Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.
Functie
LUCA zoekt voor de opleiding Muziek een

Assistent Muziekpedagogie (30%)

Opdracht

• Je bent als assistent verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching (intervisie en supervisie) van de studenten master muziekpedagogie bij de realisatie van hun masterproef.
• Je doceert muziekpedagogische opleidingsonderdelen in de opleiding muziek, afstudeerrichting muziekpedagogie.
• Je neemt een coördinatietaak op binnen de opleiding muziek, afstudeerrichting muziekpedagogie.
• Je geeft mee vorm aan de toekomstige educatieve master in muziek en doet dit in nauw overleg met en als lid van een hecht opleidingsteam. Je bent lid van de permanente onderwijscommissie Muziek en het team Educatie.
Profiel
• Je bent master in de muziek, afstudeerrichting muziekpedagogie.
• Je beschikt over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.
• Je bent als doctoraatsstudent ingeschreven aan de KU Leuven met een project dat aanvaard is door de Commissie Doctoraat in de Kunsten van LUCA.
• Je hebt aantoonbare werkervaring als leraar in het deeltijds kunstonderwijs.
• Je hebt een passie voor thema's in het domein van de muziekeducatie.
• Je beschikt over een academische schrijfstijl en beheerst het Nederlands en het Engels.
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool.
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise.
• Je beschikt over aantoonbare pedagogische en onderzoeksgerichte vaardigheden.
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen.
• Je bent een begeleider van vormings- en ontwikkelingsprocessen en toont initiatief en verantwoordelijkheid.
Aanbod
• Statutaire aanstelling als assistent van LUCA School of Arts ten belope van 30% voor een periode van 2 jaar (15.09.2018 -14.09.2020).
• Barema 502. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.
Solliciteren
Contactpersoon: Thomas De Baets
Reageren voor: 10/08/2018

Selectieprocedure • Een eerste selectie gebeurt op basis van het ingezonden dossier. • De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview op 16 augustus 2018 afgenomen door een selectiecommissie. • Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie. • Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Thomas De Baets, opleidingshoofd Muziek, thomas.debaets@luca-arts.be. Solliciteren We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 10 augustus 2018 per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.