Profiel

 • Diploma: Master in de Geneeskunde is verplicht. In België erkend diploma (RIZIV-nummer)
 • Ervaring in de omgang met een kwetsbaar publiek is een meerwaarde
 • Autonomie, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, dynamisch
 • Talen: vloeiend in het Frans. Nederlands, Engels, Arabisch of andere gesproken talen zijn een troef.
 • Communicatie: zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden

Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België
 • Een voltijds (100%) contract.
 • Een contract van bepaalde duur van 4 maanden met een zo snel mogelijke indiensttreding.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering
 • Een brutosalaris van 3.074,27 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 3.351,70 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


In het kader van de Covid-crisis wordt een mobiel vaccinatieteam “MobileVaxx” opgestart door Artsen Zonder Grenzen, NewSamuSocial, het Rode Kruis en Dokters van de Wereld. Dit team heeft als missie de toegang tot vaccinatie te bevorderen voor kwetsbare personen die geen of beperkte toegang hebben tot de bestaande vaccinatiecentra. Het is een aanvulling op een al bestaand mobiel team, het Outbreak Support Team daklozen, dat momenteel onder andere al aan sensibilisering rond vaccinatie doet.


De mensen die in dit verband in het bijzonder worden geviseerd zijn (trans)migranten, daklozen, mensen zonder papieren of mensen in grote sociale onzekerheid, die de facto zijn uitgesloten van vaccinatie. Anderen hebben wel een huis en papieren, maar verkeren in grote sociale onzekerheid, waardoor een vertrouwensband en extra ondersteuning nodig zijn om hen bewust te maken van het belang van vaccinatie. Daartoe behoren mensen die aan drugs verslaafd zijn, sekswerkers, mensen die in extreme armoede leven, enz


Het team zal bestaan uit 8 mensen : 1 logistiek coördinator, 1 supply/farma, 1 arts, 3 verpleegkundigen, en 2 interculturele mediatoren.


Dokters van de Wereld is momenteel op zoek naar een arts voor dit team. De arts zal samen met de logistiek coördinator en de supply alvast het voorbereidend werk opstarten, en het algemene kader definiëren. Van zodra de vaccins beschikbaar zijn en de actie op het terrein van start kan gaan, wordt het team dan vervolledigd.


TAKEN


Als arts zal je:


 • Samenwerken/communiceren met het OST dakloosheid en met de andere partners
 • De nationale en regionale aanbevelingen goed opvolgen en de strategie aanpassen waar nodig
 • Waken over de veiligheid van de vaccins en de cold chain (in samenwerking met de apotheker)
 • Medisch-verpleegkundig draaiboek voor mobiele vaccinatie opstellen en het naleven ervan bewaken : anamnese, contra-indicaties, speciale voorzorgen, informed consent, bijwerkingen, etc
 • Een (beperkte) medicatievoorraad en urgentietrousse voorzien en stock opvolgen
 • Instaan voor de behandeling van onmiddellijke bijwerkingen
 • De vaccinaties encoderen in Vaccinnet of een aangepast systeem
 • Opvolgen van de gebruikte vaccins en de bijwerkingen rapporteren
 • Remettre un carnet/fiche de vaccination complété à la personne vaccinée
 • Bewaken dat alle activiteiten worden uitgevoerd in volgens de IPC regels + protocollen IPC opstellen in samenwerking met het OST daklozen
 • Pleidooi ondersteunen
 • Aandacht hebben voor andere medische noden en correct doorverwijzen waar nodig (in overleg met OST daklozen)
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 31/05/2021
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 31/05/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest