Profiel

- opmaak van promoteksten voor bekendmaking activiteiten
- opleiding : bachelor (graduaat) in digitale kunsten, ingenieur of in een sociaal-culturele of artistieke richting of werk- en terreinervaring in dit domein
- positieve ervaringen op het vlak van culturele en artistieke projecten voor kinderen is een pluspunt (gedocumenteerde beschrijving van deze ervaringen bij de kandidatuur voegen)
- kennis van fablabtechnieken en/of interesse tot vorming
- ervaring met begeleiden van groepen en animatie
- tweetalig (Nederlands-Frans) & kennis van technisch Engels is een pluspunt
- courante ict-vaardigheden beheersen
- zelfstandig, dynamisch, creatief, flexibel en gemotiveerd
- zin voor stiptheid en organisatie
- teamspeler met open geest
- beschikbaar op zaterdag, occasioneel zondag, avonden & schoolvakanties
- beschikken over een uittreksel van blanco strafregister model 2

Organisatie

Huis van culturen en sociale samenhang
Sinds 2016 is het Huis van culturen en sociale samenhang van Sint-Jans-Molenbeek begonnen met de uitbouw van het fablab’ke,een fablab (fabrication laboratory) voor een jong publiek (8 tot 25 jaar) in het kader van het EFRO-project CASTII, i.s.m. iMal & vzw Move. In het kader van het wijkcontract “Rondom Weststation” zal een braakliggend terrein naast het Weststation tijdelijk in gebruik genomen worden door verschillende partners om een nieuwe wijkdynamiek te creëren. Het huis van culturen en sociale samenhang en haar fablab’ke, zal er een antenne van het fablab’ke, fabwest, openen.

Aanbod

Niveau : B, 4/5VTE (2019- 22, i.k.v. duurzaam wijkcontract Rondom het Weststation)

Functieomschrijving

Als animator in de antenne “fabwest”, in het team van het fablab’ke, zijn je hoofdtaken:
- Animatietechnieken rond fablab uitwerken en begeleiden
- Uitbouw en opvolging partnernetwerk
• Als animator:
- Uitwerken van een dynamisch en participatief activiteitenprogramma, rond fablab, ism de andere partners op de site
- Animatievormen ontwikkelen, aangepast aan de verschillende doelgroepen van de wijk (kinderen, jongeren, families,…) via pedagogische en participatie methodes, via ontmoetingen met lokale actoren en sleutelfiguren uit de wijk.
- Opvolging ateliers, stages, permanenties,… (aanwezigheden, bezoekersaantallen,…)
- Logistiek beheer van de antenne: lokalen & materiaal klaarzetten, beheer van de stock
• Als contactpersoon en netwerker:
- Contactpersoon op en rondom de site
- Prospectie in de perimeter van het wijkcontract naar nieuwe mogelijke partners
- Ontwikkeling van een lokaal samenwerkingsverband met de aanwezige partners op de site en daarbuiten.
- Organisatie en medewerking aan de organisatie van feesten, toonmomenten, tentoonstellingen op de site.
- Opvolging van de vergaderingen van het wijkcontract
• Als administratieve kracht:
- voorbereiding van vergaderingen en verslagen van vergaderingen
- medewerking aan activiteitenverslagen
- opmaak van promoteksten voor bekendmaking activiteiten
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest