Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Karel de Grote Hogeschool
Hoe groot wil jij worden?
Karel de Grote hogeschool is een warme en artistieke leer-en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met 1.300 collega's en voor meer dan 13.000 studenten.
Binnen de onderwijsgroep Sint Lucas Antwerpen kiezen we voor vernieuwend en uitdagend kunstonderwijs en artistiek onderzoek met ruimte voor groei.
Functie
- Je doceert in de Studio Grafische Vormgeving waarbij de focus ligt op concept en ontwerp. Je begeleidt studenten om zich artistiek te ontplooien en de gewenste competenties te behalen.
- Je stimuleert en coacht studenten om een grafische taal te ontwikkelen waarin ze betekenisvol werk produceren. Je staat open voor experiment en zoekt samen met de student naar oplossingen om zijn/haar idee te visualiseren.
- Specifieke opdracht in Studio Grafische Vormgeving bachelor 2 (25%):
o Je ontwikkelt grafische opdrachten die focussen op het uitdenken van een sterk concept, vormelijk onderzoek, doordachte typografie en aandacht voor het ruimere veld van grafisch ontwerp.
o Als assistent-docent ben jijzelf ontwerper en heb je voeling met het actueel veld van grafisch ontwerp, typografie en editoriaal ontwerp alsook vernieuwende technologieën zoals digitale media, webontwerp en/of letterontwerp.
- Specifieke opdracht in Studio Grafische Vormgeving bachelor 3 (25%):
o Je begeleidt studenten bij het ontwikkelen van een eigen identiteit als grafisch ontwerper en hun zelf geïnitieerde projecten. Deze projecten bouwen verder op sterke concepten, vormelijk en inhoudelijk onderzoek, doordachte ontwerpen met blik op innovatie en aandacht voor het ruimere veld van grafisch ontwerp.
o Als assistent-docent ben jijzelf ontwerper en heb je voeling heeft met het actueel veld van grafisch ontwerp. Daarnaast heb je een onderzoekende houding en heb je kennis en interesse van vernieuwende technologieën zoals digitale media, webontwerp en/of letterontwerp. Je verhoud je tot het ruimere, hybride veld van grafisch ontwerp en weet dit veld binnen te brengen in de opleiding.
- Je zoekt naar oplossingen om resultaatgericht om te gaan met diversiteit binnen studentengroepen.
- Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je gaat met hen in overleg over de studiospecifieke opdrachten en evaluatievormen.
- Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan opendeurdagen, openlesdagen, tentoonstellingen enz.
- Je werkt aan je eigen professionalisering, zowel vaktechnisch als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling binnen de organisatie.
- Je onderhoudt een effectief netwerk met bedrijven en vakgenoten uit de kunstensector.
- Je bent werkzaam op campus Sint Lucas Antwerpen. Je maakt deel uit van het team studio grafische vormgeving. Je rapporteert aan het opleidingshoofd Bachelor Beeldende Kunsten.
Profiel
- Je behaalde een masterdiploma, bij voorkeur in de richting grafische vormgeving.
- Een diploma specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten is een pluspunt.
- Je bent actief als kunstenaar/ontwerper en kan een uitgebreid portfolio voorleggen. Je kan bogen op een (internationaal) curriculum van tentoonstellingen en leservaring.
- Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen. Je kan open en gerichte feedback geven.
- Je kan veranderingen binnen je expertisedomein integreren in je eigen praktijk. Je krijgt energie bij het bedenken van creatieve oplossingen en het vinden van nieuwigheden.
- Je kan goed contacten onderhouden met collega’s uit je bedrijfsleven/beroepenveld, en wil dit ook met studenten doen.
- Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerking stimuleren.
Aanbod
- Een arbeidsovereenkomst in deeltijds dienstverband (2 x 25% ad interim). Afhankelijk van je expertise stel je je kandidaat voor 1 of beide lesopdrachten.
- Je contract start op 21 augustus 2019 en loopt tot en met 31 januari 2020.
- Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring: equivalent van barema 508 = assistent artistiek gebonden onderwijsactiviteiten. Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs
- Bij Sint Lucas Antwerpen krijgt jouw groei alle ruimte. Ruimte voor theorie en praktijk. Ruimte voor experiment en vernieuwing. Daar sta je niet alleen voor. Elke startende medewerker krijgt een aangepast professionaliseringstraject.
- Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
- Typerende arbeidsvoorwaarden binnen onze hogeschool zijn flexibele werktijden, mogelijkheid tot thuiswerken, opleidingsmogelijkheden, lerarenkaart en een aantrekkelijke vakantieregeling.
- KdG gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.
Solliciteren
Contactpersoon: Marty Hayen
Reageren voor: 09/06/2019

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures - klik op gewenste vacature - solliciteer online onderaan de pagina - vul het sollicitatieformulier in en voeg je portfolio, motivatie & cv toe als bijlage. De sollicitatieperiode loopt tot en met 9 juni 2019: - De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen - De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview op vrijdag 21 juni 2019. Meer informatie? Meer informatie over deze specifieke vacature kan je bekomen bij Marty Hayen, Opleidingshoofd Academische Bachelor Beeldende Kunsten via marty.hayen@kdg.be. Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be.