Organisatie

KASK & Conservatorium

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest

Functieomschrijving

De betrekking is onderverdeeld in twee verantwoordelijkheden. Eén deel omvat een onderwijsopdracht binnen de vakgroep Design & Vormgeving voor een richtinggevend volume van 10% à 20%. Het vakgebied wordt bepaald naargelang de specialisatie van de kandidaat.

Naast een onderwijsopdracht, neemt de kandidaat ook de rol op van vakgroepvoorzitter. De vakgroepvoorzitter heeft een leidinggevende rol met betrekking tot alle leden van de vakgroep, in samenwerking met de decaan en in delegatie van de decaan. Het mandaat van vakgroepvoorzitter vertegenwoordigt een opdracht met een richtinggevend volume van 30%.

Taken als artistiek docent binnen de vakgroep Design & Vormgeving

 • Je neemt een specifieke onderwijsopdracht op binnen de vakgroep Design & Vormgeving naargelang je specialisatie binnen Design & Vormgeving.
 • Je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch.
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en binnen de school of arts.

Taken als vakgroepvoorzitter Design & Vormgeving

 • Je stuurt de vakgroep aan als een team.
 • Je neemt de brede verantwoordelijkheid op voor het voorbereiden, organiseren en coördineren van de werking van de vakgroepraad als voorzitter.
 • Je vertegenwoordigt de vakgroep zowel intern als extern met aandacht voor de regionale, nationale en internationale context van het hoger kunstonderwijs.
 • Je organiseert onderzoek, met aandacht voor het afstemmen van onderzoekslijnen en het indienen van onderzoeksprojecten.
 • Je beheert de personeelsformatie (inzet van personele middelen) van de vakgroep in samenwerking met de opleidingsvoorzitter en de decaan.
 • Je formuleert voorstellen betreffende de praktische organisatie van het onderwijs (hoorcolleges, seminaries…) en de logistieke ondersteuning van het onderwijs (het beheren van uitrusting en materialen).
 • Je formuleert beleidsopties ten behoeve van de verschillende bestuurlijke niveaus (decaan, Raad school of arts, hogeschoolbestuur).

Profiel

Competentievereisten

 • Je beschikt over kennis en ervaring in het lesgeven aan studenten hoger onderwijs, en bent in staat om je artistieke kennis te delen met studenten.
 • Je hebt een uitgebreide kennis van de vakgroep Design & Vormgeving en van het bredere werkveld waartoe de vakgroep zich richt.
 • Je bent in staat om de vakgroep te managen als een team vanuit sterke coachende en sociale vaardigheden. Je kan medewerkers motiveren.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kan draagvlak creëren.
 • Je bent besluitvaardig, kan moeilijke beslissingen nemen en deze ook helder motiveren naar collega’s.
 • Je hebt sterke coördinerende vaardigheden, met een focus op budgettering en een goede administratieve afwikkeling.
 • Je hebt ervaring met het organiseren van onderzoek, interne/externe maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening en met de ontwikkeling en beoefening van de kunsten al dan niet door het zelf uitvoeren of promoten van onderzoek en het aantrekken of leiden van dienstverlening of het mee ondersteunen ervan.
 • Je bent creatief en vernieuwend in het verwerken van informatie tot beleidsopties en beleidsvoorstellen en kan deze ook uitdragen naar je team; je kan beleidslijnen vertalen in concrete acties en plannen op opleidingsniveau.
 • Je bent in staat om mee te werken aan de uitbouw van het beleid van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van HOGENT in het algemeen.
 • Je toont betrokkenheid bij HOGENT en bij het project van KASK & Conservatorium in het bijzonder.

Aanbod

Looptijd van de betrekking

We bieden een statutaire aanstelling voor een volume van 50% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-07-2022.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met het zicht op een vaste benoeming.

Mandaatsperiode als vakgroepvoorzitter Design & Vormgeving

Het betreft in eerste instantie een mandaat met ingang vanaf ten vroegste 01-07-2022. Het betreft een mandaat voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan, die o.m. het schriftelijk advies inwint van de vakgroepraad. De mandaatsperiode van vier jaar is verlengbaar na een nieuwe selectieprocedure. De verlenging voor een volgende periode gebeurt opnieuw voor een periode van twee jaar, te verlengen tot vier jaar na een positieve evaluatie door de Raad van de school of arts op advies van de decaan, die o.m. het schriftelijk advies inwint van de vakgroepraad.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 512 (artistiek docent).

Naast het salaris ontvangt de vakgroepvoorzitter voor de duur van het mandaat ook een mandaatsvergoeding van 10% van het salaris van lector (barema 502).

Voor meer details over dit barema kan je terecht op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-onderwijzend-personeel-hogescholen.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen