Profiel

Je hebt aantoonbare ervaring als artistiek-pedagogisch coördinator of in een coördinerende rol in het DKO of in de culturele sector.

Organisatie

SLAC/Academie Beeldende Kunst

Aanbod

Vaste contactmomenten te presteren op dinsdag, woensdag en vrijdag, sporadisch ook op zaterdag

Indiensttreding zo snel mogelijk voor 10/22ste uur tot aan de herfstvakantie, nadien voor 22/22ste uur tot 8 december 2019 met kans op verlenging.

Ervaring in een coördinerende rol in DKO is vereist. Enkel kandidaten die deze ervaring kunnen aantonen in hun CV worden weerhouden.

Functieomschrijving

1.1 Pedagogische werking van de academie
- als lid van het directieteam meewerken aan het algemeen pedagogisch beleid van de academie
- in overleg met de directie en lerarenteam het artistiek pedagogisch project en schoolwerkplan coördineren en implementeren
- in overleg met de directie een visie ontwikkelen op de aangeboden vakken en opties
- in overleg met de directie het pedagogisch-didactisch leerklimaat bewaken en indien nodig bijsturen
- in afspraak met de directie prioriteiten inzake nascholing vastleggen, een voorstel van nascholingsplan opmaken

1.2 Dagelijkse werking van de academie
- mee instaan voor de integrale interne kwaliteitszorg (IKZ)
- motivatie en betrokkenheid van de leraren stimuleren
- richting en sturing geven aan de vakgroepwerking
- samenwerking en collegialiteit stimuleren en optimaliseren
- in overleg met de directie en leraren het organiseren van studiereizen, pedagogische studiedag conform de afspraken binnen de academie
- in overleg met de directie en het administratief personeel een schoolkalender opmaken
- door de directeur toegewezen interne projecten coördineren
- het schoolreglement correct laten naleven

1.3 Promotie van de academie
- in samenspraak met de directie en het personeelsteam, projecten en activiteiten organiseren ter bevordering van de uitstraling
van de academie
- de academie binnen de stad mee bekendmaken

1.4 Communicatie en overleg
- in overleg met de directie vergaderingen organiseren, voorbereiden en voorzitten
- overleg over en binnen de graden (vakwerkgroepen) organiseren, activeren en coördineren
- de samenhang tussen de diverse jaarplannen bewerkstelligen en/of coördineren
- het arbeidsreglement correct naleven
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant