Profiel

Vereiste diploma: Bachelorsdiploma in studiegebied Industriële wetenschappen en Technologie of Architectuur.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Organisatie

Iriscare
Als gevolg van de 6de Staatshervorming heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) nieuwe bevoegdheden gekregen. Het Verenigd College heeft beslist deze nieuwe bevoegdheden grotendeels toe te vertrouwen aan Iriscare, de nieuwe bicommunautaire instelling voor openbaar nut (ION). Deze instelling: • Beheert het beleid en de financiering inzake gezondheid meer bepaald erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en financiering initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen • Beheert het beleid en de financiering inzake bijstand aan personen in het algemeen en ouderen of personen met een handicap in het bijzonder (thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden) • Stuurt en financiert de meewerkende partners aan (Brusselse mutualiteiten en kinderbijslagfondsen) • Herbergt tevens Famiris, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat aan 56.000 Brusselse gezinnen kinderbijslag uitbetaalt. Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor iedere Brusselaar en alle Brusselse professionals voor alles wat de sociale bescherming in Brussel aangaat. Wil je graag mee ondersteuning bieden aan mensen die het nodig hebben? Wil je deel uitmaken van de start van een nieuwe instelling voor sociale zekerheid in Brussel? Kan je je vinden in de waarden van de overheid? Iriscare heeft jou nodig! Meer informatie over Iriscare via www.iriscare.brussels/nl. Praktische informatie

Aanbod

Je wordt aangeworven als niveau B (weddenschaal B101) met een aanvangswedde van 28 105,82 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).

Voordelen:
- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen
- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren
- hospitalisatieverzekering
- maaltijdcheques
- gratis openbaar woonwerkvervoer
- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets
- flexibele uurregeling van 38 uur per week
- 35 verlofdagen per jaar
- telewerk (in functie van de dienst)

Functieomschrijving

Doel van de functie

Het ontwikkelen, plannen, coördineren en opvolgen van de onderhouds- en investeringswerken aan de gebouwen en technische installaties om hun inrichting, functionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kostprijs te optimaliseren.

Inhoud van de functie

1. Als deskundige: de ontwikkeling, de planning en de opvolging van bouw-, onderhouds- en renovatiewerken van gebouwen en technische installaties om het gebouwenpatrimonium van de organisatie in optimale staat te behouden en in overeenstemming te brengen met de noden van de organisatie en de wettelijke bepalingen.

Voorbeelden van taken:
- proactief de staat van de gebouwen en de technische installaties opvolgen;
- opmaken van behoeftendossiers en kosten-batenanalyses (met budgettaire, technische en financiële implicaties);
- technische gegevens verzamelen en meeschrijven aan bestekken en lastenboeken;
- marktprospectie en evaluatie van offertes;
- controleren en opvolgen van de onderhoudscontracten en het opvolgen van de uitvoering van werken;
- nazicht van vorderingsstaten, regularisatiestaten, verrekeningen, facturen en ereloonnota's.

2. Als adviseur: raad geven aan de verantwoordelijken inzake onderhouds- en renovatiewerken en technische installaties teneinde de verantwoordelijken te ondersteunen bij hun beslissingen.

Voorbeelden van taken:
- proactief rapporteren over de staat van de gebouwen en technische installaties;
- adviezen en aanbevelingen geven wat betreft de werken/renovaties die moeten worden uitgevoerd;
- adviezen en aanbevelingen geven over de maatregelen ter verbetering en aanpassing van de gebouwen en technische installaties conform nieuwe wetgeving;
- toelichten en verdedigen van de technische dossiers.

3. Als coördinator: erop toezien dat de bestelling, de uitvoering, de facturatie en de betaling van werken, het onderhoud en de leveringen correct gebeuren.

Voorbeelden van taken:
- onderhandelen met interne en externe betrokkenen teneinde opdrachten zo te formuleren dat ze overeenstemmen met de reële noden binnen de instelling;
- coördineren en opvolgen van studies inzake speciale technieken;
- coördineren van de verschillende tussenpersonen in een project binnen en buiten de organisatie (luik speciale technieken - architect ondernemingen, studiebureau);
- overleggen rond mogelijke oplossingen bij technische problemen;
- ervoor zorgen dat de technische installaties voldoen aan alle wettelijke normen en dat de verplichte en noodzakelijke controles worden uitgevoerd.

4. Als kennisbeheerder: verzamelen en verwerken van informatie op technisch vlak om persoonlijke dossierkennis op te bouwen, optimale voorstellen te kunnen doen en een algemene documentatie te kunnen samenstellen.

Voorbeelden van taken:
- deelnemen aan vergaderingen en studiedagen;
- zich voortdurend bijscholen met behulp van publicaties (verschillende media, inclusief internet);
- wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gebouwen en technische installaties opvolgen.

Meer informatie over de functie?
Petra Fransen
Adviseur
Tel: 02/435 64 81
*: in verlof van 01/07 t.e.m. 05/07

Rodolphe Haxhe
Eerste ingenieur deskundige
Tel: 02/435 64 85
Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest