Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


In onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (cozo) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.


Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.


Onder toezicht van de Programmacoördinator, verzekert u de medische activiteiten van het betreffende programma.


Als expert verzekert u de kwaliteit van de medische zorgverlening binnen het programma en geeft u begeleiding aan de medische vrijwilligers, teneinde de zorgdoelen van het programma te realiseren, te getuigen over schendingen van mensenrechten en deel te nemen aan het pleidooi voor universele toegang tot gezondheidszorg.


BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN


Als Verantwoordelijke van de medische activiteiten


Coördineren en organiseren van de medische activiteiten van het programma, in samenwerking met de andere medical focal points, via een efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de missie en waarden van de organisatie, teneinde de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren.


Voorbeelden van taken:


 • Het implementeren van de procedures en protocollen bepaald in overleg met de gezondheidsdirectie
 • Het onderhouden van operationeel contact met de psycho-medisch-sociale partners
 • Het organiseren van de medische consultaties en waken over de kwaliteit: stockbeheer, doorverwijzingen, protocollen, elektronisch patiëntendossiers (EPD)
 • Het opvolgen van de patiëntendossiers; beheer van complexe dossiers, kennis van de patiëntenpopulatie, besluitvorming a.d.h.v. de vragenlijsten, voorschriften,...
 • Het medisch aanspreekpunt zijn voor het programma en deelnemen aan de gezondheidsgerelateerde vergaderingen
 • Het actief deelnemen aan de monitoring en evaluatie van het proces MEAL
 • Het zorgen voor een kwaliteitsvolle datacollectie en het laten doorstromen van alle relevante gegevens om het pleidooi te stofferen
 • Het melden van alle strategische problemen aan de programmacoördinator en de organisatorische problemen aan de gezondheidsdirectie
 • Het voorschrijven van medicatie voor patiënten

Als Supervisor


Omkaderen en begeleiden van de vrijwillige medische teams in overeenstemming met het operationeel kader, de bestaande processen en protocollen en door het bewaken, verzorgen en aanbieden van een adequaat werkkader. Vrijwilligers ondersteunen en omkaderen, zodat ze de waarden en missie van de organisatie volgen en uitdragen.


Voorbeelden van taken:


 • Het bepalen van de noden aan vrijwilligers voor een optimaal verloop van de activiteiten
 • Het organiseren van briefings, debriefings en functioneringsgesprekken met de vrijwilligers, in samenspraak met de programmacoördinator
 • Het organiseren van teamvergaderingen met de vrijwilligers, en het opstellen van verslagen
 • Het meewerken aan de ontwikkeling en harmonisatie van het vrijwilligerswerk
 • Het bepalen van de opleidingsbehoeften van de vrijwilligers, een opleidingstraject aanbieden en bewaken
 • Het begeleiden van de medische stagiaires (briefings, opleiding, functioneringsgesprekken, ...).

Als Teamlid van het Programma


Analyseren, communiceren en het zoeken naar verbeteringen voor procedures, modellen, methodes en middelen teneinde een optimale werking van de operationele processen en activiteiten te verzekeren.


Voorbeelden van taken :


 • Het deelnemen aan de interne vergaderingen (teamvergaderingen, lente-universiteiten, algemene vergaderingen, departement gezondheidheid,…)
 • Het voeden en updaten van tabellen, statistieken, procedures, handleidingen,… gelinkt aan het Programma
 • Het voorzien van back-up (afwezigheden, verlof)
 • Het opmaken van verslagen gelinkt aan de activiteiten en het meewerken aan rapportering
 • Het deelnemen aan de opzet en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen
 • Het opnemen van specifieke sociale taken in functie van de noden; het programmeren en uitwerken van de nodige taken; het opzetten van specifieke activiteiten zoals beschreven in de actieplannen om de doelen te behalen binnen het gewenste termijn

Profiel

 • Medisch diploma: algemene geneeskunde. Erkend in België. In het bezit van een RIZIV-nummer.
 • Een opleiding in volksgezondheid is een meerwaarde.
 • Kennis van of interesse in een kwetsbaar publiek
 • Perfecte kennis van het Nederlands.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinaire ploeg.
 • Teamplayer, open voor werken met vrijwilligers
 • Beschikbaarheid: overdag, 's avonds en in het weekend (voor opleidingen en vergaderingen).
 • Zelfstandig, georganiseerd, gestructureerd, zorgvuldig, luisterbereid.
 • Informatica: een goedde kennis van Office.

Aanbod

 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 3.490,42 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.809,46 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
Solliciteren

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen:

https://jobpage.cvwarehouse.co...

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 10/11/2021
Solliciteren

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen:

https://jobpage.cvwarehouse.co...

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 10/11/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen