Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verspreid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 Brusselse gemeenschapscentra vormen. De gemeenschapscentra hebben een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod. Van heel lokale activiteiten (zoals een wekelijkse danscursus, een quiz van een lokale ouderenvereniging en een theatervoorstelling voor kinderen) tot projecten en samenwerkingen met een gewestbrede impact en uitstraling (zoals de festivals Vrouwenlente of Bewogen). Neem zeker een kijkje op www.n22.brussels, de koepelsite van de centra. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra. Ze vallen onder de entiteit gemeenschapscentra van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport (CJS), die de 22 centra centraal ondersteunt. Andere deeldomeinen daarvan zijn algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel werk, bibliotheekwerk, jeugdwerk, speelpleinen en sport.

Waar werk je?

Jij komt terecht bij gemeenschapscentrum De Maalbeek, het gemeenschapscentrum in Etterbeek.

GC De Maalbeek bevindt zich in het internationale Etterbeek, op een steenworp van de Europese Unie. In deze internationale context zet het GC de deuren open voor iedereen uit de buurt.

De Maalbeek biedt een mengelmoes aan kunst, cultuur, crea en sport en geeft ecologie actief een plaats in de werking.

De gemeenschapscentra zetten zich in het algemeen met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.

Functieomschrijving

Als assistent onthaal verzorg je het onthaal in het gemeenschapscentrum. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Je doet ook administratieve, logistieke en andere ondersteunende taken.

Opdrachten

- Je onthaalt bezoekers en telefoneert met de glimlach

- Je verstrekt informatie over activiteiten, zalen en mogelijkheden van De Maalbeek aan bezoekers en geïnteresseerden.

- Je verzorgt de correspondentie en het onthaal (post, mail, telefoon).

- Je staat in voor het zaalbeheer van het GC en werkt hiervoor met Yesplan en Kwandoo.

- Je houdt de ondersteunende databanken en beheersinstrumenten up-to-date.

- Je volgt mee het beheer van het cursusaanbod en inschrijvingen via Kwandoo.

- Je ondersteunt de activiteiten en projecten zowel op logistiek als op administratief vlak binnen en buiten GC De Maalbeek, soms ‘s avonds of in het weekend.

Profiel

Je hebt maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs.

Functiegebonden competenties
− een goede kennis hebben van informatica- en communicatietechnieken (Outlook, Word, Excel, internet …).
− je snel kunnen inwerken in nieuwe softwaretoepassingen (Yesplan, Kwandoo …).
− bereid zijn om af en toe ’s avonds en/of in het weekend te werken.
− kunnen omgaan met diversiteit.
− kennis hebben van het Frans en Engels is een pluspunt.
− kennis hebben van de Brusselse leefwereld is een pluspunt.

Aanwervingsvoorwaarden
Geco gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = 2741168)
Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen én
− 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
− of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien je ouder bent dan 40 jaar;
− of reeds werken binnen een geco-contract.

Aanbod

− Halftijds (50%) geco-vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 15 september 2022 voor de duur van de afwezigheid van de titularis.

− Loonschaal D111 - assistent.

− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 17,5 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/re... in te vullen, ten laatste op 21 augustus 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 29 augustus 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Katrien Van Ryssen,
centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De Maalbeek, via 02 734 84 43 of katrien.vanryssen@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Annelies Heyvaert
via annelies.heyvaert@vgc.be of jobs.vgc@vgc.be.

Reageren voor: 21/08/2022
Solliciteren

Stel je kandidaat door het registratieformulier https://www.jobsolutions.be/re... in te vullen, ten laatste op 21 augustus 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 29 augustus 2022 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Katrien Van Ryssen,
centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De Maalbeek, via 02 734 84 43 of katrien.vanryssen@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Annelies Heyvaert
via annelies.heyvaert@vgc.be of jobs.vgc@vgc.be.

Reageren voor: 21/08/2022
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest