Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor of master in een menswetenschappelijke richting

 • Je hebt enkele jaren ervaring in één of meerdere relevante domeinen (onderwijs, vrijetijdssector, jeugdsector)

 • Je hebt Nederlands als je eerste taal en een goede praktische kennis van Frans

 • Je kent de onderwijswereld en meer specifiek het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken en bent een goede netwerker

 • Je kan praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren

 • Je hebt ervaring met het voorzitten van vergaderingen en bent in staat om leiding te geven en te coördineren

 • Je bent resultaatgericht en voelt je thuis in projectmanagement

 • Je bent communicatief, flexibel en creatief ingesteld

Organisatie

Brede School Domino - gemeente Etterbeek

Brede School Domino is het netwerk in Etterbeek dat samen een brede leer- en leefomgeving vormt met als doel maximale ontwikkelingskansen voor kinderen te creëren. De gemeente Etterbeek is initiatiefnemer van dit project en werkgever van de lokale coördinator met ondersteuning van de VGC.

De lokale coördinator is vooral actief op het terrein, in nauw contact met de structurele partners : de basisschool van het GO Etterbeek, de Lutgardisschool, basisschool ’t Regenboogje, het Tehuis van Etterbeek, de Prinses Julianaschool, GO! Atheneum Etterbeek, de Academie voor Beeldende Kunst RHoK-, de muziekacademie Chopin, de gemeentelijke diensten, de Nederlandstalige bibliotheek, Buurtwerk Chambéry, jeugdwerk Chambéry en gemeenschapscentrum De Maalbeek.

Aanbod

 • Een uitdagende functie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

 • Een voltijds contract (een 4/5de contract van onbepaalde duur onder voorbehoud van subsidies en een 1/5de
  vervangingscontract)

 • Gemeentelijk barema niveau A of B (afhankelijk van je diploma)

 • Valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde : max. 6 jaar in de private sector en zonder limiet voor de openbare sector

 • Maaltijdcheques

 • Volledige terugbetaling van de werkgever bij woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets)

Functieomschrijving

De lokale coördinator heeft een publiekgerichte opdracht en speelt een ondersteunende en sturende rol in het bredeschoolnetwerk. Hij/zij werkt vanuit de visie en de doelstellingen die door de stuurgroep werden onderschreven. Hij/zij behoudt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, is de verbindingspersoon in het netwerk, bewaakt de taken en de werking van het netwerk en voert het actieplan uit.


Taken


 • Uitdragen van de Brede School visie, vertalen naar de Etterbeekse praktijk en de verdere lokale inhoudelijke ontwikkeling stimuleren en coördineren

 • Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden

 • Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerkingen, projecten organiseren en verzelfstandigen;

 • Opmaken, opvolgen en evalueren van een korte en lange termijnplanning met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;

 • Opmaken, opvolgen en afronden van de nodige administratieve documenten en stappen om de projecten op de correcte manier op te stellen;

 • Versterken van kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers aan het netwerk, bewust maken van de grootstedelijke en meertalige context;

 • Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau;

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest