Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).


Functiegebonden competenties


 • transversaal kunnen denken en handelen
 • goed kunnen werken met cijfers en Excel
 • vertrouwd zijn met beleidsplanning- en rapportering

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Aanbod


 • Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang zo snel mogelijk tot en met

  14 december 2021.
 • Loonschaal A111 - adjunct van de directeur
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Als adjunct van de directeur Stedelijk Beleid sta je o.a. mee in voor:


Algemene ondersteuning Stedelijk beleid:


 • algemene ondersteuning van de deskundige-coördinator stedelijk beleid en het team stedelijk beleid;
 • mee instaan voor de inhoudelijke opvolging van dossiers en initiatieven in het kader van het stedelijk beleid;
 • meewerken aan de verdere operationalisering van het meerjarenplan van de VGC, bv. door ondersteuning te bieden bij de opmaak van de nodige documenten en analyses.

Coördinatie en opvolging van het Stedenfonds:


 • organiseren van het inhoudelijk, zakelijk en financieel beheer van het Stedenfonds;
 • opvolgen van en rapporteren over het Stedenfonds (inhoudelijke en financiële opvolging);
 • ondersteunen van de diverse diensten bij vragen in het kader van het Stedenfonds;
 • opvolgen en nazicht van de besluitvorming in het kader van het Stedenfonds;
 • instaan voor een vlotte communicatie, informatiedoorstroming en samenwerking met de verschillende diensten van de VGC;
 • meewerken aan de integratie van het Stedenfonds in het meerjarenplan van de VGC: simulaties en analyses maken, linken leggen tussen het beleidskader Stedenfonds en de meerjarenplanning van de VGC.

Ondersteuning bij diverse activiteiten in het kader van stedelijke ontwikkeling, participatie, netwerking:


 • mee organiseren (inhoudelijk, praktisch) van netwerk- of infomomenten en participatie-initiatieven van de VGC;
 • meewerken aan projectdossiers in het kader van oproepen van diverse overheden (EU, stedenbeleid …).
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest