Organisatie

Academie Merksem

Grensverleggend reizen naar je artistieke toekomst is onze missie.

Campus academie Merksem beeld-muziek-woord-dans wil kinderen, jongeren en volwassenen een brede artistieke vorming geven. De academie is de eerste kinderrechtenacademie van Vlaanderen. We streven ernaar om elke leerling en elke medewerker te zien en te horen. We kijken naar de sterktes en groeikansen bij onze leerlingen en doen dat aan de hand van de ontwikkelingsgebieden verbeelden, vakmanschap, onderzoek, dialoog en tonen.

Leraren op campus academie Merksem zijn eigenzinnige kunstenaars met een uitgesproken kijk op kunst en kunstonderwijs. We hebben een open cultuur: je kan in alle veiligheid en vertrouwen je bezorgdheden en dromen op tafel leggen. We zoeken samen als een team naar mogelijke antwoorden.

Binnen de campus academie Merksem bestaat het domein beeld uit een sterk team van leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en een geëngageerd beleidsteam. Er is een nauwe samenwerking over de verschillende vestigingsplaatsen heen.

Voor campus academie Merksem zijn we op zoek naar een artistiek directeur voor beeld. Onze ideale kandidaat is een coach, leider en organisator met affiniteit voor de beeldende kunsten en DKO én pedagogische sterke ideeën in een snel maatschappelijk veranderende en diverse stad als Antwerpen.

Functieomschrijving

 • Je zorgt ervoor dat elke opleiding zowel artistiek als onderwijskundig van een hoge kwaliteit zijn.
 • Je leidt in samenwerking met het beleidsteam het domein beeld. Je concretiseert de bestaande missie en visie van de campus Merksem met het academieteam. Je zorgt dat je helder weet waar je naartoe wil en bewaakt dat elke medewerker deze visie uitdraagt.
 • Je coacht een team. Je zet je coachende vaardigheden in om anderen te laten schitteren. Je geeft leiding aan een 17-tal leerkrachten. Je maakt samen met hen academie, je haalt het beste uit eenieder door: ruimte te bieden voor creativiteit, projecten te faciliteren en te durven benoemen wat minder gaat, …
 • Je staat in voor de organisatie van de academie. Je realiseert plannen en voert het nodige administratief werk uit. Binnen het beleidsteam van de campus Academie Merksem leid & coach je het team van administratieve ondersteuners in overleg met je beleidsmedewerker.
 • Je stuurt samen met de beleidsmedewerker het team communicatie van de campus aan: je bepaalt welke online en offline communicatiemiddelen er uitgewerkt moeten worden, je maakt een planning op, geeft artistiek-inhoudelijk advies, keurt ontwerpen mee goed.
 • Je participeert actief aan relevante overlegmomenten (vakwerkgroepen, beleidsteam van de academie, overleg met artistieke directeurs van andere academies) en onderhoudt een goed contact met al je collega’s. Je bent ook betrokken in de netwerkorganisatie Stedelijk Onderwijs.
 • Je zorgt mee voor de realisatie en opvolging van projecten als Kunstkuur en Kunstkuren.
 • Je staat mee in voor de verdere groei van de academie in Park Spoor Noord (2060).
 • Je draagt de eindverantwoordelijk in BVH (bewoonbaarheid-veiligheid-hygiëne).

Profiel

 • Je beschikt over een sterke artistieke visie en artistieke competenties.
 • Het is vanzelfsprekend dat je een sterk pedagogisch inzicht hebt en instaat voor een kwalitatief onderwijskundig beleid.
 • Je hebt de nodige vaardigheden om medewerkers te motiveren, te inspireren en te coachen.
 • Je handelt proactief, bent sterk in plannen & organiseren en praktisch ingesteld met het oog op het behalen van resultaten.
 • Je bent stressbestendig en voldoende creatief om op onderbouwde wijze oplossingen te bedenken.
 • Samenwerken in teamverband is een evidentie voor jou.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent bereid tot structureel avond- en weekendwerk.

Selectievoorwaarden:

 • Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs dat geschikt is voor directeur beeldende kunsten in het deeltijds kunstonderwijs en dat erkend is door het ministerie van onderwijs (meer info over de bekwaamheidsbewijzen lees je hier).
 • Je bent in bezit van een pedagogische bekwaamheidsbewijs (verplichte aanstellingsvoorwaarde).

Aanbod

 • Een voltijdse tewerkstelling in tijdelijke vervanguren voor schooljaar 2022-2023 (met kans op verlenging) met een loon gelijkgesteld aan het loon van een directieambt DKO afhankelijk van het diploma.
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen