Profiel

De vzw Sint-Goedele Brussel werkt in Brussel als bestuur van 22 scholen (basisscholen, secundaire scholen en volwassenonderwijs), 11 kinderdagverblijven en 2 initiatieven buitenschoolse opvang. We organiseren tevens Brede Scholen, voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking.


De vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten. Je komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding wil bieden. We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.


Profiel:


 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig door ervaring). Relevante beroepservaring en kennis zijn een pluspunt.
 • Je bent flexibel in werktijden in een 38-uren stelsel en werkt tussen 7 en 18 uur. Avondvergaderingen zijn mogelijk.
 • Je werkt graag in team en bent prima contactvaardig
 • Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen, bestemd voor de kinderopvang.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend het Nederlands en bent vlot met de pc (Word, Excel en Outlook).
 • Je bent kindvriendelijk, flexibel, stressbestendig en positief ingesteld.
 • Je neemt initiatief en hebt zin voor verantwoordelijkheid.

Tewerkstellingsadres:


KOL Kiekeboe 1, Denemarkenstraat 15, 1060 Sint-Gillis


KOL Kiekeboe 2, Garibaldistraat 20, 1060 Sint-Gillis

Organisatie

Kiekeboe 1 & 2

KOL Kiekeboe 1, Denemarkenstraat 15, 1060 Sint-Gillis

KOL Kiekeboe 2, Garibaldistraat 20, 1060 Sint-Gillis

Aanbod

Aanbod:


Je komt terecht in een nieuw dynamisch en enthousiast team:


 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, fietsvergoeding of gedeeltelijke terugbetaling woon-werkverkeer met de wagen;
 • 1 week betaalde vakantie gedurende de paasvakantie wegens sluiting kinderopvanglocatie (extralegaal voordeel);
 • 3 weken vakantie tijdens de zomervakantie volgens wettelijke vakantierechten, 1 week tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • voltijdse tewerkstelling;
 • contract van onbepaalde duur (met ingang van 1 september 2020);
 • PC 331, gelijkgesteld aan het barema mv1bis

Functieomschrijving

Functieomschrijving:


Kinderopvanglocaties Kiekeboe1 en Kiekeboe2 te Sint-Gillis, zoeken een gemotiveerde en enthousiaste beleidsmedewerker binnen een voltijds contract van onbepaalde duur.


 • Je bent de rechterhand van de leidinggevende;
 • Je zorgt voor een administratieve opvolging;
 • Je draait mee in de leefgroepen en observeert de kinderen;
 • Je bereidt vormingen voor.

Jobgerelateerde competenties:


 • Spel-, ontwikkelings- en leeractiviteiten organiseren. De kinderen begeleiden tijdens de activiteiten.
 • Dossiers van kinderen administratief opvolgen en gegevens doorgeven aan ouders, boekhoudkundige dienst,...
 • Een contact- of overdrachtmoment organiseren. Activiteiten organiseren voor kinderbegeleiders, kinderen en opvoedingsverantwoordelijken.
 • De leef- en opvangruimte van de kinderen inrichten en de veiligheid van de inrichting controleren.
 • De activiteiten van een team coördineren.
 • Het totale educatieve project uitwerken of aanpassen volgens de specificiteit van de organisatie.
 • Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding,…).
 • Samen met het team activiteiten evalueren. Het educatieve project aanpassen volgens de ontwikkeling en werking van de groep kinderen.
 • De dagelijkse pedagogische werking in de leefgroepen bewaken.
 • Op basis van de zelfevaluatie instrumenten (MEMO-Q, ZIKO-VO) actieplannen opstellen en het team begeleiden in dit proces.
 • Actief deelnemen aan overlegmomenten met andere pedagogisch beleidsmedewerkers binnen de kinderopvang van de vzw Sint-Goedele Brussel.

Persoonsgebonden competenties:


 • zin voor nauwkeurigheid;
 • creatief denken (inventiviteit);
 • zelfstandig werken;
 • resultaatgerichtheid;
 • zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • samenwerken als een hecht team;
 • plannen (= ordenen);
 • omgaan met stress;
 • klantgerichtheid;
 • leervermogen hebben;
 • contactvaardigheid.
Solliciteren

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden dan kan u uw gemotiveerde kandidaatstelling en uw curriculum ten laatste op 15 augustus 2020 indienen bij de directeur kinderopvang van de vzw Sint-Goedele Brussel, kinderopvang@sint-goedele.be.

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, nodigen we u uit voor een gesprek op 18 augustus 2020.

Voor bijkomende vragen, kan u zich steeds richten tot Chris De Moyter, leidinggevende kinderopvanglocatie Kiekeboe 1 op het nummer 02 538 36 46; Greet Vanhove, leidinggevende kinderopvanglocatie Kiekeboe 2 op het nummer 02 720 43 00.

Reageren voor: 15/08/2020
Solliciteren

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de voorwaarden dan kan u uw gemotiveerde kandidaatstelling en uw curriculum ten laatste op 15 augustus 2020 indienen bij de directeur kinderopvang van de vzw Sint-Goedele Brussel, kinderopvang@sint-goedele.be.

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, nodigen we u uit voor een gesprek op 18 augustus 2020.

Voor bijkomende vragen, kan u zich steeds richten tot Chris De Moyter, leidinggevende kinderopvanglocatie Kiekeboe 1 op het nummer 02 538 36 46; Greet Vanhove, leidinggevende kinderopvanglocatie Kiekeboe 2 op het nummer 02 720 43 00.

Reageren voor: 15/08/2020
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest