basis van de schriftelijke proef bent weerhouden, zal u worden uitgenodigd voor een gesprek met selectiecommissie op vrijdag 26/02/2018. Op basis van dit gesprek wordt een keuze gemaakt onder de resterende kandidaten.