Profiel

HOUDING


● Een uitdrukkelijk geloof in (het kunnen en het leerpotentieel van) jongeren.


● Geëngageerd zijn om met een brede doelgroep van jongeren (tieners van 12-15 jaar en jongeren


van 15-29 jaar) aan de slag te gaan.


● Dynamisch en creatief.


● Zelfstandig kunnen organiseren én in team kunnen samenwerken.


● Gemotiveerd om zich langdurig te engageren voor jongeren in gemeente Wachtebeke.


● Bereidheid tot werken in de vrije tijd van jongeren (frequent avond- en weekendwerk).


● Gebalanceerd kunnen afwisselen tussen bureau- en veldwerk.


KENNIS EN VAARDIGHEDEN


● Kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.


● Ervaring hebben in de organisatie van projecten in samenwerking met jongeren.


● Affiniteit hebben met het onderwerp (creatieve jeugdactiviteiten, atelierwerking: moestuin, hout


en zeefdruk).


● Prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen


bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen in een veilige omgeving.


● Participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren.


● Organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie.


● In team kunnen samenwerken op basis van een functionele taakverdeling: actief informatie


uitwisselen, zich houden aan afspraken en deadlines, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.


● Flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen


aan wisselende situaties.


● Redactionele en administratieve vaardigheden i.f.v. websitebeheer, nieuwsbrief, verslaggeving


Vlaamse Overheid en beperkt financieel beheer van de subsidiemiddelen.


● Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden (in het Nederlands).


● Pluspunt; in het bezit zijn van een autorijbewijs.


OPLEIDING / ERVARING


Je beschikt over een hoger diploma (Bachelor of Master) of relevante ervaring die hiermee


gelijkgeschakeld kan worden. Uiteenlopende studierichtingen kunnen aansluiting geven bij deze functie.


Bijvoorbeeld: sociaal (cultureel) werk, lerarenopleiding, (otho)pedagogie, artistieke opleidingen (vb.


academie), communicatie(wetenschappen) en dergelijke. Ervaring in het jeugd(huis)werk, bij een


jeugdvereniging, binnen een projectwerking of als artistieke begeleider zijn interessant voor deze


functie. Jeugdhuis ‘t Kasseiken werft aan op basis van competenties en relevante ervaring dus we


moedigen iederéén aan om te solliciteren.

Organisatie

Jeugdhuis 't Kasseiken vzw - Fabriek A Brak

Molenhoek 19
9185 Wachtebeke

Aanbod

WIJ BIEDEN


● Indiensttreding bij voorkeur tussen maandag 02/11/2020 en vrijdag 13/11/2020 (of later, in


onderling overleg).


● De kans tot het volgen van verdere opleidingen en vormingen in de jeugdhuis- en culturele sector.


● Een deeltijds contract (4/5e VTE) van onbepaalde duur.


● Verloning volgens PC 329.01, barema B1C. Relevante anciënniteit in de sector kan in overleg


meegenomen worden.


● Vergoeding voor verplaatsingen in functie van het werk, woon-werkverkeer.


● Een afwisselende job in een boeiend jeugdhuis.

Functieomschrijving

OMSCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE
Jeugdhuis ‘t Kasseiken wil een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren uit Wachtebeke (7500 inwoners) en omstreken. Jonge vrijwilligers staan centraal in het jeugdhuis. Het jeugdhuis wil een plaats innemen in het regionale jongeren cultuurlandschap en startte in 2014 met een bovenlokale projectwerking, aansluitend op de bestaande jeugdhuiswerking. Jeugdhuis ‘t Kasseiken werft een projectmedewerker artistieke expressie (4/5e VTE) aan om samen met de collega projectmedewerker ondernemerschap (3/5e VTE) het project Fabriek A Brak voor en met jongeren (12-29 jaar) verder te zetten en te werken aan de uitbouw van een innovatieve jeugdhuiswerking. Jeugdhuis ‘t Kasseiken is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. We willen met jongeren vormende, culturele, sportieve, informatieve en sociale activiteiten organiseren waarin ontmoeting centraal staat. Het jeugdhuis is er voor iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst, geslacht, taal, seksuele voorkeur, politieke en filosofische overtuiging. Openheid, betrokkenheid, respect, engagement en zelforganisatie zijn principes die de werking van het jeugdhuis
vormgeven.

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT
Via het project Fabriek A Brak willen we inspelen op de huidige noden en behoeften van de Wachtebeekse (en Zelzaatse, Moerbeekse) jeugd. We willen het creatieve en ondernemende aanbod in de regio aanvullen door workshops, uitstappen, open ateliers, coachmomenten en andere activiteiten of evenementen te organiseren, samen met jongeren (en externe partners) projecten op poten te zetten en toonmomenten te organiseren zoals het jaarlijkse kunstparcours Invitro en het buurtfestival Koté
Pavée.
Jeugdhuis ‘t Kasseiken beschikt over 3 ateliers die beheerd worden door Fabriek A Brak (de twee projectmedewerkers en vrijwilligers); een zeefdrukatelier, een klein houtatelier en een moestuin. Doorheen de werking zijn duurzaamheid en recycling/upcycling een vaste waarde.

FUNCTIEOMSCHRIJVING


● De projectmedewerker coördineert het project en concretiseert de projectplanning in


samenspraak met het projectteam en de collega-projectmedewerker (ondernemingszin).


● De projectmedewerker bouwt een divers projectteam uit dat hij ondersteunt en betrekt bij de


uitbouw en uitvoering van de onderdelen van het project.


● De projectmedewerker bouwt een netwerk uit met relevante partners en gaat op zoek naar de


nodige expertise voor de uitvoering van het project.


● De projectmedewerker werkt actief rond de competentieversterking van jongeren en brengt deze


competenties in kaart.


● De projectmedewerker deelt expertise m.b.t. het project actief met zijn collega’s en vrijwilligers.


● De projectmedewerker legt de link tussen het project en de reguliere jeugdhuiswerking, en neemt


ook binnen deze werking een aantal taken op (vb. één avond per maand de instuif openhouden).


● De projectmedewerker onderhoudt contacten met de jongeren, hun ouders en organisaties in de


regio.


● De projectmedewerker werkt en voert de communicatie over het project uit.


● De projectmedewerker zoekt actief mee naar extra middelen om het project te realiseren.


● De projectmedewerker houdt zich aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en


verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie


(basis boekhouding) bij.


● De projectmedewerkers schrijven het subsidiedossier (aanvraagdossier - voortgangsrapport en


verantwoordingsdossier) voor de Vlaamse Overheid afdeling Jeugd voor de projectwerking uit in


samenspraak met bestuursleden en vrijwilligers.

Solliciteren

Motivatiebrief en CV mailen naar marthe@kasseiken.be ten laatste op zondag 04/10/2020 23u59.

Reageren voor: 05/10/2020
Solliciteren

Motivatiebrief en CV mailen naar marthe@kasseiken.be ten laatste op zondag 04/10/2020 23u59.

Reageren voor: 05/10/2020
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen