Organisatie

Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

Ben je gebeten door onroerend erfgoed? Hou je van de combinatie van terreinwerk waarbij je concrete doelen verwezenlijkt en beleidswerk waarbij je overzicht bewaart? Heb je een brede interesse in het onroerend erfgoedveld, maar ook in andere domeinen als cultureel erfgoed of cultuur? Schrikt een groeiende en flexibele organisatie je niet af, maar geeft het je net energie? Dan is de functie van Beleidscoördinator onroerend erfgoed (A1a-A3a) bij de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei misschien iets voor jou!

Functieomschrijving

Als Beleidscoördinator Onroerend Erfgoed ben je het eerste aanspreekpunt voor de lokale besturen die aangesloten zijn bij onze Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (kortweg IOED; gemeenten Affligem, Dilbeek, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat). Samen met de besturen maak je het intergemeentelijke
onroerenderfgoedplan op, werk je het uit en begeleid je hen bij vragen rond de drie aspecten van onroerend erfgoed (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed). Je helpt lokale bestuurders en stakeholders bij de uitvoering van een gedragen en integrale onroerend erfgoedwerking vanuit de Cultuurregio door te stimuleren, te
ontwikkelen, te ondersteunen en door expertise aan te bieden.


Jouw taken zijn:


Adviesverlening
o Je bent het aanspreekpunt voor lokale besturen en stakeholders en adviseert en begeleidt hen.
o Je volgt lokale dossiers op (bouwdossiers mbt. onroerend erfgoed, ruimtelijke uitvoeringsplannen, herbestemmingsprojecten, etc.) en verleent advies.
o Je verzamelt informatie over het lokale en regionale onroerende erfgoed. Hiertoe maak en update je overzichten in functie van adviesverlening (bv. archeologische kaart, bibliografieën, enz.)


• Beleidswerk
o Ondersteund door je collega’s van de Cultuurregio en de algemeen coördinator stippel je het onroerend erfgoedbeleid uit voor de IOED. Hiertoe behoort o.a. het bewaken en opstellen van actieplannen, het budget, het meerjarenplan, etc. Je houdt hierbij rekening met de noden van de lokale besturen en het erfgoedveld, met het beleid van de Cultuurregio en met de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid.
o Je bent de schakel tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Netwerk van Onroerend Erfgoeddiensten en de lokale besturen. Je volgt het Vlaamse beleid rond Onroerend Erfgoed op en vertaalt dit naar de regio en de organisatie.


• Implementering van het actieplan
o Op basis van de noden en de kansen, start je trajecten op, zet instrumenten in en vertaalt goede praktijken ter ondersteuning van de lokale besturen (bv. rond inventarisering, adviesverlening, publiekswerking, etc.). Je doet dit niet alleen: je werkt samen met lokale besturen, kan vrijwilligers of andere medewerkers van de Cultuurregio betrekken en aansturen bij de uitvoering.


• Mee vormgeven van het brede werkingskader van de Cultuurregio
o Vanuit je kennis en expertise bouw je mee aan de geïntegreerde werking van de Cultuurregio (Cultureel erfgoed, Onroerend erfgoed en Bovenlokale Cultuurwerking) en geef je de organisatie mee vorm, dit zowel op strategisch vlak (bv. mee vormgeven van organisatiebreed beleid en acties) als praktisch (organiseren van acties met collega’s).


De Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is een organisatie in volle ontwikkeling. Je taken en verantwoordelijkheden kunnen daardoor in de loop van de volgende jaren nog wijzigen, alsook de inhoud van de opdracht. Je bent voldoende flexibel om met deze verandering om te kunnen gaan.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties:


Doelen stellen en zelforganisatie: Je stelt realistische doelstellingen, rekening houdend met de omstandigheden en je organiseert je werk in functie van de prioriteiten.
Initiatief nemen & beslissen: Je bent proactief, neemt spontaan de verantwoordelijkheid en neemt de passende beslissing rekening houdend met de gevolgen.
Samenwerken & participatief beslissen: je zorgt ervoor dat de doelstellingen samen bereikt worden en integreert argumenten van anderen in de beslissing.
Onderhandelen: Je schept een klimaat om partijen bij elkaar te brengen en probeert om tot een akkoord te komen.
Openheid: Je hebt een brede interesse. Je staat open voor nieuwe invalshoeken en andere meningen.
Visie ontwikkelen: je ontwikkelt een creatief toekomstbeeld om een lange termijn succes te garanderen.


Aanwervingsvoorwaarden:


• Je bent minstens in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur met focus onroerend erfgoed (bv. archeologie, architectuur, specialisatie in monumentenzorg/erfgoedstudies).
• Je beschikt over aantoonbare kennis over en ervaring met onroerend erfgoedwerking (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed).
• Je beschikt over kennis van het Vlaamse Onroerend erfgoedbeleid.
• Affiniteit met het brede cultuurveld en met de streek is een pluspunt.
• Kennis van of ervaring met procesbegeleiding, beleids- en projectwerking, werking van lokale besturen, bedrijfs- en/of cultuurmanagement zijn een pluspunt.
• Je voldoet aan de algemene toelatings-en aanwervingsvoorwaarden.
• Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke proef via thuiswerkopdracht, mondelinge proef op 17 november 2021, assessment op 18 november 2021)

Aanbod

• Arbeidsovereenkomst met Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei van onbepaalde duur


• Anciënniteit in de openbare sector wordt volledig in aanmerking genomen, beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt eveneens volledig in aanmerking genomen als die relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld.


• Verloning volgens barema A1a-A3a


• Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde: € 8,00), terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietspremie van € 0,23/km


• Aandacht voor je ontwikkeling en opleidingskansen


• Een aantrekkelijke verlofregeling en flexibele werkregeling in een dynamisch team


Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant