Profiel

- Je hebt een master in de letteren en wijsbegeerte en bijzondere interesse voor sociale geschiedenis. Ervaring met mondelinge geschiedenis is een pluspunt.


- Je bent taalvaardig, een vlotte communicator en hebt ervaring met copywriting en redactioneel werk.


- Je hebt ervaring met social media.


- Je bent bereid om nieuwe software aan te leren.


- Je werkt planmatig, nauwgezet en je houdt je aan de afgesproken deadlines.


- Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken en rapporteert spontaan over je werk.


- Je bent flexibel en probleemoplossend.


- Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

Organisatie

Amsab-Institut voor Sociale Geschiedenis

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis bewaart, ontsluit, onderzoekt en valoriseert de historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële lotsverbetering en een betere levenskwaliteit. We ontwikkelen methodieken om die vaak verborgen geschiedenissen te verzamelen, en zo de historische evolutie ervan in kaart te brengen. We delen dit erfgoed met iedereen die er waarde aan hecht en zetten het in voor nieuwe creaties en gemeenschapsvorming. Wij doen dit in samenwerking met erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en professionele partners.

Wij zijn op zoek naar een assistent-projectmedewerker (halftijds) voor de realisatie van het gesubsidieerde project ‘Schafttijd. Getuigenissen over de lunchpauze op het werk.’

Met dit project wil Amsab-ISG met een podcastserie, aangevuld met een website en een multimediacampagne, zicht geven op de invulling van de lunchpauze van de werkende mens. Op metaniveau focust dit project op het potentieel en de problematiek van mondelinge getuigenissen in de collecties van cultureel-erfgoedorganisaties.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met FARO, Industriemuseum Gent, Centrum Agrarische Geschiedenis Leuven, Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Kusterfgoed, Riolenmuseum Brussel en Werkplaats Immaterieel Erfgoed, met de steun van de Vlaamse overheid.

Het project telt twee fasen en loopt van 1 maart 2021 tot 28 februari 2023. Voor de eerste fase van het project zijn we op zoek naar een halftijdse assistent projectmedewerker.

Aanbod

- Een gevarieerde, halftijdse functie voor de periode van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging


- De nodige interne opleiding en ondersteuning om je takenpakket te kunnen uitvoeren


- Een loon in overeenstemming met de barema’s van PC 329, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een fietsvergoeding


- Een aangename werksfeer met flexibele werktijden en vakantieregeling

Functieomschrijving

- Je ondersteunt de projectverantwoordelijke in het uitvoeren van de verschillende werkpakketten en de projectadministratie.


- Je zorgt voor de systematische en structurele registratie en ontsluiting van de verzamelde getuigenissen over schafttijd.


- Je verzamelt, transcribeert en registreert nieuwe getuigenissen en haalt relevante en/of bijzondere verhalen uit de getuigenissen als voorbereiding van de podcasts.


- Je maakt de vertaalslag, onder meer op social media en website, van de getuigenissen naar het publiek.


Je werkt hiervoor samen met en onder begeleiding van de vaste projectmedewerker van Amsab-ISG.


De finale productie van de podcasts wordt uitgevoerd in samenwerking met een extern professioneel team.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen