Voltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV, Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.
Functie
LUCA zoekt voor de opleiding Drama een

Assistent Drama (85%)

Opdracht

• Je begeleidt en instrueert de bachelorstudenten in theoretische opleidingsonderdelen
• Je bent verantwoordelijk voor een verdiepende praktijkmodule aan de bachelorstudenten.
• Je begeleidt de bachelorstudenten binnen de basisopleiding in een praktijkmodule Spelen en Maken
• Als artistiek coördinator stuur je het artistieke team en implementeer je samen met het opleidingshoofd de artistieke visie van de opleiding in jaarschema’s en curricula.
• Je voert een eigen doctoraal onderzoek in de kunsten.
Profiel
• Je hebt een in het werkveld erkende praktijk als coach, regisseur en schrijver
• Je hebt een eigen doctoraatsvoorstel ingediend dat door de doctoraatscommissie van LUCA School of Arts/KU Leuven is aanvaard (of in behandeling).
• Je beschikt over onderzoeksgerichte vaardigheden en bent bereid die verder te ontwikkelen;
• Je hebt ervaring in het begeleiden van pedagogisch-artistieke processen;
• Je bent bereid je onderzoeksresultaten te delen met collega’s en docenten;
• Je hebt een methodisch-pedagogische aanpak;
• Je hebt een leidinggevend profiel en bent vertrouwd met coördinatietaken;
• Je bent een teamspeler;
• Je hebt ervaring in het hoger onderwijs (min. 5 jaar) , met name in het artistiek begeleiden van dramastudenten;
• Je hebt een diploma Master in het Drama of daarmee gelijkgesteld;
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool;
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen;
• Je bent een begeleider van vormings- en ontwikkelingsprocessen en toont initiatief en verantwoordelijkheid;
Aanbod
• Statutaire aanstelling als assistent van de LUCA School of Arts met een opdracht ten belope van 85% voor een periode van 2 jaar (15.09.2018 -14.09.2020).
• Barema 502. Meer informatie over de weddenschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs.
Solliciteren
Contactpersoon: Geert Kestens
Reageren voor: 24/10/2018

We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 24 augustus 2018 per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.