Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten


een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de diensten Leidend Ambtenaar - Stedelijk Beleid kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 3.201,86 EUR en een netto maandwedde van 2.068,10 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs

Functieomschrijving

De VGC organiseert een functiespecifiek aanwervingsexamen voor:


− adjunct van de directeur – beleidsmedewerker Studie, data en analyse;


Als beleidsmedewerker Studie, data en analyse draag je bij aan de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid.Je werkt vanuit een centrale positie binnen de organisatie opdrachten uit om de organisatie zowel structureel als projectmatig te versterken op het gebied van studie, data, analyse en rapportering.
Je oefent een boeiende functie uit waarin je je beweegt in alle geledingen van de organisatie en adviserend en ondersteunend optreedt. Je bent als expert op het gebied van studie, data en analyse een aanspreekpunt voor VGC-collega’s en voor externen. Je houdt de vinger aan de pols van recente evoluties en ontwikkelingen in je vakgebied.

Als beleidsmedewerker Studie, data en analyse sta je mee in voor de opvolging en coördinatie van de dagelijkse werkprocessen rond ‘meten en weten’ in de VGC. Je rapporteert rechtstreeks aan de deskundige-coördinator Stedelijk Beleid en werkt nauw samen met de verschillende (algemene) directies, entiteiten en diensten.

Versterken van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid:


− Je stelt bevragingen, metingen, enquêtes … op ter ondersteuning van de verschillende


organisatieonderdelen van de VGC.


− Je stelt omgevingsanalyses op en actualiseert die systematisch (in functie van het


meerjarenplan van de VGC, in functie van specifieke noden van de diverse


organisatieonderdelen).


− Je ontwikkelt instrumenten, methodieken en indicatoren voor de monitoring van het


meerjarenplan van de VGC. Je ondersteunt de verschillende organisatieonderdelen bij het opmaken van indicatoren en rapporteringen voor specifieke beleidsthema’s.− Je ondersteunt en begeleidt de verschillende organisatieonderdelen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksopdrachten.− Je volgt studies die relevant zijn voor de VGC op en rapporteert daarover op een heldere, gestructureerde manier.Coördineren van verschillende processen die gerelateerd zijn aan data: dataverzameling,


data-analyse, datavisualisering, gebruik van datatools, enz.:


− Je brengt de datanoden van de verschillende organisatieonderdelen in kaart en stemt die waar mogelijk op elkaar af.− Je houdt de vinger aan de pols van relevante ontwikkelingen rond data en data-analyse


en volgt de ontwikkelingen omtrent gegevens en privacy op.


− Je beheert verschillende cijferreeksen, statistieken en datastromen.


− Je bakent dataverzamelingsprocessen af en haalt bruikbare kennis uit databronnen door analyses.− Je werkt vlot met diverse IT-ondersteuningstools rond databeheer, data analyse, GISgerelateerde tools, online survey tools … en ondersteunt de organisatie in het gebruik


ervan (bv. via vorming, kennisdeling).


− Je gebruikt datavisualiseringtechnieken (opstellen van kaarten, grafieken …) in functie


van een heldere presentatie van informatie.


− Je ontwikkelt toekomstgerichte strategieën rond IT-ondersteuningstools en zorgt mee


voor de implementatie van die hulpmiddelen en instrumenten in de VGC. Je werkt


daarvoor nauw samen met de ICT-dienst van de VGC.


Je bouwt de interne en externe samenwerking rond meten en weten verder uit:


− Je bouwt de samenwerking met de (algemene) directies, entiteiten en diensten op een


gestructureerde en planmatige wijze uit.


− Je versterkt de samenwerking en kennisdeling met verschillende onderzoeksinstanties en expertisecentra en zet in op processen van data-uitwisseling.− Je bent het aanspreekpunt rond meten en weten in de VGC voor (algemene) directies,


entiteiten en diensten en neemt vertegenwoordigende taken op in stafvergaderingen,


werkgroepen, stuurgroepen en platformen.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest