Voltijds Vast


Organisatie
GGC - IRISCARE
Wilt u graag betrokken zijn bij de bijstand aan personen?

Wilt u de oprichting van een nieuwe Brusselse instelling van dichtbij meemaken?

Lijkt een job als ambtenaar u wel wat? ...

Overeenkomstig de zesde staatshervorming (bijzondere wet van 6 januari 2014), zijn er aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nieuwe bevoegdheden toegekend die met name worden uitgeoefend door een nieuwe nog te creëren administratie, Iriscare. Iriscare beheert alle nieuwe materies zoals de bijstand aan gehandicapte personen en aan bejaarden, kinderbijslag, …
Functie
1. Als coördinator: het werk van de medewerkers coördineren en organiseren, zorgen voor de kwaliteit van het werk en voor de opvolging van de aanvragen van de fabrikanten van de hulpmiddelen voor de mobiliteit die binnen de termijnen in de lijsten worden opgenomen

2. Als externe en interne adviseur de verschillende advies- en overlegorganen op het vlak van concept, organisatie en secretariaat ondersteunen, de agenda uitwerken en voorbereiden door de vragen/problemen en voorstellen van de verschillende interne en externe partners (diensten zelf van Iriscare, vertegenwoordigers van fabrikanten, zorgverstrekkers (bandagisten), verzekeringsinstellingen etc.) te verwoorden, deelnemen aan vergaderingen door verschillende standpunten voor te stellen, verslagen van vergaderingen opstellen en de beslissingen opvolgen om voor een optimale werking te zorgen van de commissie waardoor de besprekingen tot toepasbare oplossingen en beslissingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen leiden.3. Als kennisbeheerderop basis van eigen technische ervaring structureel en administratief zorgen voor de ontwikkeling, uitwerking en de opvolging van de regelgeving, van juridische en technische nota's (koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, verordeningen, verdragen, verslagen aan beheersorganen, nomenclatuur etc.) om de (beslissingen van de) externe organen op een coherente en eenduidige manier te ondersteunen en om een duidelijke, toegankelijke en toepasbare regelgeving binnen de geplande wettelijke termijn voor te bereiden, te bespreken en te publiceren zodat juridische en administratieve instellingen (bijvoorbeeld de arbeidsrechtbank) het dossier kunnen gebruiken.
Profiel
Master diploma
Aanbod• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren

• hospitalisatieverzekering

• maaltijdcheques

• gratis openbaar woonwerkvervoer

• gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets

• mogelijkheid om overuren te recupereren

• flexible uurregeling van 38 uur per week

• 35 verlofdagen per jaar
Solliciteren
Contactpersoon: Tessa Vermassen
Reageren voor: 11/03/2018

CV en motivatiebrief per mail aan tessa.vermassen@famifed.be