Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
KUNSTWERKPLAATS DE ZANDBERG
Kunstwerkplaats De Zandberg maakt deel uit van een grotere welzijnsorganisatie vzw Groep Ubuntu. De Zandberg ondersteunt kunstenaars met een verstandelijke beperking. Dagelijks werken zo'n 20 kunstenaars individueel aan een eigen beeldend oeuvre. De Zandberg biedt hen atelierruimte en sociaal-artistiek support op maat. De ondersteuning wordt opgenomen door artistiek mentoren.
Functie
De artistiek mentor ondersteunt op dagelijkse basis één of meerdere kunstenaars met een verstandelijke beperking. De ondersteuning is individueel en op maat. De mentor is nabij, observeert, gaat in dialoog. Hij/zij ondersteunt met gerichte tools (feedback, experiment triggeren, focussen op materiaal of techniek, bezoek aan tentoonstelling, bemiddelen bij samenwerking met andere (reguliere) kunstenaars, ...).
Profiel
We zoeken een kunstenaar (kunstenaar, sociaal-agogisch of pedagogisch diploma met artistieke skills,...) die tijdelijk de rol van artistiek mentor wil opnemen. Hij/zij is geïnteresseerd om t.a.v. één of meerdere kunstenaars met een beperking (onderling af te spreken) ondersteuning op te nemen. De ondersteuning vertrekt, conform de visie van De Zandberg, steeds van het artistieke oeuvre van de kunstenaar met een beperking. Vanzelfsprekend vergt de ondersteuning inleving, aanpak en dialoog op maat. Voor deze vacature is het belangrijk om interesse te hebben om te werken met de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Ervaring met de doelgroep is een meerwaarde maar geen vereiste.
Aanbod
Een boeiende job in een dynamisch team die mee zoekt en ondersteunt. Wij bieden een tijdelijke (1 maand) vervanging van een collega die in tijdskrediet gaat. De functie beslaat 19u. Het concrete uurrooster is bespreekbaar. We bieden een contract aan met verloning volgens paritair comité 329.01. Onmiddellijke indiensttreding.
Solliciteren
Contactpersoon: dominique nuyttens
Reageren voor: 26/09/2018

Gelieve motivatie en CV te sturen naar dominique.nuyttens@groepubuntu.org. Voor meer info over de vacature kan u terecht bij Dominique Nuyttens, coördinator Kunstwerkplaats de Zandberg (0492 277407).