Voltijds Vast


Organisatie
GGC - IRISCARE
Wilt u graag betrokken zijn bij de bijstand aan personen?

Wilt u de oprichting van een nieuwe Brusselse instelling van dichtbij meemaken?

Lijkt een job als ambtenaar u wel wat? ...

Overeenkomstig de zesde staatshervorming (bijzondere wet van 6 januari 2014), zijn er aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nieuwe bevoegdheden toegekend die met name worden uitgeoefend door een nieuwe nog te creëren administratie, Iriscare. Iriscare beheert alle nieuwe materies zoals de bijstand aan gehandicapte personen en aan bejaarden, kinderbijslag, …
Functie
1.Als beleidsadviseur: ter ondersteuning van de algemene directie het werk bij Iriscare coördineren en meedenken over de te nemen beleidsbeslissingen en over de verbeteracties voor de dienstverlening.

2. Als assistent: vergaderingen van de diverse interne en externe bestuursorganen voorbereiden ter ondersteuning van de leidend ambtenaren met het oog op coherente en consistente beslissingen.

3. Als coördinator en beleidsadviseur: projecten opvolgen in het kader van de bestuursovereenkomst en de uit te voeren verbintenissen om de leidend ambtenaren te ondersteunen, zorgen dat de verbintenissen uit de bestuursovereenkomst worden nagekomen, tijdig bijsturen in geval van problemen en de naleving van de verbintenissen controleren (kalender, middelen, wisselwerking met andere projecten, indicatoren ...)


4. Als administratief medewerker: administratieve taken uitvoeren ter ondersteuning van de leidend ambtenaren op intern vlak en van de vertegenwoordiging van Iriscare op extern vlak.
Profiel
Master diploma
Aanbod
• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren

• hospitalisatieverzekering

• maaltijdcheques

• gratis openbaar woonwerkvervoer

• gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets

• mogelijkheid om overuren te recupereren

• flexibele uurregeling van 38 uur per week

• 35 verlofdagen per jaar
Solliciteren
Contactpersoon: Tessa Vermassen
Reageren voor: 11/03/2018

CV en motivatiebrief per mail aan tessa.vermassen@famifed.be