Organisatie

Overtoon vzw

OVERTOON wordt voor 2023-2027 structureel ondersteund ten bedrage van 157.462,53 euro per jaar, en gaat op zoek naar een artistiek/algemeen directeur die de organisatie kan leiden en vormgeven voor de komende beleidsperiode.

Sinds 2013 bouwt Overtoon met subsidie via het kunstendecreet een werking uit als platform voor geluidskunsten. Dit is een hybride domein, dat gaat van installatiekunst gebaseerd op geluid, mogelijk met een performance-aspect, over bepaalde experimentele mediakunst tot sommige beeldende kunst met gebruik van geluid. Overtoon zet daarbij in op verschillende functies zoals omschreven in het kunstendecreet:

  • 1) ontwikkeling met productieresidenties en onderzoeksresidenties voor jonge tot meer ervaren kunstenaar, waarbij coaching en trajectbegeleiding belangrijk zijn.
  • 2) productie door het aanbieden van creatiebudgetten en door duurzame coproductiepartnerschappen met o.a STUK en Concertgebouw
  • 3) presentatie met in heel diverse presentatiepartners in binnen- en buitenland.

Daarnaast maakt ook kennisdeling deel uit van de coaching in de dagelijkse atelierwerking, en gebeurt dit eveneens via lezingen en communicatie. Overtoon is vernetwerkt in eigen land via PAM, internationaal als coördinator van het EU-project Oscillations (2020-2023). De voorbije jaren kende Overtoon een grote groei in aantal activiteiten en publieksbereik, o.a. door de uitbreiding naar grote festivals met focus op technologie en innovatie.

In de beleidsperiode 2023-2027 wil Overtoon:

1) nog meer kunstenaars bereiken met het aanbod van residenties en trajectbegeleiding, o.a. door te focussen op de overgang tussen kunstopleidingen en het professionele kunstenlandschap

2) meer vertrouwdheid met en begrip van geluidskunsten creëren, zowel bij specifieke doelgroepen als kunststudenten, als bij het brede publiek.

Overtoon vroeg aan de Vlaamse overheid voor de plannen van de periode 2023-2027 een subsidie van 214.924.91 euro, uitgaand van een personeelsbestand van 2,2 VTE (0,8 artistieke leiding, 0,8 zakelijke leiding en 0,6 atelierverantwoordelijke). De Vlaamse overheid kende aan Overtoon 70% van de gevraagde middelen toe, en verwacht nu een geactualiseerd beleidsplan. Samen met het bestuur moet de artistieke en algemene leiding dus een realistisch geactualiseerd beleidsplan uitwerken, met een aangepaste invulling van de taken en verantwoordelijkheden in de organisatie.

Facebook

Instagram

Functieomschrijving

Als artistieke en algemene leiding ben je eindverantwoordelijke voor de werking van Overtoon. Je vertaalt het nieuwe beleidsplan voor de periode 2023-2027 naar een concreet actieplan. Je continueert daarbij de sterke punten van de bestaande werking met residenties, creaties, en promotie van geluidskunst, en maakt werk van nieuwe beleidsprioriteiten zoals het bereiken van meer (jonge) kunstenaars, een betere doorstroming van geluidskunstenaars naar het professionele kunstenveld, en een nog betere visibiliteit en begrip van geluidskunst bij het brede publiek.

Om dit mogelijk te maken initieer en onderhoud je contacten met (potentiële) partners, subsidiënten, kunstopleidingen, individuele kunstenaars. Je implementeert het uitgetekende beleid en bewaakt de uitvoering van het actieplan. Je werkt hiervoor samen met nog aan te werven medewerker(s) voor zakelijke ondersteuning en atelierbeheer, en met talloze externe partners. Je volgt de evoluties in je vakgebied op de voet om eventueel te kunnen anticiperen op tendenzen en opportuniteiten, en bereidt het langetermijn beleid van de organisatie voor in dialoog met het bestuur.

Je trekt binnen de budgettaire mogelijkheden de nodige medewerker(s) en of externe dienstverleners aan om je op een professionele en efficiënte wijze te ondersteunen bij het realiseren van de missie van Overtoon, je stuurt hen aan en zorgt voor een motiverende en veilige werkomgeving.

Je verzekert dat projecten binnen de beschikbare middelen gerealiseerd worden.

Je hebt aandacht voor goed bestuur en fair practice en communiceert frequent met het bestuursorgaan over de stappen die de organisatie hierin neemt.

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in of kennis van geluidskunsten, waardoor je hierrond een artistieke visie kan ontwikkelen. Je bent vertrouwd met de dynamiek en noden van (dit deel van) het kunstenveld, zowel in Vlaanderen en Brussel als internationaal en kan de artistieke visie onderbouwen met een zakelijk realisme. Je bent communicatief, relatiegevoelig en stressbestendig, en kan vlot de interne dagelijkse leiding kan combineren met de rol van aanspreekpunt van de organisatie voor externen. Je stuurt mensen aan op een ondersteunende manier, waarbij je delegeert en opvolgt, en als eindverantwoordelijke zorgt voor de beste randvoorwaarden om de missie van Overtoon te realiseren.

  • Hogere opleiding of gelijkwaardig door ervaring
  • Je bent meertalig (Nederlands, Engels, Frans)
  • Je bent een netwerker en communicator die opportuniteiten weet te detecteren en benutten en de missie van Overtoon naar verschillende contexten en stakeholders weet te vertalen
  • Je hebt een realistisch beeld van het toekomstig potentieel van de organisatie
  • Je hebt een sterk analytisch vermogen
  • Je hebt minstens een eerste ervaring achter de rug met het aansturen van medewerkers
  • Je bent relatiebekwaam en empatisch

Aanbod

· Inspirerende en dynamische kunstenomgeving

· Ruimte voor verantwoordelijkheid

· Flexibele uren

· Vergoeding woon-werkverkeer

· Een ruime werkplek in het centrum van Brussel

Beschikbaar vanaf 24 oktober 2022

Contract van onbepaalde duur met een proeftijd van een half jaar, 80% of 100% VTE, loonschaal A (PC304), anciënniteit in de sector wordt gehonoreerd

Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest