Organisatie

Brussels Museums vzw

Brussels Museums is de onafhankelijke federatie die zo’n 120 musea en kunsthuizen binnen Brussel vertegenwoordigt en verbindt.

Brussels Museums wil de Brusselse musea ondersteunen en een bijdrage leveren tot een verdere professionalisering van de sector. Daarnaast ijveren we voor een beter imago van de Brusselse musea en willen we de musea voor iedereen toegankelijk maken en houden. Om de Brusselse musea te democratiseren, organiseren we tal van initiatieven: Museum Night Fever, Nocturnes, de stadspas Brussels Card, de Art Nouveau pass, Open Museum, de up-to-date portaalsite brusselsmuseums.be en het museumplan.

Ons doel zijn open musea, die de diversiteit van onze samenleving oprecht weerspiegelen.

Als koepelorganisatie zorgt Brussels Museums voor verbinding tussen haar leden; wil ze de Brusselse musea openen om deze toegankelijker, duurzamer en pertinenter te maken; en voert ze promotie voor het geheel van de musea, op een vernieuwende en authentieke manier, en dit bij een breed Brussels, Belgisch en internationaal publiek.

In al onze projecten en acties laten we ons leiden door de volgende waarden: verbindend, bottom-up, geëngageerd, toekomstgericht, inspirerend, vernieuwend, inclusief en duurzaam.

Functieomschrijving

Brussels Museums is op zoek naar een persoon voor de coördinatie van Museum Night Fever (www.museumnightfever.be). Als medewerker binnen het projectenteam van Brussels Museums, zal je ook deels meehelpen op andere projecten waarbij je voornamelijk organisatorische taken op je zal nemen.


Museum Night Fever


Museum Night Fever bestaat sinds 2008 en is dit jaar (op 23 oktober!) toe aan zijn 13e editie. In 2022 zal Museum Night Fever opnieuw doorgaan in het najaar, in principe op 19 november 2022.


Museum Night Fever is de jaarlijkse Brusselse museumnacht, waarbij gedurende één zaterdagavond een dertigtal musea hun deuren openen tussen 19u en 1u ’s nachts. Museum Night Fever zet niet alleen de musea en hun collecties in de schijnwerpers, maar ook de jongeren (16-30 jaar) en hun creativiteit: jong talent bereidt speciaal voor deze gelegenheid leuke en originele activiteiten voor: performances, dans, concertjes, mini-rondleidingen door studenten, ... Museum Night Fever is er dus voor en door jongeren. Dit kunnen jonge individuele artiesten zijn, maar ook artiestencollectieven, kunsthogescholen, academies, buurthuizen, jeugdwerkingen, socio-culturele verenigingen… Bedoeling is om buiten de traditionele museumlijnen te kleuren en zo multidisciplinair mogelijk te denken.


Museum Night Fever schrijft zich in binnen de bredere ambitie van Brussels Museums om de musea toegankelijker te maken voor de bezoekers, door te werken op specifieke drempels zoals toegangsprijs, openingsuren en inhoud/ programmatie.


Jouw takenpakket


 • Als projectverantwoordelijke van Museum Night Fever (70%): bepalen projectconcept, ontmoetingen met musea en jongerenpartners voor o.a. de samenstelling van de programmatie, opvolgen samenwerkingsverbanden (zoals met de MIVB voor de pendelbussen of met mediapartners…), opmaak van een communicatieplan in overleg met de communicatieverantwoordelijke, opstellen en beheren van de projectbegroting, coördinatie van logistieke taken (ticketting, vrijwilligers,…), jaarlijkse evaluatie van het project met alle partners.
 • Daarnaast vervul je in onderling overleg andere projectmatige taken (10 à 30%), zoals: ondersteuning bij de andere projecten van de vereniging (bijvoorbeeld inhoudelijke brainstorms, ondersteuning promotiecampagnes, diverse organisatorische taken), organisatie van vormings- en uitwisselingsmomenten met de leden, occasioneel redactie- of vertaalwerk, medewerking bij infostands…

Jouw plaats binnen het organigram


Als projectverantwoordelijke Museum Night Fever ben je eindverantwoordelijk voor Museum Night Fever, voor zover dit kadert binnen het actieplan en de algemene communicatiedoelstellingen van Brussels Museums.


Tegelijk werk je nauw samen met de andere collega’s: de andere projectverantwoordelijken, de communicatieverantwoordelijke, de verantwoordelijke voor het inclusietraject Open Museum, de financieel verantwoordelijke, enz. Uitwisselingen, gezamenlijke reflectie rond de projecten van Brussels Museums en wederzijdse ondersteuning zijn belangrijke peilers van onze werking.

Profiel

 • Je hebt relevante ervaring met het coördineren van grote (publieks)projecten en eventmanagement;
 • Je bent Nederlandstalig of Franstalig en hebt een goede kennis van de andere landstaal. Engels is een extra troef;
 • Je weet hoe je taken moet plannen en opvolgen binnen de gestelde deadlines;
 • Je kan richting geven aan een project. Je aarzelt niet om het project te laten evolueren/vernieuwen;
 • Je hebt een goed zicht op de Brusselse culturele (en socio-culturele / associatieve) sector en bent een goede netwerker;
 • Je bent vertrouwd met jongerencultuur;
 • Je communiceert duidelijk en houdt rekening met de verschillende stakeholders en partners;
 • Professionele ervaring in een museum is een troef, maar is geen absolute noodzaak. Je ziet cultuur als een bruggenbouwer. Je hebt een hart voor musea en wil meewerken aan musea die zo goed mogelijk onze samenleving weerspiegelen.

Aanbod

 • Een 4/5 tot voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar), dat kan omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur. Start vanaf begin januari 2022.
 • Salaris volgens de barema’s van het Paritair Comité 329.02, niveau 4.1 of 4.2 + anciënniteit.
 • Maaltijdchèques (6€ per gewerkte dag)
 • 24 vakantiedagen per jaar + 1 extra dag per 5 gewerkte jaren
 • Een vergoeding voor je verplaatsingen naar het werk met het openbaar vervoer
 • Een zeer afwisselende en uitdagende job in een stimulerende tweetalige werkomgeving in het centrum van Brussel (Sint- Hubertusgalerijen), binnen een klein team met 7 sympathieke collega’s
 • Mogelijkheid tot maximum 2 dagen per week thuiswerk
 • Een uitgebreide werkervaring binnen de Brusselse museumsector en samenwerkingen met een breed netwerk van culturele en sociale spelers
Solliciteren

Interesse? Solliciteer via dit formulier. Er wordt je gevraagd om kort te antwoorden op een viertal vragen en je CV toe te voegen. Je ontvangt daarna een bevestiging (check zeker ook je spam). Werkt het formulier niet? Kopieer de vragen in een document en stuur dit, samen met je CV, naar pieter@brusselsmuseums.be

Deadline voor het indienen van je kandidatuur: zondag 31 oktober 2021. Vacatures die binnenkomen na deze datum, kunnen we helaas niet meer behandelen.

De gesprekken met de weerhouden kandidaten zullen plaatsvinden in de week van 15.11. Op dit gesprek zullen aanwezig zijn:

- Pieter Van der Gheynst, directeur Brussels Museums

- Jérôme, communicatiecoördinator Brussels Museums

- 1 persoon van onze Raad van Bestuur

Deze personen hebben de e-Div module rond antidiscriminatiewetgeving van Unia gevolgd.

Begin contract: vanaf begin januari 2022.

Brussels Museums wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. We moedigen iedereen aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht origine, huidskleur, leeftijd, gender, beperking, seksuele oriëntatie, filosofische of religieuze overtuiging. Zit je met specifieke vragen of noden? Laat dit geen drempel zijn. Stel ze aan pieter@brusselsmuseums.be zonder dat dit een negatieve impact heeft op je kandidaatstelling.

Reageren voor: 31/10/2021
Solliciteren

Interesse? Solliciteer via dit formulier. Er wordt je gevraagd om kort te antwoorden op een viertal vragen en je CV toe te voegen. Je ontvangt daarna een bevestiging (check zeker ook je spam). Werkt het formulier niet? Kopieer de vragen in een document en stuur dit, samen met je CV, naar pieter@brusselsmuseums.be

Deadline voor het indienen van je kandidatuur: zondag 31 oktober 2021. Vacatures die binnenkomen na deze datum, kunnen we helaas niet meer behandelen.

De gesprekken met de weerhouden kandidaten zullen plaatsvinden in de week van 15.11. Op dit gesprek zullen aanwezig zijn:

- Pieter Van der Gheynst, directeur Brussels Museums

- Jérôme, communicatiecoördinator Brussels Museums

- 1 persoon van onze Raad van Bestuur

Deze personen hebben de e-Div module rond antidiscriminatiewetgeving van Unia gevolgd.

Begin contract: vanaf begin januari 2022.

Brussels Museums wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. We moedigen iedereen aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht origine, huidskleur, leeftijd, gender, beperking, seksuele oriëntatie, filosofische of religieuze overtuiging. Zit je met specifieke vragen of noden? Laat dit geen drempel zijn. Stel ze aan pieter@brusselsmuseums.be zonder dat dit een negatieve impact heeft op je kandidaatstelling.

Reageren voor: 31/10/2021
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest