Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Momenteel zijn we op zoek naar een Business Controller voor onze Belgische activiteiten.

https://www.doktersvandewereld.be

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

Als Business Controller bent u verantwoordelijk voor het begeleiden en adviseren van personeel van de Belgische programma's op specifieke financiële gebieden. U ondersteunt de uitvoering van financiële processen en de middelen van projecten in België, voor een goed en gezond financieel beheer binnen de organisatie.

Voorbeelden van taken:

 • Toezicht houden op programmacoördinatoren tijdens het opstellen van jaarlijkse begrotingen, financiële voorstellen en verslagen aan donateurs, alsook op het gebruik en de toepassing van procedures en middelen conform interne controlevoorschriften
 • Het opstellen van tussentijdse en eindverslagen conform de donateursvoorwaarden
 • Regelmatig financiële gegevens analyseren van het programma (toezicht op de begroting, etc.) en op tijd beheerders signaleren om financiële risico's te vermijden
 • Ervoor zorgen dat het interne begrotingskader (d.w.z. begrotingen per programma) wordt nageleefd en afgestemd en dat de analytische toewijzing van uitgaven worden gecontroleerd
 • Het bijwerken van de donateursdatabase en het cash flow-plan in verband met donateurscontracten
 • Het archiveren van alle dossiers met betrekking tot subsidies (contracten, accreditieven, brieven, financiële verslagen, gemeenschappelijke intentieverklaringen, etc.)
 • Het coderen van boekingen voor diverse activiteiten betreffende Belgische subsidies in het boekhoudprogramma WinBooks
 • Donateursaudits voorbereiden en afhandelen

Als lid van het Belgische projectcoördinatieteam: neemt u actief deel aan vergaderingen en bent u er verantwoordelijk voor dat alleen relevante informatie wordt gedeeld, zodat er betere operationele beslissingen kunnen worden genomen:

 • U verstrekt advies over financiële zaken, zodat de activiteiten soepel verlopen
 • U zorgt voor goede communicatie en ownership van budgetten en financiële dekking binnen alle teams
 • U evalueert huidige middelen, methoden, processen, etc., past deze toe en doet, indien nodig, aanbevelingen
 • U neemt deel aan het uitwerken en reflecteren van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplanning van de Belgische activiteiten

Als medewerk(st)er van de financiële afdeling analyseert, communiceert en verbetert u de bestaande procedures, modellen, methoden en middelen

Voorbeelden van taken:

 • U draagt bij aan de input en werkt de dashboards, gidsen en handleidingen van de afdeling bij (bijvoorbeeld de donateursdatabase, etc.)
 • U werkt mee aan het organiseren van back-ups (afwezigen, verlof)
 • U ontwikkelt en werkt handelingen bij (bijvoorbeeld de handleiding voor financieel beheer)
 • U neemt deel aan het evalueren en het uitwerken van jaarlijkse actieplannen voor de afdeling financiën
 • U neemt actief deel aan interne vergaderingen (universiteiten, activiteitenweken, transversale vergaderingen over activiteiten of algemene diensten)
 • U begeleidt stagiaires bij het uitvoeren van bepaalde taken

GEÏNTERESSEERD?

Stuur voor 31/03/2023 uw sollicitatie naar ons via het daartoe bestemde aanwervingsformulier

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Profiel

Opleiding:

 • Bachelor- of masterdiploma in economie of management of een business schooldiploma,
 • Minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie bij een verenigingsorganisatie
 • Ervaring in het veld is gewenst

Belangrijkste vaardigheden:

 • Zeer goede kennis van de Belgische vereisten betreffende publiekrechtelijke geldschieters en financiële rapporteringsprocedures
 • Uitstekende beheersing van het Office-pakket. Beheersing van Excel is vereist.
 • Kennis van boekhoudregels- en normen
 • Analytische denkwijze en grote zorgvuldigheid bij het verwerken van informatie.
 • Stressbestendig en het kunnen naleven van deadlines.
 • Goede persoonlijke organisatie.
 • Kennis van WinBooks, Saga en Isabel
 • Het opstellen van nota's, documenten en/of verslagen die betrekking hebben op zijn of haar vakgebied
 • Uitstekende beheersing van de Franse taal, goede beheersing van het Nederlands, Engels is een vereiste

Aanbod

WIJ BIEDEN

 • Een boeiende, verreikende en onmisbare rol die centraal staat in de projecten van Dokters van de Wereld België, een instelling die zichzelf steeds opnieuw vernieuwt en vele uitdagingen op lange en op korte termijn het hoofd moet bieden
 • U maakt deel uit van een gemotiveerd team van werknemers en vrijwilligers, wier dagelijkse activiteiten gericht zijn op het realiseren van het mandaat van Dokters van de Wereld BE.
 • Een contract van onbepaalde duur - voltijds (100% - 5 dagen per week - 39u)
 • Maaltijdcheques - volledige terugbetaling voor het openbaar vervoer - hospitalisatieverzekering
 • Een brutosalaris van €3.124,32 met drie jaar ervaring; een brutosalaris van €3.216,21 € met vijf jaar ervaring; een brutosalaris van €3.369,36 met tien jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest