Profiel

- Bachelordiploma, een diploma in een sociaal of pedagogische richting strekt tot aanbeveling;
- Communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
- Vloeiend Nederlands, kennis van Frans (gesproken) is een pluspunt;
- Kunnen plannen en organiseren;
- Zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden, en ook in team kunnen functioneren;
- Praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;
- Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder;
- Kennis hebben van de voorschoolse (bv. kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s) en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren is een pluspunt.


Organisatie

Brede School Laken
Brede school Laken bestaat uit een netwerk van verschillende Nederlandstalige scholen en partnerorganisaties en heeft als doel het maximaliseren van de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren uit de buurt. Dit doen we enerzijds door het creëren van ontmoeting en uitwisseling tussen de scholen en organisaties uit de jeugd-, cultuur, welzijn-, en sportsector. Anderzijds versterken en breiden we het bestaande naschoolse aanbod uit d.m.v. de organisatie van naschoolse ateliers. Ook tijdens de schooluren ondersteunen we de leerkrachten in Laken m.b.t. breed leren: we trachten een verbinding te maken tussen binnen- en buitenschools leren.

Aanbod

Een deeltijds vervangingscontract van 23uur/week (PC 331, b1b), in dienst van vzw GC Nekkersdal, voor de periode van 14/10/2019 tot en met 21/02/2019 Flexibel uurrooster, in samenspraak met GC Nekkersdal op te stellen. Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fiets. Maaltijdcheques. Ondersteuning en begeleiding door de stuurgroep van Brede School Laken en Onderwijscentrum Brussel.
Plaats van tewerkstelling: GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken.

Functieomschrijving

De lokale coördinator Brede School heeft een publieksgerichte opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Hij/zij werkt vanuit de visie en de doelen die door alle partners van de Brede School werden onderschreven. Hij/zij houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, is een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal organisatorische taken op zich.

Opdrachten:
- Opvolgen en evalueren van de korte termijnplanning met aandacht voor gelijkwaardigheid tussen de partners en vertrekkende vanuit de noden van de kinderen;
- Vinger aan de pols houden bij doelgroep en partners;
- Uitdragen van missie en visie van Brede School Laken en de verdere lokale ontwikkeling stimuleren en coördineren;
- Organisatorische taken: organiseren van de winterwandeling en buitenspeeldag samen met GC Nekkersdal, opvolgen van ateliers van brede school, etc.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest