Organisatie

Concertgebouw Brugge vzw en Cultuurcentrum Brugge

Plaats in de organisatie

Als “artistiek coördinator dans” maak je deel uit van het artistiek team van Concertgebouw Brugge en rapporteer je rechtstreeks aan de artistiek directeur van het Concertgebouw.

In de stad Brugge is er rond hedendaagse dans een intensieve samenwerking tussen Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge en KAAP: Dans in Brugge. In dat kader is de artistiek coördinator dans van het Concertgebouw ook lid van het programmateam van Cultuurcentrum Brugge en voorzitter van de werkgroep programma van Dans in Brugge. De artistiek coördinator dans programmeert dans niet alleen in het Concertgebouw, maar ook in de diverse locaties van Cultuurcentrum Brugge en rapporteert daarvoor periodiek aan de directie van Cultuurcentrum Brugge.

Doel van de functie

Als ”artistiek coördinator dans” ben je verantwoordelijk voor een evenwichtige en sterke reguliere dansprogrammering, diverse trajecten met artiesten (o.m. ‘makers’ en huisartiesten) en twee uniek geprofileerde festivals December Dance en Bits of dance. Je ontwikkelt een inclusief dansbeleid en houdt daarbij rekening met de vijf artistieke functies van het kunstenveld: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Als coördinator van “Dans in Brugge” zorg je voor een goede samenwerking tussen de diverse partners. Je stuurt de programmering, zet de troeven van de partners optimaal in, coördineert de realisatie van de dansprojecten door de teams in Concertgebouw en Cultuurcentrum Brugge, en voedt de participatieprojecten rond dans en de communicatie van het dansprogramma. Je beoogt met een evenwichtig programma een duurzame publieksopbouw voor dans in Brugge met oog voor publieksverjonging en -verbreding. Vanuit een dynamische lokale context richt je jouw blik op de Vlaamse en internationale context, steeds met zin voor samenwerking en engagement.

Concertgebouw Brugge

Concertgebouw Brugge is een internationaal kunstenhuis voor muziek, hedendaagse dans en klankkunst. De inspirerende architectuur biedt ook ruimte voor beeldende kunst, literatuur, fotografie en film. Het Concertgebouw verwelkomt als open huis een diversiteit aan kunstenaars, publiek en partners uit binnen- en buitenland en is met zijn werking ook op andere plekken in de stad actief. Door in te zetten op creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan wil het Concertgebouw vernieuwende impulsen geven aan de kunsten en een verscheiden publiek raken, betrekken en helpen ontdekken. Concertgebouw Brugge geeft zo een internationale uitstraling aan de stad Brugge en aan Vlaanderen.

Als cultureel ondernemer vertaalt het Concertgebouw zijn rol als open huis ook naar derden, en stelt het zijn infrastructuur en expertise ter beschikking voor congressen, bedrijfsevents en culturele gastproducties.

Cultuurcentrum Brugge

Cultuurcentrum Brugge presenteert ca. 200 voorstellingen per seizoen op vijf podiumlocaties waarvan de belangrijkste de Koninklijke Stadsschouwburg is. Het programma biedt een staalkaart van de nationale en internationale kunsten uit vrijwel alle disciplines. Cultuurcentrum Brugge heeft een uitgebreid aanbod voor scholen en wil ook de creativiteit in de stad aanmoedigen via de Brugotta projecten. Naast presentatie van kunsten heeft het cultuurcentrum ook specifieke aandacht voor participatie en gemeenschapsvorming. Samen met het Concertgebouw en Kaap is het partner in Dans in Brugge.

Functieomschrijving

 • Samenstellen van het dansprogramma zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord Concertgebouw-Cultuurcentrum: ‘Een geïntegreerd dansaanbod: ‘Dans in Brugge’’ met respect voor de missie en de programmatorische visie van de partners.
  • Inhoudelijk uitwerken en coördineren van een programma (hedendaagse) dans voor Concertgebouw Brugge. Bijzondere aandacht hebben voor live muziek, diversiteit (grotezaalproducties vs. niches, culturele diversiteit, gevestigd vs. jong talent), huisartiest Rosas, Makerstrajecten, publiekswerking en participatie.
  • Inhoudelijk uitwerken en coördineren van het dansprogramma van Cultuurcentrum Brugge: presentatie van een uitgebalanceerd (inter)nationaal programma voor grote en kleine zaal. Zowel jong en experimenteel werk als gevestigde waarden hebben er hun plaats. Anderzijds is er aandacht voor educatieve omkadering en participatie van het lokale kunstenveld
 • Praktische opvolging van het dansprogramma:
  • Onderhandelingen met artiesten in lijn met de fair practices
  • Opmaken en opvolgen van planning, projectbegrotingen en voorbereiding contracten met behulp van de daartoe ontwikkelde software.
  • Nauw overleg met collega’s productie, techniek, administratie en contracting en communicatie
 • Prospectie op regelmatige basis in binnen-en buitenland.
 • Werkgroep programma van Dans in Brugge voorzitten en de werkgroep communicatie voeden en inspireren.
 • Netwerken en samenwerkingen verderzetten en opstarten met verschillende (inter)nationale organisaties
 • Opzoeken van opportuniteiten voor extra projectfinanciering en voorbereiding van subsidiedossiers
 • Input (duiding, content rond het programma) geven aan de teams communicatie van beide organisatie in functie van de publiekswerving en -werking, en aan de teams participatie in functie van mogelijke participatieprojecten die een breed publiek aanspreken.

Profiel

 • Je hebt een goede kennis van, en sterke betrokkenheid bij de podiumkunsten in België en daarbuiten en hedendaagse dans in het bijzonder.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en een stevig netwerk in de podiumkunsten
 • Je bent een bruggenbouwer, een verbindende netwerker die in en vanuit het Brugse cultuurveld samenwerkingen opzet met mensen en organisaties
 • Je bent creatief en denkt out of the box rond dansvormen en -tradities
 • Je omarmt de diversiteit in onze maatschappij en geeft deze ook een plaats in het artistiek programma en het beoogde publieksbereik rond dans
 • Je hebt talent voor de organisatie van evenementen en werkt proactief en oplossingsgericht
 • Je bent communicatief, enthousiasmerend, contactvaardig, empathisch en positief ingesteld
 • Je kan zelfstandig werken, maar bent tegelijk een teamspeler
 • Je bent meertalig (vlotte kennis van het Engels en Nederlands aanbevolen)
 • Je hebt een vlotte pen en voelt je thuis op sociale media
 • Je bent bereid om te werken met flexibele werkuren, avond- en weekendwerk
 • Je bent bereid om te reizen (prospectie)

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een staffunctie in een dynamische, flexibele, diverse en culturele omgeving met fijne collega’s in een Vlaamse kunstinstelling in een werelderfgoedstad in verandering, die een rijke traditie heeft in en zich verder wil profileren met hedendaagse dans
 • Een open werksfeer met ruimte voor initiatief
 • Een verloning volgens barema PC 304 aangevuld met extralegale voordelen
 • Een degelijke interne opleiding en mogelijkheden voor externe opleidingen
 • Uitgebreide mogelijkheden tot prospectie in binnen- en buitenland
Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen