Profiel

1 vacante betrekking.


Voorwaarden :


• Houder zijn van een masterdiploma of licentiaat in de geneeskunde. De eventuele gelijkwaardigheid van diploma's moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen verworven en overgemaakt zijn;


• Minstens twee jaar ervaring vereist als arts.


Een specialisatie in de medische expertise en verzekeringsgeneeskunde en/of (neuro)pediatrie, geriatrie of psychiatrie is een pluspunt.


De kennis van het Frans is een pluspunt.


Alleen sollicitaties die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden,...) worden in aanmerking genomen met het oog op een eventuele uitnodiging voor een interview.

Organisatie

Iriscare

Aanbod

Je wordt aangeworven als geneesheer (arts).


Voltijds of deeltijds (minimum halftijds).


Weddenschaal A111: 47.008,74 EUR bruto geïndexeerd per jaar. Er wordt ook een vaste jaarlijkse premie van 6.093,50 EUR toegekend. Nuttige ervaring in de publieke sector en tot tien jaar in de private sector, als zelfstandige of vrij beroep kan erkend worden mits voorlegging van bewijsstukken. De arts geniet een vlakke loopbaan met verhoging van weddenschaal zesjaarlijks: A111 - A112 - A113 - A310.


Voordelen :
- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen
- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren
- hospitalisatieverzekering
- maaltijdcheques
- gratis openbaar woonwerkvervoer
- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets
- flexibele uurregeling van 38 uur per week
- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen (voltijds)
- telewerk
- eindjaarpremie
- vakantiegeldFunctieomschrijving

1. Als evaluerend arts: de dossiers analyseren ingediend door de Brusselse burgers met het oog op de eventuele erkenning van hun handicap en dat wat de eigen discipline betreft, namelijk geneeskunde:


 ofwel voor kinderen tot 21 jaar, door de fysieke of mentale gevolgen en de gevolgen op het dagelijks leven van de kinderen en hun familie te evalueren;


 ofwel voor volwassen vanaf 65 jaar, door de invloed van de handicap op de uitoefening van de dagelijkse activiteiten te evalueren.


Voorbeelden van taken:


 beslissingen nemen over de evaluatiemethode (op basis van bewijsstukken, naar aanleiding van een bijeenroeping of in de woonplaats van de aanvrager als de gezondheidstoestand van die laatste dat vereist);


 bepalen welke dossiers prioritair zijn;


 de dossiers verdelen onder de medewerkers;


 (op basis van bewijsstukken of na een bijeenroeping) de dossiers evalueren die het team van assistenten voor multidisciplinaire evaluatie heeft voorbereid;


 overleg over gezamenlijke dossiers organiseren of eraan deelnemen;


 waken over de integriteit en standaardisering van de conclusies van de evaluatie, onder andere op basis van vooraf bepaalde "richtlijnen";


 de dossiers herzien naar aanleiding van nieuwe elementen of aan het einde van de oorspronkelijke erkenningsperiode;


 dossiers eventueel opnieuw onderzoeken en de verantwoordelijkheid nemen voor de definitieve medische beslissing;


 overleg plegen met de behandelend arts bij de analyse van de aanvragen van hun patiënten die een dossier hebben ingediend;


 de aanvragers en de artsen inlichten over de geldende procedures;


 de dossiers waartegen beroep is aangetekend beheren in samenwerking met de collega's (psychologen, logopedisten ontwikkelingstherapeuten).2. Als arts binnen het team voor multidisciplinaire evaluatie: solidair zijn en bijdragen aan een positieve groepssfeer.


Voorbeelden van taken:


 deelnemen aan vergaderingen over de werking van de dienst;


 een positieve sfeer scheppen in de dienst;


 waken over een goede communicatie met de collega's van het team om de samenwerking in de dienst te bevorderen;


 nieuwe medewerkers (niveau B, C en D) opleiden en opvolgen;


 samenwerken met alle externe partners bevoegd voor multidisciplinaire evaluatie.


3. Als kennisbeheerder: de medische en multidisciplinaire ontwikkelingen (inzake evaluatie) opvolgen binnen het eigen vakgebied (de geneeskunde) en op het wetgevend vlak, om voortdurend op de hoogte te blijven van de wijzigingen wat betreft de reglementering en kennis delen om adviezen te kunnen verlenen die altijd overeenstemmen met de realiteit en de actualiteit.


Voorbeelden van taken:


 die ontwikkelingen delen met de rest van het team;


 opleidingen volgen die relevant zijn op medisch gebied;


 deelnemen aan conferenties, seminaries, enz. over medische thema’s en de evaluatie van handicaps.


4. Als adviseur: aanbevelingen en adviezen geven die overeenstemmen met de geldende richtlijnen op medisch gebied aan de hiërarchische verantwoordelijken.


Voorbeelden van taken:


 deelnemen aan de invoering van de voorgestelde verbeteringen;


 zelf verbeteringen voorstellen;


 deelnemen aan de evaluatie van de verkregen resultaten;


 procedures inzake medische evaluatie opstellen om de conclusies van de evaluatie binnen het eigen vakgebied te standaardiseren;


 richtlijnen opstellen om de genomen beslissingen te standaardiseren.Meer informatie over de functie?
Jeroen Ooghe
Directeur-diensthoofd Departement Beleid Gezinnen en Personen
02 435 63 68
Solliciteren

De selectieproef neemt de vorm van een mondeling interview voor een jury, voor een gemiddelde duur van 60 minuten.

Het mondelinge interview is ontworpen om je vaardigheden te beoordelen ten opzichte van de vereisten van de functie (generieke vaardigheden), net zoals je motivatie, je belangen en je affiniteit met het vakgebied.

De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71/2 - 1040 Brussel.

Solliciteren tot en met 9 oktober 2020 (CV + Motivatiebrief) :

Dienst Human Resources

E-mail: vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

Reageren voor: 09/10/2020
Solliciteren

De selectieproef neemt de vorm van een mondeling interview voor een jury, voor een gemiddelde duur van 60 minuten.

Het mondelinge interview is ontworpen om je vaardigheden te beoordelen ten opzichte van de vereisten van de functie (generieke vaardigheden), net zoals je motivatie, je belangen en je affiniteit met het vakgebied.

De selectieproef zal plaatsvinden: Belliardstraat 71/2 - 1040 Brussel.

Solliciteren tot en met 9 oktober 2020 (CV + Motivatiebrief) :

Dienst Human Resources

E-mail: vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

Reageren voor: 09/10/2020
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest