Profiel

We zijn op zoek naar één toekomstige bestuurder die beantwoordt aan profiel 1:

● Je bent beroepshalve actief in het Vlaamse culturele veld. Je bent bij voorkeur actief in een culturele instelling met receptieve en/of productionele werking.
● Je hebt een passie voor klassieke muziek, maar hebt eveneens een breed cultureel referentiekader.
● Je onderschrijft de werking van Symfonieorkest Vlaanderen en wil de missie en visie van de organisatie ten volle uitdragen.
● Je wil je graag inzetten voor de organisatie, met het oog op verdere ontwikkeling en blijvende vernieuwing.

We zijn op zoek naar één toekomstige bestuurder die beantwoordt aan profiel 2:

● Je hebt een diepe voeling met en interesse voor de maatschappij in al haar geledingen. Je beschikt daarbij over een uitgebreid politiek netwerk, maar bent zelf niet politiek actief.
● Je hebt een passie voor klassieke muziek, maar hebt eveneens een breed cultureel referentiekader.
● Je onderschrijft de werking van Symfonieorkest Vlaanderen en wil de missie en visie van de organisatie ten volle uitdragen.
● Je wil je graag inzetten voor de organisatie, met het oog op verdere ontwikkeling en blijvende vernieuwing.

Organisatie

Symfonieorkest Vlaanderen

Symfonieorkest Vlaanderen viert in 2020 zijn 60​ste verjaardag. Met tal van concerten in binnen- en buitenland , met veel aandacht voor talent en innovatie, en met zin voor ondernemerschap, is Symfonieorkest Vlaanderen één van de belangrijkste culturele spelers in Vlaanderen. Het orkest is in residentie in Muziekcentrum De Bijloke Gent en wordt structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Stad Gent.

Aanbod

Als vaste waarde in het Vlaamse culturele landschap speelt Symfonieorkest Vlaanderen een belangrijke rol in het fijnmazige netwerk van culturele organisaties en instellingen. Als bestuurslid beslis je mee welke richting zowel de sector als Symfonieorkest Vlaanderen uit kan gaan. Je krijgt informatie vanuit de organisatie en het veld, en je krijgt tevens toegang tot een netwerk van stakeholders op nationaal en internationaal niveau.

Functieomschrijving

Een bestuursfunctie brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. De leden onderschrijven de doelstellingen en het gedachtegoed van Symfonieorkest Vlaanderen (zie bijlage) en tonen een grote mate van betrokkenheid, en dit op het bestuurlijke niveau, met aandacht voor en bewaking van de langetermijnvisie. De Raad van Bestuur vergadert minstens vijf keer per jaar, en evalueert zichzelf om de twee jaar. Van een bestuurder wordt een actieve invulling van de functie verwacht. Je kan voldoende tijd vrij maken om de functie naar behoren uit te voeren:

● Bestuursvergaderingen in Gent (min. 5 per jaar)
● Algemene vergadering (min. 1 per jaar)
● Werkgroepoverleggen
● Vertegenwoordiging van de organisatie bij overheden en overige instanties
● Verzorgen van en waken over de goede naam van Symfonieorkest Vlaanderen, tijdens alle activiteiten binnen en buiten Symfonieorkest Vlaanderen
● ...

Solliciteren

Heb je interesse om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van Symfonieorkest Vlaanderen? Stuur dan voor maandag 28 december je cv en een korte motivatie naar josie.vranken@symfonieorkest.be. De Raad van Bestuur bespreekt tijdens de bestuursvergadering de kandidaturen en draagt daarna de kandidaat-bestuursleden voor aan de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen de kandidaat-bestuursleden bij meerderheid van stemmen benoemd worden.

Reageren voor: 28/12/2020
Solliciteren

Heb je interesse om deel uit te maken van de Raad van Bestuur van Symfonieorkest Vlaanderen? Stuur dan voor maandag 28 december je cv en een korte motivatie naar josie.vranken@symfonieorkest.be. De Raad van Bestuur bespreekt tijdens de bestuursvergadering de kandidaturen en draagt daarna de kandidaat-bestuursleden voor aan de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen de kandidaat-bestuursleden bij meerderheid van stemmen benoemd worden.

Reageren voor: 28/12/2020
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen