Organisatie

stad Turnhout

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad en OCMW Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen op drie sporen: we optimaliseren het welzijn van de inwoners, we creëren een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en we zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan hedendaagse noden.

Voor deze veelzijdige en boeiende job zoeken we een gedreven medewerker die een jeugdig dynamisme kan combineren met het uitschrijven van beleidsteksten en een creatieve ingesteldheid met sterke leidinggevende en organisatorische capaciteiten. Als diensthoofd Jeugd ben je de spilfiguur om het jeugdbeleid voor te bereiden en uit te voeren. Je beschikt daarvoor over een team van gedreven medewerkers, een actief jeugdcentrum en gesubsidieerde partners in het jeugdwerk, het jeugdwelzijnswerk en de jeugdhulpverlening.

Functieomschrijving

 • Je hebt de algemene leiding van de dienst Jeugd.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het jeugdbeleid. Je werkt dit - samen met de medewerkers van de dienst Jeugd, de programmaregisseur kind- en jeugdvriendelijke beleid en de andere leidinggevenden binnen de cluster Beleving - uit.
 • Je adviseert het bestuur inzake het jeugdbeleid en imlementeert dit zoals goedgekeurd.
 • Je zet je schouders mee onder de realisatie van de meerjarenplanning en de beleids- en beheerscyclus.
 • Je bepaalt de prioritaire doelen voor het jeugdbeleid en je draagt die ook uit. Je werkt daarbij zowel sturend als verbindend.
 • Je werkt mee aan een helder kader waarbinnen de acties van Jeugd vorm krijgen. Daarbij ben je besluitvaardig en geef je aan welke opdrachten hierin passen en welke niet.
 • Je kan de beleidsdoelen helder vertalen naar de werkvloer en creeërt zo het nodige draagvlak voor de uitvoering ervan.
 • Je volgt tendensen en evoluties binnen het werkveld op en vertaalt deze naar de eigen werking
 • Je coacht en ondersteunt medewerkers, werkzaam rond verschillende jeugdthema’s (buurtgericht jeugdwerk, inspraak en communicatie, jeugdverenigingen, jeugdwelzijn, fuifzaal,…) en werkt actief aan verbinding tussen jouw medewerkers en de collega’s van de cluster Beleving en van het lokaal bestuur Turnhout.
 • Je werkt samen met andere organisaties en verenigingen op het terrein van jeugd en zoekt naar raakvlakken en win-win samenwerkingsverbanden.
 • Je capteert signalen en gaat in partnerschap op zoek naar oplossingen.
 • Je werkt participatief samen met andere actoren in de sector en vertegenwoordigt jouw dienst op lokale, regionale en Vlaamse platformen en samenwerkingsverbanden.

Profiel

 • Je maakt deel uit van de cluster Beleving en je rapporteert aan de manager Beleving
 • Je hebt relevante kennis van lokale en Vlaamse jeugd(werk)initiatieven en van de lokale en Vlaamse jeugdsector
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten, de nodige HRM-technieken en kan stimuleren en motiveren.
 • Je bent een organisatietalent
 • Je bent een netwerkvormer en communicatief sterk
 • Je bent op de hoogte van de wetgeving en trends die in de sector van toepassing zijn.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad Turnhout, nl. klantgerichtheid, samenwerken, voortdurend verbeteren, organisatiebetrokkenheid en betrouwbaarheid.
 • DEELNEMINGSVOORWAARDEN:
 • Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld).


Aanbod

 • Een voltijdse functie van onbepaalde duur op niveau Av (A1a, A1b, A2a). Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3 170 euro bruto per maand. Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, glijdende werktijd
 • Plaats van tewerkstelling: Team Jeugd... – Jeugdcentrum De Wollewei, Draaiboomstraat 6, 2300 Turnhout
Solliciteren

SELECTIEPROCEDURE

 • Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline voor het solliciteren ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.
 • De procedure bestaat uit drie proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test, een psychotechnische proef die de leiderschapsvaardigheden test en een competentiegericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae en toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met donderdag 14 mei 2020.

Solliciteren

SELECTIEPROCEDURE

 • Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline voor het solliciteren ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.
 • De procedure bestaat uit drie proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test, een psychotechnische proef die de leiderschapsvaardigheden test en een competentiegericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae en toe te voegen.

Solliciteren kan uiterlijk tot en met donderdag 14 mei 2020.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen