Organisatie

Vzw De Molenketjes

Brede School Molenbeek

Brede School Molenbeek (BroM) is een netwerk van scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers, …) uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te versterken. De partners zetten elk op hun eigen manier in op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en engageren zich binnen de Brede School vanuit hun expertise en mogelijkheden. BroM fungeert als een schakel tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting, uitwisseling en samenwerking.

Functieomschrijving

De lokale coördinator heeft een publieksgerichte opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Je werkt vanuit de visie en doelen die door de VGC werden onderschreven. Je houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, bent een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op jou.


Voor BroM werken twee coördinatoren die samen het netwerk vorm geven en de overkoepelende taken opnemen. Daarnaast focussen ze elk op een specifieke wijk in Molenbeek. Je bent tewerkgesteld bij De Molenketjes vzw en begeleidt de scholen in ‘nieuw of hoog’ Molenbeek. Je collega is tewerkgesteld bij D’Broej vzw en zet zich in voor de scholen van historisch Molenbeek en de Maritiemwijk. De coördinatoren werken nauw samen en zitten wekelijks samen voor overleg. De inhoudelijke aansturing gebeurt in cocreatie met een stuurgroep van betrokken partners die om de zes weken bijeen komt.

Profiel

Jouw taken


 Uitdragen van de gehanteerde Brede School visie, vertalen naar de lokale praktijk en de verdere lokale inhoudelijke ontwikkeling stimuleren en coördineren;


 Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden;


 Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerkingsverbanden;


 Praktische organisatie en aansturing van evenementen en projecten


 Opvolgen en evalueren van de korte en lange termijnplanning met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;


 Vertalen van het inhoudelijk beleid van BroM naar actieplannen en subsidiedossiers


 Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau;


 De financiële projectmiddelen beheren en instaan voor de financiële afrekening van projectsubsidies e.d


 Administratieve en zakelijke opvolging van het gehele project in het kader van de convenant met de VGC.

Aanbod

 Een voltijds contract van onbepaalde duur


 Verloning volgens Paritair Comité 331. Vergoeding voor woon/werkverkeer


 Een leuke, informele en familiale werksfeer


 Gewenste startdatum: zo snel mogelijk


 Bureau bij vzw De Molenketjes, Ninoofsesteenweg 124A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek


 Indiensttreding zo snel mogelijk

Solliciteren

U kan solliciteren tot en met 01 okt 2021 met een motivatiebrief en cv: csylverans@demolenketjes.brussels (vermeld ‘sollicitatie brede school’ in het onderwerpveld).

Voor bijkomende inlichtingen kan u bellen naar Claire Sylverans (02 412 72 41).

Reageren voor: 01/10/2021
Solliciteren

U kan solliciteren tot en met 01 okt 2021 met een motivatiebrief en cv: csylverans@demolenketjes.brussels (vermeld ‘sollicitatie brede school’ in het onderwerpveld).

Voor bijkomende inlichtingen kan u bellen naar Claire Sylverans (02 412 72 41).

Reageren voor: 01/10/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Stage
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest