Profiel

 • Je hebt minstens een bachelor diploma of gelijkwaardig op basis van ervaring;
 • Je hebt kennis van, inzicht in en/of voeling met de doelgroep etnisch-culturele minderheden;
 • Je bent goed in administratie, waarbij je nauwkeurig dossiers kan bijhouden voor zowel VDAB als ESF, wat een belangrijk onderdeel is binnen je job;
 • Je bent vlot in sociale contacten;
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, courante kennis van het Engels en Frans;
 • Je kan zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in team;
 • Je bent sociaal ingesteld;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan omgaan met werkdruk;
 • Je hebt zin voor initiatief en bent creatief in het zoeken naar oplossingen;
 • Je bent klantgericht, maar tevens ook resultaatgericht;
 • Je communiceert duidelijk en concreet (heel belangrijk om goede afspraken te kunnen maken met de cliënten en correcte informatie door te geven);
 • Je kan de vragen en noden van de cliënten identificeren en analyseren om over te kunnen gaan op een goede begeleiding op maat van de cliënt;
 • Je hebt een goede kennis van courante softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Kennis van andere toepassingen zoals Google Drive is een pluspunt;
 • Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt;
 • Je bent flexibel in je werkwijzen, elke cliënt heeft andere noden en moet anders begeleid worden (begeleiding op maat);
 • Je hebt kennis van de tewerkstellingspartners in Vlaams-Brabant en Brussel;
 • Je woont in ( de regio van ) Halle-Vilvoorde-Brussel.

Organisatie

AIF+ vzw

Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Onze Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen zijn gelegen in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Onze organisatie heeft als missie om aan alle personen, ook met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, de mogelijkheid te bieden tot ontplooiing, tewerkstelling, emancipatie en participatie in Vlaanderen.

Vzw AIF+ biedt sinds 2017 ESF tewerkstellingsprojecten aan rond outreaching en activering en mentoring, waarbij zowel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als hoogopgeleiden toegeleid worden naar werk, een opleiding of stage. Onze projecten situeren zich in Vlaams-Brabant en Brussel.

De tewerkstellingsprojecten voor deze functie zijn zowel gericht op mannen als vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met een migratieachtergrond. De tewerkstellingsprojecten in Halle en Vilvoorde richten zich uniek op vrouwen. Het tewerkstellingsproject in Brussel richt zich zowel op mannen als vrouwen en betreft een samenwerking tussen 4 federaties, gevestigd in Brussel.

Vzw AIF+ heeft naast vrijwilligers, 20 beroepskrachten. Het tewerkstellingsteam van AIF+ telt 8 toegewezen personeelsleden.

Voor de ESF tewerkstellingsprojecten in de regio Halle, Vilvoorde en Brussel zoeken we een arbeidsconsulent (m/v) voor een voltijdse betrekking van onbepaalde duur.

AIF+ heeft tewerkstellingsprojecten in Halle, Vilvoorde, Brussel en Leuven. Je komt in een team van medewerkers terecht ( arbeidsconsulenten/jobcoaches en jobhunters), waarvan de meesten toegewezen zijn op één project, jij zal op drie van deze projecten werken. Je zal dus ook op meerdere locaties actief zijn.

Aanbod

We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in ontwikkeling, die zowel op het socioculturele domein als op het domein van tewerkstelling actief is. De projectpartners werken op het snijpunt van één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk de structurele inbedding van etnisch–culturele minderheden in de samenleving, in dit concrete project voor vrouwen. De veelvuldige contacten en ontmoetingen bieden de kans een boeiend netwerk uit te bouwen. De job vraagt een grote mate van zelfstandigheid binnen de functie, hoewel je ook in een sterk tewerkstellingsteam terecht komt.


Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur. Het salaris is volgens het paritair comité 329.01, barema B1c. Daarnaast is er ook een kilometervergoeding voorzien voor dienstverplaatsingen, die ook een stuk omniumverzekering voor het gebruik van de eigen auto inhoudt.


Wat de indiensttreding betreft willen wij jou als nieuwe collega zo snel mogelijk laten starten.


Vzw AIF+ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

We werven aan op basis van competenties en kwaliteiten en niet in functie van afkomst, leeftijd of geslacht.

Functieomschrijving

 • Je zoekt actief personen met een migratiegeschiedenis op die nood hebben aan begeleiding rond werk, opleiding of stage ( outreaching);
 • In deze functie begeleid je werkzoekende vrouwen met migratieafkomst met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief bij hun zoektocht naar gepast werk, opleiding of stage ( activering);
 • Je speelt maximaal in op de diversiteit binnen de doelgroep, o.a. via een intakegesprek en het afstemmen van individuele doelstellingen en afspraken;
 • Je begeleidt en ondersteunt maximaal bij het realiseren van haar loopbaankeuzes; vb. wegwerken van belemmeringen, benoemen van mogelijkheden, ...;
 • Je informeert en adviseert positief kritisch en op maat rond vb. job-kanalen, cv-tips,...;
 • Je verzorgt collectieve workshops, i.f.v. het versterken van sollicitatievaardigheden en arbeidsattitudes van je cliënten;
 • Je maakt als teamplayer deel uit van een team van meerdere arbeidsconsulenten (‘jobcoaches’), zowel binnen je projecten Halle-Vilvoorde-Brussel, als breder binnen het tewerkstellingsteam;
 • Verder bestaat je team uit ‘jobhunters’ die vooral de relatie met de werkgevers op zich nemen maar ook samen met de jobcoaches het traject van het begeleiden van de cliënten in goede banen leiden;
 • Je leert de arbeidsmarkt kennen in de ruime regio.
Solliciteren

Stuur je cv en een aparte motivatiebrief ten laatste op zondag 18 april 2021 per mail naar sollicitaties@vzwaif.be. Ten laatste op 19 april zal je bevestiging krijgen of je weerhouden bent voor een gesprek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 21 april.

Voor meer informatie: contacteer Jan De Troyer via 0489 67 76 76.

Neem ook een kijkje op onze website: www.vzwaif.be.

Reageren voor: 19/04/2021
Solliciteren

Stuur je cv en een aparte motivatiebrief ten laatste op zondag 18 april 2021 per mail naar sollicitaties@vzwaif.be. Ten laatste op 19 april zal je bevestiging krijgen of je weerhouden bent voor een gesprek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 21 april.

Voor meer informatie: contacteer Jan De Troyer via 0489 67 76 76.

Neem ook een kijkje op onze website: www.vzwaif.be.

Reageren voor: 19/04/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant