Deeltijds Vast


Organisatie
Arts Flanders
Arts Flanders werd opgezet om de culturele belangen van de Vlaamse Gemeenschap ten volle te benutten door op een kwaliteitsvolle en doordachte manier samen te werken tussen de domeinen Cultuur, Buitenlandse Zaken, Toerisme en Economie. Met de ontwikkeling van een niet-publieke planagenda worden de buitenlandacties (‘events’) én nationale events met internationale doelgroep ontsloten van

• Departementen en agentschappen (Cultuur Jeugd Media, Buitenlandse Zaken, Toerisme Vlaanderen en FIT)

• Cultuursteunpunten en -fondsen (Vlaams Audiovisueel Fonds, Vlaams Fonds voor de Letteren, Vlaams Architectuur Instituut, Forum voor Amateurkunsten, Circuscentrum, FARO, Vlaamse Kunstcollectie, CAHF, FLANDERS DC en Kunstenpunt)
• De cultuursector (de belangrijkste events in het buitenland)

Deze agenda wil de onderlinge communicatie over acties vereenvoudigen en samenwerking rond nieuwe acties stimuleren, steeds met de bedoeling om win-wins te realiseren tussen domeinen. Daarnaast is Arts Flanders ook een overlegplatform voor visievorming en kennisdeling omtrent internationaal werken tussen cultuursteunpunten en fondsen en de overheid.
Functie
De projectleider wordt aangestuurd door de stuurgroep van partners, wordt in de dagelijkse werking gecoached door Kunstenpunt en voert volgende taken uit:
• Opstelling planning en opvolging van de invoer door alle partners;

• Contact onderhouden met de partners en signaleren van opportuniteiten tot samenwerking;

• Aanzet geven en input verzamelen voor gemeenschappelijke en domeinoverschrijdende acties in het buitenland (partijen samenbrengen, strategische doelstellingen verbinden, haalbaarheid nagaan), die daarna door derden worden geoperationaliseerd;

• Feedback verzamelen over het gebruik van de tool en waar nodig voorstellen aandragen tot verbeteringen

• De partners samenbrengen voor de driemaandelijkse stuurgroepvergadering

Opleidingen
Profiel
FUNCTIEPROFIEL
• Heeft minimaal 3 jaren ervaring in de brede culturele sector
• Heeft een diploma hoger onderwijs
• Heeft ervaring met opbouwen en onderhouden van een divers netwerk
• Heeft ervaring met vergaderingen voorbereiden en leiden
• Basiskennis over werken met digitale tools
• Een vlotte talenkennis is een pluspunt

Aanbod
WIJ BIEDEN
• Een contract van onbepaalde duur (halftijds) met onmiddellijke indiensttreding;
• Een verloning volgens PC 329.01 – cat B1a – met een maximum van 5 jaar anciënniteit;
• Extra verloning in de vorm van maaltijdcheques, een woon-werkabonnement, een eindejaarspremie en een hospitalisatieverzekering;
• Flexibele werkuren met mogelijkheid tot thuiswerk;
• Een laptop en een terugbetaling van GSM-onkosten
• Mogelijkheid tot opleidingen.
• Een toffe werkplek bij Kunstenpunt kortbij het station Brussel-Centraal

Solliciteren
Contactpersoon: Sam Eggermont
Reageren voor: 19/03/2018

Stuur je Cv en motivatiebrief naar vacatures@kunsten.be en dit doe je ten laatste op 18 maart. Op donderdag 22 maart ontvang je een reactie. De gesprekken vinden plaats bij Kunstenpunt op vrijdag 30 maart. Arts Flanders hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, gender, afkomst, handicap of nationaliteit