Profiel

 • Zelfstandig zijn, verantwoordelijkheidsgevoel hebben en initiatief nemen

 • Veelzijdigheid en goed aanpassingsvermogen (flexibiliteit)

 • Goede interpersoonlijke vaardigheden om een team aan te sturen en goede samenwerkingsvaardigheden

 • Vermogen om een methodologie en procedures te ontwikkelen

 • Het vermogen om informatie te analyseren en te synthetiseren om deze toegankelijk te maken

 • Vermogen om budgetten te evalueren en te respecteren

 • Het uitstippelen en volgen van de marketingstrategie (marktonderzoek en -analyse)

 • Strategisch denken om sponsoring, donaties, mecenaat te werven

 • Goed gevoel voor observatie en controle van veiligheids- en onderhoudsaspecten van het gebouw

Organisatie

STICHTING PAUL DELVAUX MUSEUM
 • Hoofdkantoor : Paul Delvauxlaan, 42 – 8670 St Idesbald

Aanbod

Universitair of hogeschooldiploma (masterequivalent)U bent Nederlandstalig met een zeer goede kennis van het Frans en een goede kennis van het Engels


U hebt minstens 5 jaar beroepservaring


Idealiter heb u ervaring in de culturele wereld, en zo niet, heb je een reële interesse in deze sector

FunctieomschrijvingBeheerder van het Museum Paul Delvaux in St-Idesbald

Als hulpbron vervult de Manager een multifunctionele functie binnen de organisatie. Hij staat in rechtstreeks contact met de algemene directie waaraan hij rapporteert. Zijn of haar taken en doelstellingen worden bepaald volgens de prioriteiten die door de directie, handelend onder de auspiciën van de Raad van Bestuur, zijn vastgesteld.


Zijn hoofdactiviteit is het beheer van de dagelijkse activiteiten van het St Idesbald's Museum en de ontwikkeling van strategieën voor marketing, promotie en ontwikkeling van de instelling, in het bijzonder de zichtbaarheid, het vergroten en vasthouden van het publiek en de fondsenwerving.


 • Zijn/haar taak bestaat erin toezicht te houden op het actieve team ter plaatse, dat bestaat uit receptionisten, toezichthouders, gidsen en eventuele vrijwilligers. Hij/zij wordt betrokken bij de aanwerving van het personeel waarop hij/zij toezicht zal houden.

 • De manager is ook verantwoordelijk voor de goede werking van het gebouw. In die hoedanigheid speelt hij of zij de rol van rentmeester en zorgt ervoor dat de infrastructuur in goede staat is, maar ook dat zij wordt onderhouden. Dit betreft zowel de tentoonstellingszalen als het onderhoud van het gebouw in zijn geheel, met inbegrip van de tuin en de parkings.

 • Hij/zij zal worden betrokken bij de ontwikkelingsstrategieën van het Museum St Idesbald, overeenkomstig de door de algemene directie vastgestelde richtsnoeren en verwachtingen. Hij zal een actieplan voorstellen om de banden met het Vlaamse Gewest aan te halen en de zichtbaarheid van het Museum aan de Belgische kust, in Vlaanderen en in Noord-Frankrijk te bevorderen.

 • Hij/zij zal een specifiek marketingplan voor merchandising ontwikkelen om de verspreiding ervan in de boekhandel van het museum, op de eshop en ook via distributiepunten (met name in het Vlaams gewest) te bevorderen.

 • Hij/zij is financieel verantwoordelijk, houdt toezicht op de persoon die verantwoordelijk is voor de kaartverkoop en controleert de opbrengst van de winkel- en eshopverkoop.

 • De Manager coördineert en zet de logistiek op van de evenementen die hem worden toevertrouwd: openingen, VIP-avonden, organisatie van conferenties, concerten, enz…

Solliciteren

Documenten nodig

CV + tweetalige motivatiebrief

Toepassing

Uiterste datum sollicitatie: 26.09.21

Aanvraag te richten aan Camille Brasseur, directeur van de Stichting Paul Delvaux, via e-mail camille.brasseur@delvauxmuseum.org

Reageren voor: 26/09/2021
Solliciteren

Documenten nodig

CV + tweetalige motivatiebrief

Toepassing

Uiterste datum sollicitatie: 26.09.21

Aanvraag te richten aan Camille Brasseur, directeur van de Stichting Paul Delvaux, via e-mail camille.brasseur@delvauxmuseum.org

Reageren voor: 26/09/2021
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen