Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van technisch assistent - allround klusjesman of klusjesvrouw (niveau D) bij de algemene directie Onderwijs en Vorming - Kasterlinden.

Als allround klusjesman of klusjesvrouw word je tewerkgesteld op twee onderwijscampussen van de VGC in Sint-Agatha-Berchem. Jouw standplaats bevindt zich op campus Kasterlinden (GrootBijgaardenstraat 434) en je voert ook opdrachten uit op onderwijscampus Technologie (Technologiestraat 1).
Als allround klusjesman of klusjesvrouw werk je als lid van het Technisch Operationeel Team (TOP-team) mee aan het beleid bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne op deonderwijscampussen. Het TOP-team voert diverse facilitaire opdrachten uit ter ondersteuning van de onderwijsinstellingen en collega’s: klusdiensten, logistieke opdrachten, grootkeukenwerking, groenonderhoud, schoonmaak …
Het is een troef als je over noties elektriciteit beschikt en/of rijbewijs D om met de schoolbus te rijden of bereid bent om het rijbewijs D, betaald door de werkgever, te behalen.− Je voert algemene onderhouds- en kluswerken uit.


− Je voert logistieke taken uit (leerlingenvervoer, verhuisopdrachten, afvalbeheer …).


− Je voert het groenonderhoud uit.


− Je helpt collega’s en voert opdrachten uit in functie van de noden.


− …

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau D. Er is geen diplomavereiste. Je mag maximaal een diploma van het hoger secundair onderwijs hebben.2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze halftijdse contractuele functie als technisch assistent bij de Kasterlinden kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie wordt immers gefinancierd met specifieke middelen.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 6 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.
Verloningspakket


Als technisch assistent (met salarisschaal D121) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 14 110 EUR en 22 610 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 1.070,66 EUR en een netto maandwedde van 972,99 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede


pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een


premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest