Profiel

 • Je hebt kennis van, inzicht in en/of voeling met de doelgroep etnisch-culturele minderheden;
 • Je bent goed in administratie waarbij je nauwkeurig dossiers kan bijhouden voor zowel VDAB als ESF, wat een belangrijk onderdeel is binnen je job;
 • Je bent vlot in sociale contacten;
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, courante kennis van het Frans en Engels en een beperkte kennis van het Spaans is een pluspunt;
 • Je kan zelfstandig werken, maar je werkt ook graag in team;
 • Je bent sociaal ingesteld;
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan omgaan met werkdruk;
 • Je hebt zin voor initiatief en bent creatief in het zoeken naar oplossingen;
 • Je bent klantgericht, maar tevens ook resultaatgericht;
 • Je communiceert duidelijk en concreet (heel belangrijk om goede afspraken te kunnen maken met de cliënten en correcte informatie door te geven);
 • Je kan de vragen en noden van de cliënten identificeren en analyseren om over te kunnen gaan op een goede begeleiding op maat van de cliënt;
 • Je hebt een goede kennis van courante softwaretoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Kennis van andere toepassingen zoals Google Drive is een pluspunt;
 • Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie (= pluspunt);
 • Je bent flexibel in je werkwijzen, elke cliënt heeft andere noden en moet anders begeleid worden (begeleiding op maat);
 • Je hebt kennis van Brussel, zowel geografisch als organisatorisch, alsook kennis van de sociale kaart van Brussel en meer specifiek m.b.t. de tewerkstellingspartners;
 • Je woont in Brussel of hebt werkervaring in Brussel, waardoor je de transportmogelijkheden binnen de stad goed kent (tram, metro, fiets, …)

Organisatie

AIF+ vzw ( Actieve Interculturele Federatie )

Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Onze Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen zijn gelegen in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Vzw AIF+ wil aan alle personen, ook met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, de mogelijkheid bieden tot ontplooiing, tewerkstelling, emancipatie en participatie in Vlaanderen. Het verenigingsleven is daartoe een goede motor.

Vzw AIF+ biedt onder meer opleiding voor bestuursleden van lidverenigingen (kadervorming), begeleiding en ondersteuning van de lidverenigingen en hun besturen, educatieve en culturele activiteiten, projecten (rond tewerkstelling, onderwijs, armoede, etc.), documentatie, hulp- en leermiddelen (infotheek, uitlenen van materialen, brochures), het tijdschrift La Voce en de digitale nieuwsbrief met allerhande verenigingsnieuws. Vzw AIF+ vertegenwoordigt haar verenigingen bij verschillende overheden en in relevante overlegfora. Daarnaast begeleidt vzw AIF+ mensen via outreaching en activering, mentoring naar werk.

Vzw AIF+ heeft, naast vele vrijwilligers, 18 beroepskrachten.

Voor ons ESF tewerkstellingsproject in Brussel zoeken we een arbeidsconsulent (m/v) voor 38u/week.

Aanbod

We bieden een boeiende, uitdagende en maatschappelijk relevante job in een organisatie in ontwikkeling. De projectpartners werken op het snijpunt van één van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van vandaag en morgen, namelijk de structurele inbedding van etnisch–culturele minderheden in de samenleving. De veelvuldige contacten en ontmoetingen bieden de kans een boeiend netwerk uit te bouwen. De job vraagt een grote mate van zelfstandigheid binnen de functie.


Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur voor een werkweek van 38u/week, en een salaris volgens het paritair comité 329.01, barema B1c. Daarnaast is er ook een kilometer-vergoeding voorzien voor dienstverplaatsingen, die ook een stuk omniumverzekering voor het gebruik van de eigen auto inhoudt.


Wat betreft de indiensttreding willen wij de nieuwe collega zo snel mogelijk laten starten.


Vzw AIF+ draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel.

We werven aan op basis van competenties en kwaliteiten en niet in functie van afkomst, leeftijd of geslacht.

Functieomschrijving

 • In deze functie begeleid je werkzoekenden met migratieafkomst met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief bij hun zoektocht naar gepast werk;
 • Je zoekt actief mensen met een migratiegeschiedenis op die nood hebben aan begeleiding rond werk;
 • Je speelt maximaal in op de diversiteit binnen de doelgroep, o.a. via een intakegesprek en het afstemmen van individuele doelstellingen en afspraken;
 • Je begeleidt en ondersteunt maximaal bij het realiseren van zijn/haar loopbaankeuzes; vb. wegwerken van belemmeringen, benoemen van mogelijkheden, ...;
 • Je informeert en adviseert positief kritisch en op maat rond vb. job-kanalen, CV-tips,...;
 • Je verzorgt regelmatig collectieve workshops, ifv het versterken van sollicitatievaardigheden en arbeidsattitudes van je cliënten;
 • Je maakt als teamplayer deel uit van een team van meerdere arbeidsconsulten voor verschillende regio’s in Vlaams-Brabant en Brussel, bijgestaan door ‘jobhunters’ die vooral de relatie met de werkgevers op zich nemen;
 • Je leert je de arbeidsmarkt kennen in de ruime regio.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest