Profiel

Jij zal als begeleider jongeren uit ons project 'Wonen met Kansen' ondersteunen tijdens deze groepsmomenten. Dit doe je samen met de opbouwwerker die verantwoordelijk is voor die regio.
Mogelijke taken


- Samen koken met de jongeren


- Informatie geven rond bepaalde vragen die de jongeren hebben


- Op zoek gaan naar een woning: bellen naar immo's, de jongeren voorbereiden op gesprekken met verhuurders, steun en begeleiding geven bij het bezoek aan een woning


- Met onze jongeren bespreken welke drempels en problemen zij ervaren binnen de woonmarkt.


Aanbod

- Verplaatsingsonkosten vergoed


- Je hebt een vrijwilligersverzekering


- Verschillende vormings -en ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers


- Een pc en telefoon ter beschikking op ons kantoor


- Een warm en vreugdevol team!

Functieomschrijving

Wonen met Kansen laat jongvolwassenen gedurende 1 jaar in duo in sociale leegstand wonen. Zij hebben allemaal een individuele begeleider en ons als groepsbegeleider. We komen per regio 2 à 3-wekelijks met de jongeren samen tijdens onze bewonersclub. Tijdens deze momenten gaan we aan de slag met vragen van de jongeren zelf. Dat kan gaan van 'hoe sorteer ik mijn afval' tot 'hoe vind ik best een job'. Na enkele maanden zullen we tijdens dit moment ook samen met hen op zoek gaan naar een definitieve woning.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vrijwilligerwerk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen