Organisatie

Academie Deurne

Functieomschrijving

De Academie Deurne muziek woord en beeld bestaat uit een sterk team van 60 leerkrachten, 5 secretariaatsmedewerkers en een geëngageerd beleidsteam bestaande uit een directeur, een beleidsmedewerker en een beleidscoördinator.

De Academie Deurne is een warme ontmoetingsplaats voor jong en oud, middenin het bruisende district Deurne. Muziek, woord en beeld komen er samen en inspireren mekaar. De Academie Deurne biedt een kwaliteitsvol en breed aanbod dat leerlingen ervaren en beleven in een eigen artistiek proces. Ons team hecht veel belang aan een open dialoog, artistieke vrijheid en een gedeelde verantwoordelijkheid om samen kunst te maken. We hechten veel belang aan structurele socio-culturele samenwerkingsverbanden, die de diversiteit van Deurne weerspiegelen.

Academie Deurne valt onder het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt als één van de grootste inrichters voor onderwijs in Vlaanderen dagelijks meer dan vijftigduizend leerlingen en cursisten de kans om hun talent te ontwikkelen. Zo’n zesduizend leerkrachten, ondersteunende medewerkers en beleidsmedewerkers motiveren en inspireren hen daarbij. Door het brede aanbod en de vooruitstrevende aanpak zoekt Stedelijk Onderwijs Antwerpen voortdurend enthousiaste en gedreven medewerkers met diverse achtergrond om zijn ambities waar te maken.

Voor de Academie Deurne zijn we op zoek naar een beleidsondersteuner beeld.

Wat doe je?

Je bent als beleidsondersteuner van de Academie Deurne het belangrijkste aanspreekpunt en verantwoordelijke voor het domein beeld. Als beleidsondersteuner vorm je samen met de directeur en de beleidsmedewerker het beleidsteam binnen de academie.

Je belangrijkste taken

Je takenpakket is tweeledig. Enerzijds leg je de focus op het domein beeld, anderzijds werk je mee aan het algemene beleid van de academie Deurne.

- Samen met het beleidsteam werk je mee aan een vernieuwend strategisch beleidsplan voor de academie. Je volgt de realisatie ervan op en meet de resultaten. Je werkt samen met het beleidsteam en de leerkrachten mee aan de verdere uitwerking van de visie voor het domein beeld. Je zorgt dat je helder weet waar je naartoe wil en bewaakt dat elke medewerker deze visie uitdraagt.

- Je staat mee in voor de uitvoering van het interne kwaliteitsbeleid van de academie. Je bewaakt het kwalitatief onderwijskundig beleid binnen het domein beeld én organiseert de vakwerkgroepen beeld. Je ondersteunt de praktische organisatie van de lessen beeld. Je bent het aanspreekpunt voor het domein beeld voor ouders en externe partners.

- Je ondersteunt domeinoverschrijdend werken tussen muziek, woord en beeld binnen de academie Deurne.

- Je werkt in overleg met de directie aan de verdere uitbouw en programmatie van het domein beeld van de Academie Deurne in de hoofdschool en in de vestigingsplaatsen. Je coördineert het domein beeld van de Academie in overleg met de artistieke directies beeld van de Stedelijke Academies.

- Je coördineert het domein beeld van de Academie in overleg met de artistieke directie beeld van de Stedelijke Academies.

- Je bent verantwoordelijk voor BVH (bewoonbaarheid – veiligheid - hygiëne) preventiebeleid voor het domein beeld binnen de academie.

- Je participeert actief aan relevante overlegmomenten (beleidsteam van de academie, overleg met de beleidsmedewerkers en met de artistieke directies beeld van de andere academies) en onderhoudt een goed contact met je collega’s.

Profiel

Wat verwachten we van je?

- Je hebt voeling met het Deeltijdskunstonderwijs, in het bijzonder met het domein beeld

- Je beschikt over pedagogisch artistieke competenties

- Je hebt ervaring met domeinoverschrijdend werken

- Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

- Je beschikt over een breed beleidsvoerend vermogen

- Je werkt je snel in en bent van verschillende markten thuis

- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

- Je kan goed pro-actief werken binnen de toegekende verantwoordelijkheden

- Je hebt een sterk empathisch vermogen

- Je beschikt over een kritische en open geest

- Je bent een goede organisator en werkt resultaatgericht

- Je bent stressbestendig en voldoende creatief om op onderbouwde wijze oplossingen te bedenken en voorstellen te formuleren voor problemen

- Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk

- Je hebt een goede praktische kennis van MS Office en internet

Wie komt in aanmerking?

- Je bent in het bezit van een masterdiploma bij voorkeur binnen beeldende- en/of visuele kunst

- Je bent in het bezit van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?

Een opdracht van 16/20ste (31/38ste te presteren) in een prettige artistieke werksfeer binnen een professioneel werkteam.

Startdatum 7 november 2022

Je wordt tewerkgesteld door het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en wordt vergoed volgens de geldende barema's (https://data-onderwijs.vlaande...). Naast het vaste inkomen ontvang je eveneens:

  • Doorbetaling van de kleine vakantieperiodes indien je een aanstelling hebt de dag voor en de dag na de vakantie
  • Uitgestelde bezoldiging in de zomervakantie (bedrag wordt gebaseerd op de gepresteerde uren tijdens het voorafgaande schooljaar)
  • Vakantiegeld - Eindejaarstoelage
  • Vervoersonkosten (openbaar vervoer)
  • Laptop en internetvergoeding

Alle informatie over werken in onderwijs vind je hier terug (https://www.onderwijstalent.be...).

Solliciteren

Hoe solliciteren?

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie, zullen na de afsluitdatum per mail een uitnodiging voor de selectie ontvangen. De schriftelijke proef gaat door op dinsdag 18 oktober 2022 tussen 10u en 12u. Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 oktober 2022 in de voormiddag.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 9 oktober 2022 via de vacature op de website van stedelijk onderwijs.

Voeg volgende documenten bij je sollicitatie toe:

- een motivatiebrief

- een recent curriculum vitae met duidelijke vermelding van je behaalde diploma(’s)

- een kopie van je diploma

Contactpersoon voor meer info

Meer informatie over deze vacature kan je verkrijgen bij de directeur van de Academie Deurne: Luc Vertommen via luc.vertommen@so.antwerpen.be of 0475/67.86.55

Reageren voor: 09/10/2022
Solliciteren

Hoe solliciteren?

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie, zullen na de afsluitdatum per mail een uitnodiging voor de selectie ontvangen. De schriftelijke proef gaat door op dinsdag 18 oktober 2022 tussen 10u en 12u. Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 25 oktober 2022 in de voormiddag.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 9 oktober 2022 via de vacature op de website van stedelijk onderwijs.

Voeg volgende documenten bij je sollicitatie toe:

- een motivatiebrief

- een recent curriculum vitae met duidelijke vermelding van je behaalde diploma(’s)

- een kopie van je diploma

Contactpersoon voor meer info

Meer informatie over deze vacature kan je verkrijgen bij de directeur van de Academie Deurne: Luc Vertommen via luc.vertommen@so.antwerpen.be of 0475/67.86.55

Reageren voor: 09/10/2022
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen